Sunteți pe pagina 1din 35

Tulburări

psihotice
acute
Numai *LOR* li se
poate întâmpla????
ISTORIC
Europa Asia., Africa, America
-bufee delirante Latina
-psihoza cicloidă -societăţi tradiţionale
-psihoza psihogenă -societăti
neindustrializate
Definiţie şi criterii de diagnostic
ICD-10

 Debut acut <48 ore- 2


săpt,idei delirante,
halucinaţii, incoerenţă
ideativă
 Prezenţa sindroamelor
tipice cu schimbări
rapide şi variabile
polimorfe şi prezenţa
simptomelor schizofrene
tipice
 Prezenţa sau absenţa
unui stres acut asociat
Tulburarea psihotică polimorfă acută fără
simptome de schizofrenie F23.0

1. Debut acut (sub 2 săptămâni)


2. Existenţa a mai multe tipuri de halucinaţii sau deliruri, ce işi
schimbă intensitatea şi tematica de la o zi la alta în cursul
aceleiaşi zile
3. Să existe o stare emoţională variabilă
4. Nici un simptom suficient de consistent pentru a întruni
criteriile pentru schitofrenie, episod maniacal sau depresiv
Tulburarea psihotică acută cu
simptome de schizofrenie F23.1
1. Ecoul, inserţia ,răspândirea sau retragerea
gândirii
2. Idei delirante de control , influenţă sau pasivitate
3. Halucinaţii auditive
4. Intreruperi sau interpolari in cursul găndirii din
care rezultă incoerenţă, vorbire inadecvata sau
neologisme
5. Comportament catatonic sau negativism, mutism
sau stupor
6. Simptome negative cum ar fi apatie marcata,
sărăcire a vorbirii , răcirea sau incongruenţa
răspunsurilor emoţionale
7. Modificarea comportamentului prin lipsa de
interes, de finalitate, de inutilitate, de atitudine de
autorepliere şi retragere socială
Tulburarea psihotică acută
schizofrenia-like F23.2
 Debut acut (sub 2
saptămâni)
 Simptome ce intrunesc
criteriile pentru
schizofrenie dar cu o
durată mai mica de 4
săptămâni
 Să nu fie întrunite criteriile
pentru tulburarea
psihotică polimorfă
Tulburarea psihotică acută
predominant delirantă F23.3
 Debut acut (sub 2
săptămâni)
 Ideile delirante sau
halucinaţiile sa fie
prezente majoritatea
timpului
 Să nu întruneasca
criteriile pentru
tulburarea psihotică
polimorfă sau schizofrenie
Alte tulburări psihotice acute şi
tranzitorii F23.8
 Stări psihotice acute în care
ideile delirante sau
halucinaţiile apar dar
persista numai puţin timp
 Stările de agitaţie
nediferenţiată (dacă nu
exista informaţii despre
starea mentala a
pacientului şi daca există
certitudinea lipsei unei
cauze organice)
Tulburarea psihotică acută şi
tranzitorie, nespecificată F23.9

 Psihoza reactivă
scurta
DSM-IV-TR
 Tulburare psihotică datorata
unei conditii generale
medicale (tumoră cerebrală,
etc.)
 Tulburare catatonică
datorata unei conditii
generale medicale
 Tulburare psihotică indusă de
substanţe (in timpul
intoxicaţiei sau a sevrajului)
 Tulburare psihotică
nespecifica (psihoza atipică)
Caz Practic

D-na B.K. 27ani , este adusă de urgenţă cu


salvarea . Pana ieri totul a fost perfect, până
când a venit de la servici plângându-se că ceva
ciudat se petrece cu ea. Colegii vorbesc despre
ea, sunt ciudaţi si diferiţi dintr-o dată, e
supravegheata şi i se ascultă telefoanele. Toata
ziua s-a simţit ca în vis. S-a uitat în oglindă şi i
s-a părut că nu este ea. A devenit anxioasă ,
incoerentă si agitată. Nu a putut dormi, privind
toata noaptea fereastra.
ETIOLOGIE

1. Factori culturali
2. Factori socio-politici
3. Factori fiziologici
1. Factori culturali
 Credinţe religioase şi
spirituale:
vrăji, spiritism, satanism,
şamanism
1. Factori culturali
 Starea de transă şi
posesiune
 Practici
supranaturale,
mistice
2. Factori socio-politici
 Discriminare Rasism
2. Factori socio-politici

 terorism
2. Factori socio-politici
 Frica de persecuţie politică în regimuri
opresive
 refugiaţi
3. Factori fiziologici
 Tumori cerebrale (occipital, temporal)
 leziuni cerebrale(lob temp, parietal,emisfer
drept)
 Deprivare senzorială
(postoperator,cecitate,
surditate)
 Boli infecţioase
3. Factori fiziologici
 Substanţe psihoactive
 Alcool
 LSD
 Amfetamina
 Cocaina
 Mescalina
 PCP
 Ketamina
 Steroizi
 tiroxina
Noradrenalina
Vigilitate
Stres

Dopamina Serotonina
psihomotricitate impulsivitate
Tulburări psihotice
acute culturale

 Amok
 Atacue de nervios
 Colera-bilis
 Bufee delirante
 Koro
 ‘falling-out’
 Dhat
Tulburări psihotice acute culturale

 Hwa-hzung
 Piblokto
 Reacţia psihotică qi-gong
 Woodoo
 Zar
 Mal puesto
Dificultăţi in realizarea
diagnosticului diferenţial
 Diferenţierea între o tulburare mentală
• Funcţională
• Organică
 Neglijarea sau exacerbarea etiologiei psihiatrice
 Percepţii distorsionate –doar psihiatric
 Violenţa anxietând clinicianul
 Minimalizarea simptomatologiei bolilor
autoinduse (abuz de substanţe, alcoolism,tentative
suicidare)
 Preconcepţii ale clinicianului în faţa vârstnicilor
Diagnostic diferenţial

Tulburări mentale  Tulburari psihotice


organice  Schizofrenia
 Tulburari afective
Deliriumul bipolare
 Meningite
 Tulburrari
 Encefalite
schizoafective
 Hipogglicemii
 Tulburări
 Encefalopatia
hipertensivă,portala,Werni
schizofreniforme
cke  Tulburări factice
 Intoxicaţii  Psihoza de lactaţie
 Hemoragii cerebrale  Tulburarea psihotic
 Sevraj sau intoxicaţie cu indusă (folie a deux
substante
Diagnostic diferenţial

 Abuz Substanţe  Reacţii toxice la


psihoactive medicamente
 Alcool  Alprazolam
 LSD  Anticolinergice
 Amfetamina  Cardiotonice
 Cocaina  Agonişti dopaminerg
 Mescalina  Glucocorticoizi
 PCP  IMAO
 Ketamina  Antiinflamatoare
 Steroizi nesteroidice
 tiroxina  stimulente
Diagnostic diferenţial
 Expuneri industriale  Tulburări neurologice
 Metale grele
 Neurosifilis
 Carbon disulfid
 Encefalita HIV
 Tulburări metabolice
 Hipoglicemiaporfiria acuta
 Boala Wilson
intermitentă  Boala Huntington
 Sd. Cushing  Tulb convulsivante
 Boala Addison
 Avc
 Hipo-hipercalcemia
 Sd. Neoplazice şi
 Alte cauze paraneoplazice
 Encefalopatia portala
 Encefalopatia hipoxică
 Pancreatita acuta (rar)
Explorări paraclinice
 Probe biologice uzuale  MRI
 Probe endocrinologice  SPECT
 RBW  Teste psihologice
 Cortisol plasmatic
 Vitamin B12
 Calciu
 EKG
 EEG
Evoluţie şi prognostic
 Nefavorabil
 Favorabil
 Schizofrenie
Recuperare totală
 Tulburări afective
în 1-3 luni
 Tulburări cognitive
 Tulburări delirante
persistente
 Alte tulburări
Tratament-strategii
 Evaluare longitudinală multiaxială
 Identitatea culturală
 Inserţia cultutrala externă
 Elemente interculturale
 Individualizat
 Luarea in considerare a background-ului socio-
cultural
 Absenţa unei strategii de tratament standardizat
datorită naturii intricate şi heterogene
Tratament

 Medicamentos
 Neuroleptic-antipsihotic
 Conventionale
 Atipice
(Olanzapina,Risperidona.Quatiepina,Clozapina,etc)
 Benzodiazepinic-impotriva agitatiei
 Timoleptic-modularea afectivităţii
 Antidepresiv- impotriva simptomelor depresive
Tratament
 Intervenţii psiho-sociale
 Exprimarea emoţiilor
 Antrenament psiho-educaţional
 Intrevenţia specifică de faza McGlashan
 Terapie suportiva cu implicarea familiei
 Alianţă terapeutică interculturala
 *apelarea la vindecători indigeni sau
tradiţionali???
Referinţe

 Bibliografice
 Comprehensive Textbook
of Psychiatry Kaplan-
Sadock
 Link internet
 www.science- direct.com
 Referinţe cinematografice
 Fellini-8 ½  Referinţe literare
 Shaffer- Equus  Jorge Luis Borges
 Kusturica-Arizona Dream
 Gabriel Garcia Marques
 Referinţe audio
 Jimmy Hendrix  Referinţe artistice
 Led s Zeppelin  Salvador Dali
 Rene Magritte
 Geigger