Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

Introducere 3
Ce este concurența? 4
Formele concurenței 5
Concurența directă 5
Concurența indirectă 5
Concurența loială (legală) 5
Concurența neloială 5
Piaţa cu concurenţă perfectă sau pură 7
Piaţa cu concurenţă imperfectă 8
a. Piaţa cu concurenţă monopolistică 9
b. Piaţa cu concurenţă de oligopol 10
c. Piaţa cu concurenţă de monopol 11
d. Piaţa cu concurenţă de oligopson 13
e. Piață cu concurenţă de monopson 14
Concluzii 15
Bibliografie 16
INTRODUCERE
 “Competiția conduce la perfecționare și eficientizare a
producției. Ea determină producătorul să elimine risipa și să
scadă costurile astfel încât să vândă la un preț mai mic decât
alții. Îi elimină pe cei ale căror costuri rămân ridicate și face
astfel încât să concentreze producția în mâinile celor ale căror
costuri sunt mai mici.” (Clair Wilcox).
 Sistemul de concurență dă posibilitatea agenților economici să
efectueze operațiunile economice pe care le consideră cele
mai favorabile din punctul lor de vedere. Totodată concurența
conferă economiei de piață eficiență economică, stimulând
desfășurarea activităților profitabile și eliminând activitățile
economice neeficiente.
CE ESTE CONCURENȚA?
 Concurenţa reprezintă confruntarea, rivalitatea economică
între industriaşi, bancheri, comercianţi, prestatori de
servicii pentru a atrage de partea lor clientela
consumatoare prin preţuri mai convenabile, prin calitatea
mai bună a mărfurilor, în vederea obţinerii unor profituri
cât mai mari şi mai sigure.
 Concurenţa este însă o confruntare deschisă, loială, în
cadrul căreia unităţile economice, în calitatea lor de
vânzători, învaţă, printr-un proces continuu de “tatonări şi
erori”, să-şi îmbunătăţească situaţia.
 La începutul secolului al XX-lea, se considera că există
două stări concurenţiale opuse, care îşi disputau
primordialitatea: piaţa cu concurenţă perfectă şi piaţa de
monopol. Numeroşi specialişti apreciază că monopolul şi
concurenţa sunt incompatibile (unde există monopol nu
poate exista concurenţă).
FORMELE CONCURENȚEI
 Concurența directă = este cea care se desfășoară între firme
care se adresează acelorași nevoi, cu produse asemănătoare,
identice sau prea puțin diferențiate.
 Concurența indirectă =Aceasta se referă la concurența dintre
firmele care se adresează acelorași nevoi sau unor nevoi
diferite, prin oferirea de produse diferite .
 Concurența loială (legală) = Concurenţa efectivă, loială şi legală
are ca efect general dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a tehnicii
şi tehnologiilor, creşterea productivităţii, reducerea costurilor,
diversificarea produselor.
 Concurența neloială= Este cea care intervine atunci când unii
agenți de piață beneficiază de anumite avantaje sociale pe
care nu le pot și ceilalți, de anumite informații pe care le obțin
numai unii întreprinzători.
Tabelul nr. 1.Tipuri de piață în funcție de gradul de competiție și
trăsăturile lor

Tipuri de piață Nr. de participanți Accesul pe piață Natura produselor

la cererea de pe piață la oferta de pe piață

1. Concurența perfectă foarte mulți foarte mulți nelimitat omogene

2. Concurența mulți sau câțiva foarte mulți nelimitat diferențiate


monopolistică

3. Oligopolul foarte mulți puțini limitat pentru ofertanți nediferențiate sau


diferențiate

4. Oligopsonul puțini foarte mulți limitat pentru cumpărători nediferențiate sau


diferențiate

5. Monopolul foarte mulți unul singur restrâns sau complet blocat unic
pentru ofertanți

6. Monopsonul unul singur foarte mulți restrâns sau complet blocat unic
pentru cumpărători
PIAŢA CU CONCURENŢĂ PERFECTĂ SAU PURĂ
 Piaţa cu concurenţă perfectă (adică purificată de orice
intervenţie cu tentă monopolistă) presupune asemenea
raporturi de piaţă încât toţi vânzătorii (producătorii) sunt
capabili să-şi vândă toată producţia, toate mărfurile oferite la
preţul pieţei, fără a-l putea determina hotărâtor, iar
cumpărătorii (consumatorii) pot să cumpere tot ceea ce au
nevoie şi cât doresc la acelaşi preţ al pieţei, de asemenea, fără
a-l influenţa după bunul lor plac.
 Trăsăturile unei asemenea pieţe sunt următoarele:
- atomicitate perfectă
-omogenitatea produsului
-accesibilitatea în ramură
-mobilitatea liberă a resurselor şi factorilor de producţie
-transparenta
PIAŢA CU CONCURENŢĂ IMPERFECTĂ
 Piaţa cu concurenţă imperfectă desemnează acea situaţie de
piaţă când agenţii economici, în calitatea lor de vânzători sau
de cumpărători, pot să influenţeze prin acţiuni unilaterale
raportul dintre cererea şi oferta de mărfuri şi nivelurile şi
dinamicile preţurilor.
 Cele mai importante condiţii ale concurenţei imperfecte sunt
următoarele:
-fie puţini cumpărători şi mulţi vânzători (oligopsonul)
-produsele sunt diferenţiate real sau doar imaginar, chiar şi
prin falsificări
-apariţia de noi dificultăţi în ceea ce priveşte intrarea noilor
producători în ramuri şi sectoare
Concurenţa imperfectă se realizează în mai multe variante:
A. PIAŢA CU CONCURENŢĂ MONOPOLISTICĂ
 Această piață păstrează toate trăsăturile concurenţei
perfecte, cu excepţia omogenităţii produselor, care
este înlocuită cu diferenţierea acestora.
Acest tip de concurenţă presupune coexistenţa a două
condiţii:
- un număr mare de vânzători aflaţi în faţa a numeroşi
cumpărători
- diferenţierea produselor.
B. PIAŢA CU CONCURENŢĂ DE OLIGOPOL
 Oligopolul reprezintă acea formă a concurenţei în cadrul căreia
există un număr limitat de producători, ce oferă produse
diferenţiate sau nu, deţin o parte importantă din piaţă, unde
sunt dificultăţi la intrarea în ramură şi de control general
asupra preţurilor.Se cunosc mai multe tipuri de oligopol:
a) în funcţie de diferenţierea produselor:
- oligopoluri omogene care nu oferă produse diferenţiate;
- oligopoluri diferenţiate care oferă bunuri diferenţiate;
b) după numărul de producători ce se află în concurenţă:
- duopol (2 producători);
- oligopol propriu zis (cu mai mulţi producători);
Oligopolurile propriu-zise se prezintă ca:
- oligopoluri cooperante (cartelul, trustul, concernul)
- oligopoluri antagoniste (necooperante)
C. PIAŢA CU CONCURENŢĂ DE MONOPOL
 O piaţă de monopol este definită, în general, prin acel
raport de forţe, în care oferta unui bun este asigurată de
către un singur vânzător (producător), respectiv cererea
pentru un anume bun este exprimată de un cumpărător
(consumator).
 Se manifestă numeroase forţe şi acţionează mulţi factori
care limitează tendinţa unor producători spre monopol
absolut:
a) Existenţa monopolului absolut nu poate fi susţinută şi,
mai ales, nu poate fi menţinută deoarece, în primul rând,
exercitarea dictatului, prin fixarea preţului de monopol,
determinând modificarea dimensiunilor cererii pieţei pentru
bunul oferit de firmă într-un sens contrar celui aşteptat de
producător, în cel al scăderii acesteia.
b) Firmele care produc bunuri înlocuitoare sunt, în al
doilea rând, virtuale concurente ale monopolului; nici un
monopol nu poate opri înlocuirea în consum a bunului
său cu alte bunuri.
c) Oricât de consolidată ar fi poziţia unui monopolist pe
piaţa naţională, o asemenea poziţie poate fi şi este
zdruncinată de schimbările ce survin pe pieţele
regionale şi internaţionale.
d) Tendinţa spre monopol absolut, din partea unei firme
se loveşte, adesea, foarte puternic, de reacţiile
consumatorilor organizaţi, ca şi de măsurile
antimonopoliste întreprinse de guverne.
D. PIAŢA CU CONCURENŢĂ DE OLIGOPSON
 În cadrul pieţei cu concurenţă de oligopson un număr mic de
firme mari cumpără cea mai mare parte a unei anumite mărfi,
marfă care este furnizată de mai mulți producători sau
ofertanți.

În concluzie, oligopsonul este piața pe care un număr redus de


cumpărători controlează puterea de cumpărare și, în consecință,
dictează producția și prețul de piață al unui anumit produs sau
serviciu. Într-un oligopson prețurile tind să fie mai mici decât într-o
piață liber concurențială, așa cum prețurile într-un oligopol tind să
fie mai mari. Practic, un oligopson este inversul unui oligopol.
E. PIAȚĂ CU CONCURENŢĂ DE MONOPSON
 Aceasta se caracterizează prin existența unui număr foarte
mare de producători-ofertanți și a unui singur comparator.

 În cadrul pieței cu concurenţă de monopson o firmă sau


întreprindere unică cumpără cea mai mare parte a unei
anumite mărfi sau a unui anumit bun, marfă care este
furnizată de mai mulți producători sau ofertanți. Un monopson
este forma extremă a unui oligopson.
CONCLUZII
 Concurenţa este factorul determinant, esenţial în succesul sau
eşecul firmelor.
 Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important
pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece
ea reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât
si existenţa oamenilor.
 Piaţa va fi dominată de cel care va şti să-şi folosească cel mai
eficient resursele de care dispune, de cel care va şti să adopte
o strategie competitivă avantajoasă.
BIBLIOGRAFIE

1) Alexandru Farkas, Economia de piață: Micro, Macro,


Mondoeconomia, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1996;
2) C. Năstase, M. Popescu, C. Boghean, A.L. Scutariu,
Microeconomie: Concepte fundamentale, Editura Sedcom Libris,
Iași, 2011.
3) Dobrotă Niță, Economie politică, Editura Economică, București,
2007;
4) Prof. Ioan Cavachi, Prof. univ. Dr. Stelian Iordache, Economie,
Editura Antet, București, 2001.
VĂ MULȚUMESC!