Sunteți pe pagina 1din 17

I.

Introducere
II. Modele explicative ale consumului de droguri şi alcool
1.1 Modele explicative ale consumului de droguri
1.1.1 Modelul maturităţii prin consumul de droguri
1.1.2 Modelul autocontrolului
1.1.3 Model comprehensiv şi secvenţial al fazelor consumului de
droguri
1.2 Modele explicative ale consumului de alcool
1.2.1 Modelul moral
1.2.2 Modelul biologic
1.2.3 Modelele socio-culturale
III. Factori de risc şi factori de protecţie
2.1 Factori de risc
2.1.1 Factori de risc sociali/contextuali
2.1.2 Factori de risc familiali
2.1.3 Factori de risc individuali
2.2 Factori protectivi
IV. Prevenirea consumului de alcool şi droguri
4.1 Nivele de abordare în prevenirea consumului de alcool şi
alte droguri
4.2 Tipuri de prevenire
4.3 Principalele strategii în prevenirea consumului de droguri
4.4 Asistenţa medicală, psihologică şi socială în cazurile
consumului de droguri
Bibliografie
 Conceptul de vulnerabilitatea se referă la
subiectul/subiecţii expunerii la manifestarea ameninţărilor,
caracterizând tipul şi nivelul de susceptibilitate, reacţia la
stres a subiectului de a suporta expunerea la manifestarea
ameninţărilor.
 Riscul se referă la ameninţări (origini/cauze), caracterizând
consecinţele manifestării acestora (pierderile, pagubele,
suferinţele), percepţia asupra importanţei consecinţelor şi
probabilitatea de manifestare a ameninţărilor (Georgescu,
Moldovan, Cicu, 2007).
1. Modelul 2. Modelul
maturităţii autocontrolului
prin
consumul de
droguri

3. Model
comprehensiv
şi secvenţial al
fazelor
consumului de
droguri

Modele explicative ale consumului de


droguri
4. Faza de 5. Faza de 6. Faza de
consolidarede la abandon sau de recădere
consum la abuz şi menţinere • dependenţa de
la dependenţă droguri poate fi
• orice comportament
• ceea ce va determina se realizează într-un considerată un
menţinerea continuu temporal, comportament
consumului în care individul învăţat, consolidat şi
substanţei în mod poate menţine acest dificil de îndepărtat.
fundamental sunt comportament sau
consecinţele, pozitive nu în cazul în care
sau negative pe care consecinţele sunt mai
le produce mult negative decât
respectivul consum. pozitive.
2. Modelul
biologic

1. Modelul 3. Modelele
moral socio-culturale

Modele
explicative
ale
consumului
de alcool
 Factorii de risc ca acele caracteristici,
variabile sau circumstanţe care, acţionând în
viaţa unei persoane, contribuie la creşterea
probabilităţii ca acea persoana să dezvolte o
problemă de comportament, în comparaţie cu
orice altă persoană din populaţia generală,
selecţionată la întâmplare (Georgescu,
Moldovan, Cicu, 2007, p. 46).
 Factorii de protecţie nu sunt în mod necesar
factori opuşi celor de risc, ci mai degrabă este
vorba de două realităţi distincte care
interacţionează între ele (Georgescu,
Moldovan, Cicu, 2007, p. 46)
1. Factori de risc 2. Factori de risc 3. Factori de risc
sociali/contextuali familiali individuali
Disponibilitatea Probleme de Comportamente
drogurilor comportament în antisociale timpurii şi
familie persistente
Cadrul legislativ şi
norme permisive faţă Probleme de
de consumul de droguri management familial Eşecul şcolar
Comportamente
infracţionale în Debutul timpuriu al
Prezentarea în mass-media problemelor de
a comportamentelor familie
comportament în grupul
favorabile consumului de
de prieteni
droguri, a Probleme de abuz
comportamentelor (emoţional, fizic, Consum de droguri în
antisociale şi violenţei sexual) în familie grupul de prieteni
1. Canalizarea
pozitivă a
curiozităţii
adolescentului

6. O bună
2. Promovarea
legătură cu
educaţiei
şcoala

Factori
de
protecţie

3. Stimularea
5. Supervizare
stimei de sine
4. Promovarea
unei
întrebuinţări
diverse şi
fructuoase a
timpului liber
Prevenirea
primară

Prevenirea
secundară

Prevenirea
terţiară
consiliere individuală, familială sau de grup;

consiliere psihologică şi psihoterapie;

intermedierea legăturii cu serviciile medicale specializate de tip cură şi


postcură;

consiliere pe probleme de asistenţă socială;

evaluarea medicală, psihologică şi socială a persoanelor susceptibile de a fi


consumat droguri şi înscrierea acestora în programe de tratament şi
recuperare psiho-socio-profesională;

prevenirea şi tratarea bolilor asociate consumului de droguri;

gestionarea tratamentelor de tip substitutiv cu metadonă (Capita, Zamfir,


 Băican, E. (2007). Note de curs „Prevenţie şi recuperare a persoanelor
dependente de alcool şi alte droguri”, Cluj-Napoca: Editura Lumina.
 Cicu, G. (2008)Factori de risc şi de protecţie în consumul şi abuzul de
droguri. Disponibil online
lahttps://ro.scribd.com/document/146283839/Factori-de-Risc-Si-de-
Protectie-Pentru-Consumul-de-Droguri.
 Georgescu, D., Moldovan, A. M. & Cicu, G. (11 Aprilie 2009). Ghid de
prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenţilori şi tinerilor.
Diponibil online la
http://masterdroguri.ro/wpcontent/uploads/2015/03/ghid_de_prevenire_a_co
nsumului_de_droguri.pdf.
 Capita G., Zamfir, I. (11 Ianuarie 2014).Spune nu drogurilor. Disponibil
online la http://spunenudrogurilor.weebly.com/despre-droguri.html.
 Rădulescu, S. M., Dâmboveanu, C. (30 Septembrie, 2014). Consumul şi
abuzul de alcool ca o problemă socială şi medicală. Disponibil online la
http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-
2006/SORIN%20M.%20RDULESCU%20CRISTINA%20D%C3%82MBO
EANU-2.pdf.