Sunteți pe pagina 1din 21

Politica comercială

1. Politica economică
2. Politica comercială
3. Instrumente şi subiecţi ai politicii comerciale
4. Comerţ liber sau protecţionism
1. Politica economică

Reprezintă:
 suma principiilor, reglementărilor şi normelor
interne şi externe pe care se axează economia unui
stat
 mijloacele şi metodele utilizate pentru
desfăşurarea activităţii economice a ţării

Politica economică este implementată cu ajutorul


planificării economice – dacă este realistă şi
oportună

Planificarea economică – acţiunea de fundamentare


şi fixare la scară naţională a scopurilor politicii
economice
Obiectivele generale ale politicii economice:

 repartizarea corespunzătoare a disponibilităţilor


economice deţinute de către o ţară

 asigurarea creşterii economice

 reducerea inflaţiei şi menţinerea stabilităţii


preţurilor

 controlarea şi gestionarea resurselor economice

 realizarea unui buget de stat şi a unei balanţe de


plăţi echilibrate

 implementarea măsurilor cu caracter social


2. Politica comercială

 este parte componentă a politicii economice


 vizează sfera relaţiilor externe
 a apărut din cele mai vechi timpuri, îndeosebi
din considerente protecţioniste
 s-a dezvoltat prin reglementări ale
organismelor internaţionale (GATT-OMC),
regionale sau naţionale
cuprinde totalitatea reglementarilor cu
caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar,
valutar sau bancar prin care se urmăreşte
impulsionarea sau restrângerea schimburilor
comerciale externe, în scopul promovării cu
prioritate a intereselor economiei naţionale şi
limitării influenţelor nedorite din exterior.
Funcţii îndeplinite de politica comercială:

 de promovare a relaţiilor economice


internaţionale

 de protejare a economiei naţionale de


concurenţa străină

 de realizare şi menţinere a echilibrului


balanţei comerciale şi de plăţi
Obiectivele politicii comerciale
• Pot fi pe termen lung sau pe termen scurt
• Pe termen lung:
- atingerea unor ritmuri înalte de creştere economică
• Pe termen scurt:
- perfectionarea structurii schimburilor comerciale
externe:
- fie restrangerea, fie stimularea comertului
cu anumite produse sau grupe de produse;
- orientarea geografica a fluxurilor
comerciale internationale
- imbunatatirea raportului de schimb prin sporirea
puterii de cumparare a exportului.
- imbunătăţirea cursului monedei naţionale, sporirea
încasărilor la bugetul de stat sau echilibrarea balanţei
comerciale, de ex la sfârşitul anului financiar
3. Instrumente şi subiecţi ai politicii comerciale

Instrumente ale politicii comerciale:

 de natură tarifară (vamală)

 de natură netarifară

 de natură promoţională sau de stimulare


Subiecţi ai politicii comerciale

 Statele naţionale

 Grupările integraţioniste, indiferent de gradul


integrării

 Firmele naţionale care participă la tranzacţii


pe piaţa internaţională
4. Comerţ liber sau protecţionism

În politica comercială există două opţiuni:

 Liber schimb

 Protecţionism

*Autarhia
Liberul schimb:

 doctrină economică care aplică principiile


liberalismului clasic la schimburile economice
internaţionale;

 principiului laisser faire al liberalismului concurenţial


îi corespunde principiul laisser passer al liberului
schimb;

 contribuie prin natura sa la crearea unei specializări


economice benefice pentru toate ţările;

 acestă doctrină vede în protecţionism o sursă a


ineficienţiei economice.
Implicaţii ale liberului schimb:

 pătrunderea pe piaţă a unor produse şi


tehnologii noi

 produse ieftine datorită eliminării restricţiilor


tarifare

 creşterea gradului de satisfacere a nevoilor


consumatorilor

 exploatarea dimensiunilor pieţei şi a


economiilor la scară
 eliminarea de pe piaţa autohtonă a firmelor
naţionale necompetitive

 creşterea şomajului

 scăderea veniturilor reale ale populaţiei

 scăderea încasărilor la bugetul de stat


Protecţionismul economic:

 sistem şi politică economică prin care anumite


ramuri ale economiei unei ţări sunt protejate
temporar, parţial sau total, de concurenţa străină,
prin măsuri guvernamentale;

 pentru ţările în curs de dezvoltare poate avea


temporar un impact pozitiv în formarea sau
dezvoltarea unor subramuri economice;

 poate fi tarifar, netarifar şi administrativ;

 este opusul liberului schimb.


Implicaţii ale protecţionismului economic:

 apărarea industriilor incipiente

 apărarea industriilor senile

 creşterea sau menţinerea gradului de ocupare a


forţei de muncă

 protejarea industriei naţionale împotriva


dumpingului

 protejarea unor ramuri strategice ale economiei


naţionale
 creşterea preţului produselor importate

 creşterea preţului produselor autohtone similare


celor importate

 scăderea venitului real al consumatorilor

 reducerea opţiunii consumatorilor prin limitarea


la accesul de produse intrate liber pe piaţă

 scăderea competitivităţii economiei protejate

Măsurile protecționiste trebuie atent gândite!


Argumente
politice

Politicile de saracire a Declinul salarial in


Firmele si salariatii
vecinului sectoarele afectate de
dislocati
l.s.

Prin protectionism, daca


Va avea loc o scadere a
romanii nu cumpara bunuri
salariilor in sectoarele care au
Comertul liber poate cauza straine, isi vor investi banii in
expunere concurentiala
somaj bunuri romanesti, ceea ce
puternica la nivelul pietei
inseamna locuri de munca
mondiale
pentru romani

Argument eronat,
Nu politicile comerciale trebuie
acuzate de aparitia somajului Argument eronat ?! Argument eronat !?
si nu ele trebuie sa rezolve
aceasta problema.
Argumente
economice

Argumentul Teoria comertului Teoria dependentei


industriei tinere strategic de importuri

Mai ales in t.s.d., Protectionismul poate


firmele nu vor fi asigura statului un
capabile sa acumuleze Cresterea dependentei
avantaj strategic in de importuri,
experienta necesara comertul mondial fata
pentru a face fata restrangerea libertatii
de concurenta , prin economice, politice etc.
presiunii concurentiale reducerea costurilor de
la nivel mondial decat productie interne
prin protectionism

Argument legitim pe termen scurt,


deoarece creste competitivitatea
Argument legitim, dar nu neparat tarii respective, dar eronat pe
pentru protectionism, ci pentru termen lung, deoarece
asistenta din partea statului. competitivitatea trebuie sa
creasca prin masuri structurale.
• De reflectat

Protectionism=Discriminare?
Va multumesc pentru atentie!!!!!!!