Sunteți pe pagina 1din 16

Conf. Dr.

Radu NECHITA
RaduNechita@gmail.com
1. Dezbaterile (neterminate) privind IEE
2. Libera circulație a bunurilor
3. Libera circulație a serviciilor
4. Libera circulație a capitalurilor
5. Libera circulație a persoanelor
6. Politica Agricolă Comună
7. Politica Industrială
8. Politica Regională
9. Extinderea
10. Uniunea Monetară
11. Fiscalitatea
12. Bugetul
13. IEE a României
14. „La cererea publicului”
1. Definiție
2. Argumente pro și contra
3. Tipuri și exemple de restricții
4. LCK în cadrul UE
5. LCK în cadrul OECD
6. LCK în cadrul OMC
 Nu doar transferuri bănești
 Inclusiv transferuri de drepturi de proprietate
 Tipologie UE: Directiva Consiliului din 24 iunie
1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67
din tratat (88/361/CEE) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
DD:10:01:31988L0361:RO:PDF
1. Argumente pro:
 De principiu (Idem LCB)
 Eficiență (Concurență sporită)
 Politice (Integrare economică pt integrare politică)
2. Argumente contra
 De tip protecționist (Protejarea industriei naționale)
 Crize potențiale (Speculații, risc sistemic, delocalizări)
 Politice (Suveranitate)
 Volkswagen (studiu de caz)
 Franța a anunțat măsuri de „protecție” a 11
sectoare împotriva preluărilor bursiere „ostile”
 Polonia s-a împotrivit achizițiilor bancare
transfrontaliere, are restricții de portofoliu la
investițiile fondurilor mutuale deschise (max
5% în acțiuni din alte țări, inclusiv UE, restricții
suplimentare privind tipurile de active străine)
 Distincția între intrări și ieșiri de capital
 „Respectarea nevoilor economiei naționale”
 Protejarea balanței de plăți împotriva intrărilor speculative
 Protejarea economiei contra intrărilor excesive („Boala NL”)
 Atenție! Ușurința ieșirilor încurajează intrările
 Distincția între K pe TL și K pe TS
 KTL (intrări) este considerat OK (sigur, investiții)
 KTS este considerat periculos (”hot money”)
 Distincție investiții vs speculații
 Distincție fără fundament economic (judecată de valoare)
 Distincție fără relevanță practică (inovații financiare)
 Distincția între rezidenți și nerezidenți
 Controlul activelor, protejarea firmelor, siguranța națională
 Restricții de preț
 Depozite obligatorii neremunerate
 Impozitare discriminatorie a profiturilor/dobânzilor
 Restricții administrative privind:
 Deținerile de active străine ale fondurilor mutuale
 Cumpărarea de titluri guvernamentale
 Depozitele bancare (termene minime)
 Reinvestirea profitului
 Termene minime privind repatrierea încasărilor din export
 Restricții monetare
 Cantitatea de valută care poate fi cumpărată
 Rate de schimb diferite pentru contul curent și contul de capital
 Articolele 56-60 din Tratatul de constituire (1957) (art 67)
 Principiul LCK
 Tratare uniformă (indiferent de țara de origine)
 Dreptul de a adopta restricții în caz de dificultăți ale balanței de
plăți
 Directivele 1960-62
 Liberalizare totală: FDI, credit comercial, repatrierea salariilor și
investițiilor, imobiliare
 Liberalizare parțială: emisiune de acțiuni, dețineri de acțiuni de
către străini credite pe TL, etc.
 Nici un angajament privind liberalizarea conturilor bancare,
cumpărarea de titluri G, etc.
 Liberalizare cu două viteze: B, D, NL, UK / F, I, S
 CCL: Liberalizare posibilă dar blocată pe diverse căi
 Actul Unic European (1987)
 Angajament de elimina restricțiile LCK până în 1992
 Număr limitat de excepții
 FSAP (Financial Services Action Plan)
 Plan pt integrare totală a piețelor bancare și de capital până în
2005
 Directiva Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în
aplicare a articolului 67 din tratat (88/361/CEE),
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:10:01:
31988L0361:RO:PDF
 Efectivă din 1990 pentru majoritatea statelor dar cu
excepții pentru unele țări
 Tratatul de la Maastricht (1992, efectiv din 1993-1994)
 Se elimină/interzic restricțiile dintre țările membre
 Se elimină/interzic restricțiile la LCK față de țările terțe
 LCK este efectivă fără alte legi la nivel național
 Noii membri obligați să elimine barierele înainte de
aderare (Excepții: perioade tranziție pentru terenuri și
locuințe secundare)
 Excepții la LCK față de țări terțe: fiscalitate, reglementări
prudențiale, ”public policy considerations”, spălare de
bani, și sancțiuni decise în cadrul CFSP/PESC
 De la eliminarea barierelor la „armonizare”:
 Condiții minime de capitalizare pt bănci, companii
de asigurări, fonduri de investiții, etc
 Legătura cu libera circulație a serviciilor (stabilire,
prestare, supraveghere prudențială...)
 Directiva privind garantarea depozitelor bancare
 Din 2002, UE lansează reglementări privind
uniformizarea prețurilor la operațiunile bancare în
zona euro
 Atenție: Intenții și rezultate
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/
displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.6.html
 Paris 1995, OCDE, Raport privind un proiect de Acord
Multilateral privind Investițiile (AMI)
 Proiect de Tratat autonom, pentru membri OECD și CE (atunci) dar și
pentru ne-membri
 Obiectiv: semnare până în 1997
 În 1998, un comnicat OCDE anunță abandonul negocierilor (Se retrage
Franța lui Chirac/Jospin)
 În 1999, noi propuneri
 Detalii pt curioși: http://gem.sciences-
po.fr/content/publications/pdf/investissement_echec_henderson.pdf
(în franceză)
 Obiective AMI
 Trecerea de la acorduri bilaterale la acord multilateral
 Liberalizarea tuturor investițiilor transfrontaliere (fără noi bariere)
 O mai bună protecție a acestor investiții (Statele pot fi chemate în
justiție)
 Reuniune ministerială Singapore 1996: Țările
bogate propun negocieri privind investițiile,
achizițiile publice, concurența și facilitarea
schimburilor comerciale (Ț sărace refuză)
 După blocarea AMI (OCDE), se relansează în
cadrul OMC
 Negocieri eșuate la Seattle (1999) și Cancun (2003),
în ciuda mandatului de la Doha (2001)
 Reuniune la Potsdam (2007) USA, UE, BRA, India.
Nou eșec.
 După criza din 2007: inițiative protecționiste
sancționate de OMC
 Proiect de creare a unei „zone de liber-schimb”
între SUA și UE.
 http://www.cato.org/publications/free-trade-
bulletin/transatlantic-trade-investment-
partnership-roadmap-success