Sunteți pe pagina 1din 31

2.

Calcul grafic

Diagrama de echilibru de faze (s – l – v – g)


pentru o substanţă pură a fost convertită
din coordonatele Clapeyron, uzuale în chimia
fizică (p – V – T) în altele, mai adecvate
termotehnicii: h – s (Mollier), T – s (Gibbs),
lg p – h.
Diagrama Clapeyron
Există diagrame h-s, T-s şi lg p–h pentru
abur, aer, NH3, CO2, freoni etc.
Diagrama h – s (Mollier)

A fost construită de inginerul Mollier


pentru abur şi este utilizată în calculul
bilanţurilor termice şi în proiectarea
instalaţiilor termoenergetice.
Diagrama h – s (Mollier)
Diagrama T – s (Gibbs)

Se pretează la reprezentarea proceselor


izoterme, izentrope şi a proceselor ciclice
din instalaţiile termice de forţă şi
agregatele frigorifice.
Diagrama T – s (Gibbs)
Aerul umed
1. Caracteristicile aerului umed
a. Umiditatea (conţinutul de umezeală)

mvap nH 2O  M H 2O 18 pvap V / R  T pvap


x     0 ,622
maer naer  M aer 29 paer V / R  T p0  pvap
p0  pvap  paer

b. Umiditatea relativă (umezeala relativă


sau starea higrometrică)
pvap

P
P – presiunea de saturaţie la temperatura
aerului umed
P
x  0 ,622
p0    P

Dacă φ = 1 (aer saturat cu vapori de apă):


P
x  xsat  0 ,622
p0  P
c. Gradul de saturaţie
x

xsat
d. Entalpia
Se consideră ca bază de calcul (1+x) kg aer
umed (amestec compus din 1kg aer uscat şi
x kg vapori de apă).
H  haer  xhvap
 
H  c p ,aer  T  Tr   x  c p ,apa  Tsat  Tr   rapa,Tsat  c p ,vap  T  Tsat 

Temperatura de saturaţie (punctul de


rouă) este temperatura la care aerul cu
umiditatea x devine saturat cu vapori de
apă.
În calculele tehnice:
Tsat  Tr  0 C 0
c p ,aer  1 kJ kg  K 
rapa  2500 kJ / kg;
c p ,vap  2 kJ / kg  K ;
H  T  x  ( 2500  2  T ) [ kJ / kg ], cu T   C .
2. Determinarea experimentală a
umidităţii aerului
t, x t', x'

Psichrometrul Assman
Ecuaţia umezirii adiabatice rezultă din
egalitatea entalpiei aerului, înainte şi după
umezire:
H H '

t  x2500  2t   t  x 2500  2t
' '
 '

'
P
x  xsat
'
 0,622
p0  P '

 x, H
Diagrame pentru aerul umed:

Diagrama psichrometrică (T-xaer);

Diagrama Ramzin (Haer-xaer).


Diagrama H-x
Aplicaţie propusă:
În caloriferul unui uscător, se alimentează
1,5 kg/s aer, cu temperatura de 10°C şi
φ=0,7. Ştiind că aerul se încălzeşte până
la temperatura de 35°C, să se
determine:
1. Umiditatea şi punctul de rouă al aerului
la ieşirea din calorifer;
2. Consumul de cădură necesar în calorifer
pentru încălzirea aerului.
T=10°C; P=0,0125 at
Bilanţuri termice în regim staţionar
pentru operaţii unitare

Q  Q
I E   (G
m, j h j ) I   (Gm, j h j ) E
Q  W
Bilanţuri termice pentru
schimbătoare de căldură

Simboluri pentru schimbătoarele de


căldură
Schimbător ce căldură tip ”ţeavă în ţeavă ”
Schimbător de căldură multitubular
capace 4
manta 7
placă tubulară
2
garnitură 3
Suporţi 5
şicane 6
racorduri 1
fascicul
tubular 8
Circulaţia fluidelor poate fi condusă în
echicurent sau contracurent.
Ambele tipuri de circulaţie prezintă
avantaje şi dezavantaje.

Comentarii !!
T" 2

T'1 T" 1
Gm,1
Gm, 2

T'2

Schimbător ce căldură tip ”ţeavă în ţeavă ”


cu circulaţie în echicurent
Restricţii:
- Fluidele nu îşi schimbă starea fizică la
trecerea prin schimbătorul de căldură
- Pierderile de căldură sunt neglijabile.

Bilanţul de materiale conduce la un


rezultat banal:
G '
m,1 G'
m, 2 G
"
m,1 G"
m, 2
Bilanţul termic:
Qcedat  Qprimit  Qtransferat
Gm,1   h1  h1  Gm,2   h2  h2   Qtransferat
Gm,1  c p,1  T1  T1  Gm,1  c p,1  T1 
W1
 Gm,2  c p,2  T2  T2  Gm,2  c p,2  T2 
W2
 Qtransferat

Aplicaţii !
Mai multe detalii referitoare la
schimbătoarele de căldură…