Sunteți pe pagina 1din 26

Pentru stabilirea unui bilanţ de

materiale, trebuie să se precizeze:

Incinta (enclosure) – utilaj,


porţiune de utilaj, grup de utilaje
etc.
Durata (unitară pentru procesele
continue)
Speciile chimice care interesează
(limitative – limiting, cheie – key).
Elementele bilanţurilor de
materiale
Pentru procesele continue:
- Debite (flow-rates) de alimentare
(input) şi evacuare (output) şi
compoziţiile acestora;
- zestrea (holding) este cantitatea
ce există în utilaj în orice moment;
- durata (medie) de staţionare
(mean residence time).
Pentru procese discontinue:
mărimea şarjei;
durata şarjei;
concentraţiile la momentul iniţial
şi la momentul final al prelucrării.
Exprimarea concentraţiilor

Aplicaţie !

Exprimarea debitelor
Expresii generale ale
bilanţurilor de materiale
P = “prezent” la t
R = “rămas” după Δt
I = “intrat” în Δt
E = “ieşit” în Δt
BG : mP ,t  mI ,t  mR ,t  t  mE ,t
m  mac   mR,t t   mP,t   mI ,t   mE, t
Acumularea poate fi:
pozitivă (zestrea incintei V creşte)
negativă (zestrea incintei V scade)
nulă = regim staţionar
mac  0  m I , t   mE , t

G m, I   Gm, E (t  1)

G V ,I   GV , E (   const.)
Pentru specia chimică A:
BP : mA,P,t  mA,I ,t  mA,G ,t  mA,R,t t  mA,E ,t
mA  mA,ac   mA, R,t  t   mA, P ,t
  mA, I , t   mA, E , t  mA,G ,t
Bilanţuri de materiale pentru
operaţii unitare
Bilanţuri de materiale pentru
operaţii continue în regim staţionar
Amestecarea continuă
Gm,2
wA,2
Gm,1 Gm,3
wA,1 wA,3
Bilanţul general de materiale:
BG :  Gm,I   Gm,E  Gm,1  Gm,2  Gm,3
Bilanţul parţial de materiale pentru
substanţa dizolvată A:

BP A :  Gm,I  wA,I   Gm,E  wA,E


 Gm ,1  wA,1  Gm ,2  wA,2  Gm ,3  wA,3
Bilanţ parţial de materiale pentru
solvent (amestecuri binare):

BP solvent : Gm ,1  ( 1  wA,1 )  Gm ,2  ( 1  wA,2 )


 Gm ,3  ( 1  wA,3 )
Rezolvarea sistemului de ecuaţii este
extrem de simplă.
Situaţia se complică dacă în sistem
sunt prezenţi trei sau mai mulţi
componenţi, deoarece se ajunge la
sisteme de ecuaţii care pot fi
rezolvate numai matriceal (metoda
Cramer).

Prin înlocuirea debitelor cu cantităţi,


rezultă modelul matematic al
amestecării discontinue, cunoscut de
la problemele de amestecuri şi aliaje.
Bilanţuri de materiale pentru
operaţii de separare

Operaţiile de
separare
(splitting)
sunt opuse
operaţiei
de amestecare.
2

BG : Gm ,1  Gm ,2  Gm ,3

BP Aj : Gm ,1  w j ,1  Gm ,2  w j ,2  Gm ,3  w j ,3 ;
j  1, , NC  1
Decantarea

Decantarea este operaţia de separare


a unei suspensii (amestec eterogen
solid-lichid) în fazele componente, sub
acţiunea diferenţiată a unui câmp de
forţe gravitaţional sau centrifugal,
asupra fazelor de densităţi diferite.
Gm,1 Gm,2
wA,1 wA,2

Gm,3
wA,3
Ipoteză: Lichidul limpezit
(decantatul) este aproximat ca fiind
pur.
Ecuaţii de bilanţ de materiale ?
Aplicaţie !
Evaporarea simplă

Evaporarea este operaţia de


concentrare a unei soluţii diluate, prin
eliminarea parţială a solventului cu
ajutorul fenomenelor de fierbere
(vaporizare).
Gm,2

Gm,1
wA,1

Gm,0

Gm,3
wA,3
Bilanţul de materiale se stabileşte
numai pentru spaţiul de concentrare
a soluţiei (nu şi pentru spaţiul de
încălzire).
Ipoteză: solidul este nevolatil.

Ecuaţii de bilanţ de materiale ?

Aplicaţie !
Distilarea continuă de echilibru
(integrală)
Distilarea continuă de echilibru este
operaţia de separare parţială a unui
amestec omogen lichid, pe baza
diferenţei de volatilitate a
componenţilor. V
GM
y

xF
GMF
GML
x
G G G
F
M
V
M
L
M

G  x  G  yj  G  xj
F
M
F
j
V
M
L
M

Ecuaţia de echilibru termodinamic:

Kj
yj   xj
p
V
Gradul molar de distilare: G
 M
F
G
M
x Fj
xj  ;  xj  1
 K j / p 1  j

Ecuaţia serveşte la calculul direct al


compoziţiei de ieşire în cazul
amestecurilor multicomponente.
Aplicaţie:
Se consideră distilarea de echilibru a
gazolinei la p=18,2 bar şi T=57°C.
Compoziţia gazolinei este următoarea
(fracţii molare): 0,041 C1, 0,074 C2,
0,387 C3, 0,152 iC4, 0,173 nC4 şi
0,173 nC5.
Să se determine compoziţia de ieşire,
ştiind că α=0,177.
gazolina p  18.2 n  6

xf  ( 0.041 0.074 0.387 0.152 0.173 0.173 )

K  ( 10.29 3.141 1.27 0.539 0.405 0.178 )


sumf  xf
alfa  0.177 sumf  1
xf
x 
alfa K  1  alfa

x  ( 0.016 0.054 0.369 0.166 0.193 0.202 )

suma  x

suma  1

alfa
ratio 
1  alfa

ratio  0.215

alfa  root( suma  1 alfa)

alfa  0.177
Condensarea continuă de echilibru
Reprezintă operaţia de separare
parţială a unui amestec de vapori,
pe baza diferenţei de volatilitate a
componenţilor amestecului.
GMF xF

Gm,0

GMV
y

GML
x
Ecuaţiile de bilanţ de materiale, care
au fost stabilite pentru distilarea de
echilibru, se aplică şi pentru această
operaţie unitară.