Sunteți pe pagina 1din 9

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DECIZIILE PRIVIND CARIERA

INTERESE
PIAȚA
MUNCII VALORI

INFLUENŢE CARACTERISTICI
EDUCAŢIONALE DE
PERSONALITATE

IDENTITATEA
VOCAȚIONALĂ

STIL DEPRINDERI
DECIZIONAL ȘI
ABILITĂȚI

STIL DE ISTORIA
VIAȚĂ FAMILIEI
ATITUDINI ȘI
CREDINTE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 1
Investeşte în oameni!
Motivare
Pregătirea profesională trebuie să permită
oamenilor adaptarea la dinamica tehnologică şi
socială şi să conducă la creşterea mobilităţii şi a
flexibilităţii forţei de muncă.

Avem nevoie de o ocupaţie din diverse motive, cel


mai puternic fiind acela că trebuie să ne asigurăm
toate cele necesare unui trai decent.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 2
Investeşte în oameni!
MotivareCaracteristici de Personalitate

Def. – patternuri tipice de


gândire, comportament,
afectivitate și relationare pe
care le manifestă o
persoană.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 3
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 4
Investeşte în oameni!
I. Atitudinea generală față de lume
Extravert – interacțiune socială, necesitate
de muncă variată și dinamică

Introvert – lucru cu ideile, mediu liniștit,


fără interacțiune socială

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 5
Investeşte în oameni!
II. Obținerea informației
Senzitiv – obține informații pe baza simțurilor
și se focalizează pe fapte și date; munci care
necesită atenție la detalii, fără schimbări prea
dese.

Intuitiv – își folosește intuiția și se focalizează


pe posibilități; munci în care își poate folosi
intuiția, este stimulat să învețe în permanență.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 6
Investeşte în oameni!
III. Modul de evaluare a informației
Gânditor – procesează și evaluează informația
bazându-se pe logică și raționament; munci
care necesită logică, gândire ordonată în
special cu idei și numere, eventual posturi de
conducere.
Sentimental - procesează și evaluează
informația bazându-se pe valori personale și
efectul asupra altora; munci care necesită
empatie, prestări servicii.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 7
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 8
Investeşte în oameni!
REALIST
- Conformist, supus
SOCIAL - Sincer, onest
- Convingător, - Materialist
cooperant - Natural, practic
- Consecvent INVESTIGATIV
- Prietenos, generos, - Analitic, precaut
săritor - Modest, timid
- Stabil, econom - Critic, curios
- Idealist, amabil, - Independent
responsabil - Cognitiv, introvertit
- Centrat pe probleme - Metodic, modest
- Sociabil, cu tact - Precis, rațional
- Înțelegător - Rezervat

IDENTITATEA
VOCAȚIONALĂ
ARTISTIC
ÎNTREPRINZĂTOR - Complicat,
- Curajos, ambițios dezordonat
- Atrage atentia - Emoțional, expresiv
- Dominant, energic - Idealist, imaginativ
- Impulsiv, optimist CONVENȚIONAL - Lipsit de abilități
- Caută plăcere, - Conformist, practice
popular conștiincios - Impulsiv,
- Încrezător în sine, - Atent, conservator independent
social - Inhibat, supus, - Intuitiv,
- Vorbăreț ordonat nonconformist
- Consecvent, practic - Original
- Controlat
- Lipsit de imaginație
- Eficient

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 9
Investeşte în oameni!