Sunteți pe pagina 1din 14

Textura

solurilor
Distribuţia particulelor granulometrice
(Textura)

 Importanta pentru
stabilirea masurilor
de utilizare a
solurilor
 Textura este
considerată o
proprietate stabilă a
solului care nu poate
fi modificată
Influenţa texturii asupra însușirilor
solului
– Porozitatea
– Permeabilitatea
– Infiltraţia apei
– Irigaţia
– Capacitatea de
reţinere a apei

– Eroziunea
Alcătuirea minerală a solului

 Solurile conţin în proporţii


diferite în funcţie de materialul
parental
– Nisip
– Praf
– Argilă
Nisipul 0,02 mm – 2 mm
 Permeabilitate ridicată
 Porozitate mare
 Capacitate mică de reţinere a
apei şi a elementelor nutritive
 Reţinere mare a radiaţiei
solare
 Se lucrează uşor
 Necesită un consum redus de
combustibil
 Susceptibile la deflaţia eoliană
Argila: mai mică de 0.002 mm
 Capacitate ridicată de reţinere
a apei şi a elementelor
nutritive
 Porozitate mică
 Permeabilitate scăzută
 Se lucrează relativ greu şi
necesită lucrări mai energice
ale solului
 Se încălzeşte greu dar reţine o
perioada lungă de timp căldura
Praful 0,002-0,02 mm
 Prezintă caracteristici intermediare între
nisip şi argilă
 Favorizează apariţia crustei la suprafaţă
Textura lutoasă
 O proporţie
echilibrată de
nisp, praf şi
argilă pot fi
optime pentru
obţinerea unor
producţii
ridicate
ÎNCADRAREA SOLURILOR ÎN CLASE TEXTURALE

Nisip + Praf + Argilă = 100%


34 % Nisip
Textura = argilo-lutoasă
33 % Praf
33 % Argilă
Influenţa texturii asupra proprietăţilor
solurilor
Proprietăţi Nisip Praf Argilă

Reţinerea apei mică medie mare


Aeraţia ridicată medie scăzută
Descompunerea materiei rapid mediu încet
organice
Eroziunea prin apă scăzută ridicată scăzută
Compactarea mică medie mare
Reţinerea nutrienţilor mică medie-mare mare
Pătrunderea poluanţilor mare medie scăzută
Temă
 Dați exemple de interpretări ale datelor
experimentale (distribuții pe profil, relații
cu alte însușiri ale solului etc.)
 Interpretările trebuie să se bazeze pe
valori concrete ale texturii
 Exemplele trebuie să cuprindă o parte
descriptivă și o parte grafică