Sunteți pe pagina 1din 6

Scorul MELD

Model for End-Stage Liver Disease


Ce este MELD?

Este o scală numerică de la 6 (cel mai puțin


grav) pînă la 40 (cel mai grav);
Este utilizat în prezent pentru stabilirea
priorității la transplantul hepatic;
Punctajul este calculat printr-o formulă
matematică care utilizează 3 parametri:
Bilirubina;
Raportul Internațional Normalizat
(IRN);
Creatinina serică;
Formula după care apreciem scorul Meld este
următoarea:

MELD = 3.78×ln[bilirubina serică (mg/dL)] +


11.2×ln[INR] + 9.57×ln[creatinina serică
(mg/dL)] + 6.43
Indicații pentru calculul scorului:

• Valoarea maximă pentru scorul Meld este 40; orice


valoare peste 40 este considerată tot 40;
• Dacă pacientul a fost dializat de două ori în ultima
săptămînă, valoarea utilizată pentru creatinina serică
va fi de 4;
• Orice valoare sub 1 va fi introdusă în calcul ca 1 (ex:
dacă bilirubina serică este de 0,8, în formulă se va
folosi valoarea 1)
Interpretarea :

• Scor > 40: mortalitatea 100% la 3 luni;


• Scor 30-39: mortalitatea 83%;
• Scor 20-29: mortalitatea 76%;
• Scor 10-19: mortalitatea 27%;
• Scor < 10: mortalitatea 10%;