Sunteți pe pagina 1din 34

Tehnologii de Energie Curată

Curs de Analiză Proiect de Energie Curată

Mori de vânt

Casă solară Pasivă

Foto: Nordex Gmbh

Foto: McFadden, Pam DOE/NREL

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Obiective

• Creşterea conştientizării existenţei tehnologiilor de


producere a energiei din surse regenerabile (RETs) şi
măsuri de eficienţă energetică
 Pieţe
 Aplicaţii tipice

Energie electrică generată cu reziduuri din lemn Încălzire apei cu energie solară şi fotovoltaică
Foto: Warren Gretz, NREL PIX Foto: Vadim Belotserkovsky

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Definiţii

Eficienţă energetică
Utilizarea mai redusă a resurselor
Tehnologii de 
energetice pentru aceleaşi cerinţe
Energie Curată
Energie regenerabilă
 Utilizarea de resurse naturale
inepuizabile pentru a satisface
nevoile de energie
100%
Necesar de Energy
Cerere de energie
75%

50%

25%

0%

Din Conventional
surse convenţionale Efficient
Din eficienţă Din eficienţă
Efficient & şi
Casă încălzită solară cu foarte bună izolaţie termică surse regenerabile
Renewable
Foto: Jerry Shaw

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Raţiuni pentru Utilizarea
Tehnologiilor cu Energie Curată

• Mediul Înconjurător Energie Eoliană: Costul generării energiei


 Modificarea climei 40
electrice

 Poluare locală 30

• Economic 20

Costul energiei
 Costurile duratei de viaţă
10

Epuizarea combustibilului

electrice

0
fosil 1980 1990 2000

• Social
Ani
Sursă: National Laboratory Directors
pentru U.S. Department of Energy (1997)

 Noi locuri de muncă


 Creşterea puterii de cumparare
 Creşterea cererii de energie (3x până în 2050)

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Trăsături comune ale Tehnologiilor
de producere a Energiei Curate

• Despre tehnologii convenţionale:


 Costuri iniţiale mai mari

 Costuri de operare mai reduse

 Nu este un factor poluant

 Costurile sunt deseori calculate


în funcţie de durata de viaţă

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Costurile Totale ale unui Sistem de
generare sau de consum a Energiei

• Cost total  Costul de achiziţionare

• Cost total = costul de achiziţonare

+ costuri combustibil anual şi O&M


+ costuri revizii
+ costuri adiţionale
+ costuri de finanţare
+ etc.
Tehnologii de generare a energiei
electrice din surse Regenerabile

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Energie Eoliană Tehnologii &
Aplicaţii
• Necesită vânturi puternice
Paletă de rotor  (>4 m/s @ 10 m)
Vânt  Zone de coastă, coama dealurilor, cîmpii
Nacelă cu deschise
Cutie de
Viteză şi • Aplicaţii:
Generator

Înălţime
până la axă
Vânt Turn

Reţea Centrală Reţea Izolată Reţea Închisă


Warren Gretz, NREL PIX Phil Owens, Nunavut Power Southwest Windpower, NREL PIX

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa Energiei Eoliene

Instalare de Turbine de Vânt la nivel Mondial

8.000 8.000
Capacitate instalată mondială (2003): 39.000 MW
7.000 (~20,6 milioane de case @ 5.000 kWh/casă/an şi 30% fact. de cap.) 7.000

6.000 Germania: 14.600 MW 6.000


Spania: 6.400 MW
5.000 5.000
Statele Unite: 6.400 MW
MW

4.000 Danemarca: 3.100 MW 4.000

3.000 83.000 MW (previzionat) până în 2007 3.000

2.000 2.000

1.000 1.000

0 0
1983

1984
1985

1986
1987

1988
1989

1990
1991

1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999

2000

2001
2002

2003
Sursă: Danish Wind Turbine Manufacturers Association, BTM Consult, World Wind Energy Association, Renewable Energy World
© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Microhidrocentrale
Tehnologii & Aplicaţii
• Tipuri Proiect:
 Rezervor
COMPONENTE ALE UNUI SISTEM HYDRO
 Pe râu de
Baraj trecere / captare
Cale de vărsare
din râu
Centrul iazului
• Aplicaţii:
 Reţea Centrală
 Reţea Izolată
 Reţea Închisă
Conductă de
Centrală Turbină Francis
admisie
energetică

Linie electrică
Generator Canal de
Turbină evacuare
Conductă de evacuare

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa Microhidrocentralelor

• 19% din energia mondială este produsă de hidrocentrale


mari şi mici
• Mondial:
 20.000 MW produşi (dimensiuni centrală < 10 MW)
 Previziune: 50.000 – 75.000 MW până în 2020
• China:
 43.000 centrale existente
(dimensiuni centrală < 25 MW)
 19.000 MW produşi
 Mai mult de 100.000 MW economii realizabile
• Europa:
 10.000 MW produşi
 Mai mult de 4.500 MW de economii realizabile
• Canada:
 2.000 MW produşi Microhidrocentrală

 Mai mult de 1.600 MW de economii realizabile


Sursă : ABB, Renewable Energy World, and International Small Hydro Atlas

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Energie Fotovoltaică (PV)
Tehnologii & Aplicaţii
Plăcuţă
Sistem fotovoltaic domestic Centrală
fotovoltaică
centralizată
fotovoltaică

Contor

Energie Generator de
distribuţie
de fază Contor

Reţea
Foto: Tsuo, Simon DOE/NREL electrică

Baterie

Iluminat
Pompare apă
Reţea fotovoltaică integrată în sistemul
de încălzire al unei clădiri

Foto: Strong, Steven DOE/NREL

Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa Fotovoltaică

Realizare Anuală de Instalaţii Fotovoltaice la Nivel Mondial


800 800

700 Capacitate mondială instalată (2003): 2.950 MWp 700


(~1,2 milioane de case @ 5.000 kWh/casă/an)
600 32% creştere în expediere instalaţii în 2003 600

500 500
MWp

400 400

300 300

200 200

100 100

0 0

2001

2002

2003
1988
1986

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
Sursă: PV News

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Producere de energie termică şi
electrică prin cogenerare (CHP)

• Producţia simultană a două sau mai multe tipuri de energie dintr-o


singură sursă (proces numit “Cogenerare”)

Eficienţa recuperării agentului termic (55/70=78,6%


Gaz de
Eficienţa totală (30+50)/100)=85,0% Exhaustare
15 unităţi
Încălzire
55 unităţi
Recuperare Sarcină
termică
agent termic

Încălzire şi exhaustare
70 unităţi
Energie
Combustibil
30 unităţi

100 unităţi Sistem de producere energie


Generator Sarcină
electrică electrică

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Proiect producere energie
termică şi electrică prin cogenerare
Aplicaţii, combustibili şi echipamente
Aplicaţii Diferite Combustibili Diferiţi

Colectare Producţie abur

biogaz
Sistem de conducte Proces
pentru colectarea
biogazului Compresor
Răcire/
Filtru Uscare Producţie energie
Cogenerare prin Biomasă Flacără
Foto: Gretz, Warren DOE/NREL
Foto: Gaz Metropolitan
Echipamente Diferite

Motor cu piston pentru Generator


Foto: Rolls-Royce plc © Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Producere energie
termică şi electrică prin cogenerare
Aplicaţii
• O singură clădire
• Comerciale şi industriale
• Mai multe clădiri
• Sisteme energetice centralizate (ex.
comunităţi)
• Procese industriale Primăria Kitchener prin CHP
Foto: Urban Ziegler, NRCan

Sistem centralizat prin CHP , Suedia Micro turbină la seră


Foto: Urban Ziegler, NRCan Foto: Urban Ziegler, NRCan
© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Producere energie
termică şi electrică prin cogenerare
Tipuri de combustibil

• Combustibili alternativi
 Reziduuri lemn
 Gaz din biomasă (LFG)
 Biogaz
 Sub-produse agricole
 Bagassă
 Recolte de produse specifice CHP prin Biomasă
 Etc Foto: Gretz, Warren DOE/NREL

• Combustibili fosili Gheizer Geotermal

 Gaz natural
 Diesel
 Etc.

• Energie Geotermală
• Hidrogen
Foto: Joel Renner, DOE/ NREL PIX

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Producere de energie
termică şi electrică prin cogenerare
Echipamente & Tehnologii

• Echipament de răcire
 Compresoare
 Aparat de răcire cu absorbţie
 Răcire naturală

• Generator de putere
 Turbină cu gaz
 Turbină cu gaz cu ciclu combinat
Turbină cu gaz
 Turbină cu abur Foto: Rolls-Royce plc

 Motor cu piston
 Celule de combustie
 Etc.

• Echipament de încălzire
 Cazane
 Recuperarea pierderilor de căldură
Echipament de răcire
Foto: Urban Ziegler, NRCan

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Producere de energie
termică şi electrică prin cogenerare
Piaţă
Regiune Capacitate Comentarii

Canada 12 GW În mare parte pentru industria petrolieră şi a hârtiei

USA 67 GW În creştere, în mare parte pentru proiectele de cogenerare (CHP)

China 32 GW Predominat cărbune CHP

Rusia 65 GW În jur de 30% din energie prin CHP

Germania 11 GW Piaţă în creştere pentru municipii cu CHP

Retaul Unit al 4,9 GW Stimulent puternic pentru energia regenerabilă


Marii Britanii
Brazilia 2,8 GW Sisteme cemtralizate asociate cu reţelele închise

India 4,1 GW În mare parte bagasse ca şi combustibil pentru CHP,


energie pentru morile de zahăr
Africa de Sud 0,5 GW Înlocuieşte en. electrică rezultată din arderea cărbunelui
Mondial 247 GW Prevăzută o creştere cu 10 GW pe an
Sursă: World Survey of Decentralized Energy 2004, WADE

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Energie Regenerabilă
Tehnologii de Încălzire & Răcire

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Încălzire prin Biomasă
Tehnologii & Aplicaţii

Reziduuri lemn • Combustia controlată a lemnului, a


reziduurilor agricole şi municipale,
etc., pentru asigurarea căldurii
Una sau mai multe clădiri

Foto: Wiseloger, Art DOE/NREL

Foto: Oujé-Bougoumou Cree Nation


Centrală termică

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa de Încălzire prin Biomasă

• Mondial:
 Arderea de Biomasă asigură 11% din Energia Primară
Totală Livrată (TPES)
 Peste 20 GWtermici din sisteme termice cu ardere
controlată
• Ţări în curs de dezvoltare:
 Gătit, încălzire
 Nu întotdeauna susţinute
 Africa: 50% din TPES Cameră de ardere
 India: 39% din TPES Foto: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST

 China: 19% din TPES 8.000 8.000


• Ţări industrializate: 7.000 New Installations of Small
Instalaţii noi de putere Redusă
7.000
 Încălzire, energie, cuptoare cu lemne 6.000 Scale (<100 kW) Biomass
(<100kW) Sisteme de
6.000
5.000 Heating Systems in Austria 5.000
 Finlanda: 19% din TPES Încălzire prin Biomasă
4.000 Austria 4.000
 Suedia: 16% din TPES 3.000 3.000
 Austria: 9% din TPES 2.000 2.000
 Danemarca: 8% din TPES 1.000 1.000
 Canada: 4% din TPES 0 0
 USA: 68% din toate sursele
regenerabile
Sursă: Ingwald Obernberger citing the Chamber of Agriculture and Forestry, Lower Austria
Sursă: IEA Statistics– Renewables Information 2003,
Renewable Energy World 02/2003
© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Încălzire Solară cu Aer
Tehnologii & Aplicaţii

• Colector pentru
preîncălzire aer

• Aerul rece este încălzit Perete de


Panou difuzare
la trecerea prin
orificiile captatorului solar
Ventilator
de metal (SolarwallTM)
Aer
• Un ventilator introduce curat
acest aer încălzit în
clădire

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa încălzirii solare cu aer

• Preîncălzirea aerului de Clădiri Industriale

ventilaţie pentru clădirile cu


ceinţe mari de aer proaspăt
• Uscarea recoltelor
• Costuri competitive Foto: Conserval Engineering

pentru clădiri noi şi reparaţii


capitale

Uscare solară a recoltelor


Foto: Conserval Engineering

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Încălzire Solară cu Apă
Tehnologii & Aplicaţii

• Colectori emailaţi şi neemailaţi


• Stocare apă (piscină sau rezervor)
Clădiri şi piscine comerciale/instituţionale Cultură pe bază de apă - Salmon Hatchery

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa Încălzirii Solare cu Apă

• Mai mult de 30 milioane m2 de Clădiri şi piscine rezidenţiale

colectori în lume
• Europa:
 10 milioane m2 de colectori în stare de
funcţionare
 O rată a creşeterii anuale de 12%
Clădiri rezidenţiale
 Germania, Grecia, şi Austria
 Obiectiv pentru 2010: 100 milioane m2

• Un interes deosebit pentru


piscinele încălzite solar
• Barbados are 35.000 de sisteme
Foto: Chromagen
Source: Renewable Energy World, Oak Ridge National Laboratory
© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Încălzire Solară Pasivă
Tehnologii & Aplicaţii

• Asigură 20-50% din Vară


încălzirea spaţială în
sezonul de iarnă Iarnă

• Cîştiguri în încălzire solară


cu ajutorul geamurilor
performante dispuse spre
părţile însorite Apartamente încălzite solar

• Stocarea căldurii în
structura clădirii

• Utilizarea umbrelor pentru


a reduce din căldura solară Foto: Fraunhofer ISE (from Siemens Research and Innovation Website)

pe timp de vară © Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa încălzirii solare pasive

• Utilizarea geamurilor mai Clădiri Comerciale

eficiente este de fapt o


practică standard a zilelor
noastre de încălzire solară
pasivă
• Costuri pentru construcţii noi DOE/NREL Foto: Gretz, Warren

– de la fără costuri la costuri Clădiri Rezidenţiale

reduse
 Geamuri cu eficienţă ridicată
 Orientarea clădirii
 O dispunere potrivită a umbrei

• Costuri competitive pentru


clădirile noi şi cele renovate
Foto: DOE/NREL

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Pompe de căldură geo-termale
Tehnologii & Aplicaţii

Buclă verticală in subsol • Încălzire şi răcire spaţială cu


apă
• Energia electrică acţionează
asupra ciclul de compresie a
vaporilor de agent
• Căldura este extrasă din sol
în timp de iarnă şi în sens
invers în timpul verii
Buclă orizontală în subsol

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Piaţa Pompelor de căldură
geo-termale
GSHP Rezidenţial • Mondial:
 800.000 de unităţi instalate
 Capacitate totală de 9.500 MWth
 Rată anuală de creştere de 10%
• USA: 50.000 de instalaţii anual
• Suedia, Germania, Elveţia
reprezintă mari pieţe europene
Clădiri comerciale, industriale, & instituţii

• Canada:
 30.000+ unităţi rezidenţiale
 3.000+ unităţi industriale şi
comerciale
 435 MWth instalate

Foto: Geothermal Heat Pump Consortium (GHPC) DOE/NREL


© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Alte Tehnologii Comerciale pentru
producere de Energie Curată

• Combustibili: ethanol şi bio-diesel


• Sisteme eficiente de răcire
• Motoare cu turaţie variabilă
• Iluminat de zi & sisteme eficiente
de iluminat
Aprovizionarea reziduurilor de combustibil agricol
• Recuperarea căldurii ventilate Foto: David and Associates DOE/NREL

• Altele

Răcirea eficientă pe patinoar Iluminat de zi & iluminat eficient


Foto: Robb Williamson/ NREL Pix
© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.
Noi Tehnologii de Producere a
Energiei Curate
• Energia solară - sursă de energie
termică

• Oceanul - sursă de energie termică

• Energie mareelor
Centrală solară cu dispunere parabolică
Foto: Gretz, Warren DOE/NREL

• Energia curenţilor oceanici

• Energia valurilor

• etc.

Receptorul principal al centralei solare


Foto: Sandia National Laboratories DOE/NREL

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Concluzii

• Existenţa unor oportunităţi Parks Canada - Sistem hibrid cu celule fotovoltaice şi


eoliene (Arctic la 81°N)
reale d.p.d.v. financiar

• Multe investiţii de succes

• Piaţă în continuă creştere


Foto: Michael Ross Renewable Energy Research

• Disponibilitatea resurselor
regenerabile de energie precum
şi a proiectelor de eficienţă
energetică

Instalare turbină eoliană de 600 kW Telefon fotovoltaic


Foto: Nordex Gmbh Foto: Price, Chuck

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.


Întrebări?

© Ministerul Resurselor Naturale Canada 2001 – 2005.