Sunteți pe pagina 1din 25

Conf. Dr.

Radu NECHITA
RaduNechita@gmail.com
1. Dezbaterile (neterminate) privind IEE
2. Libera circulație a bunurilor
3. Libera circulație a serviciilor
4. Libera circulație a capitalurilor
5. Libera circulație a persoanelor
6. Politica Agricolă Comună
7. Politica Industrială
8. Politica Regională
9. Extinderea
10. Uniunea Monetară (1)
11. Uniunea Monetară (2)
12. Fiscalitatea și bugetul
13. IEE a României
14. „La cererea publicului”
 Reguli și principii bugetare stabilite prin Tratate
 Reglementări financiare: Parlament și Consiliu
 Cadru multianual: instrument voluntar (nu în Tratat)
 Buget 2007 acoperă 2007-2013
 Adoptat în 2006
 Cadrul actual 2014-2020:
http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm
 http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.
cfm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/62/ro.pdf
 1958-1970: Contribuții ale SM
 Din 1970: Resurse proprii
 Taxe vamale
 Resurse din TVA
 1985: UK Rebate
 1988: Noi resurse
 În funcție de Venitul național brut
 Plafonate la 1,15-1,20% din VNB

 1993: Plafon la resurse proprii: 1,2-1,24% din VNB


 2000-2006: Plafon resurse proprii: 1,24% VNB, dar
TVA redus la max 0,5%
 2007-2013: (Decizia Consiliului din 14-15 dec 2005)
 Se menține plafonul de 1,24% din VNB
 Se reduce plafonul pt venituri din TVA la 0,3% (excepție
AT, DE, NL, SE)
 Traditional own resources:
 Customs duties on imports from outside the EU
 Sugar levies
 EU Member States keep 25 % of the amounts as collection costs.

 Own resources based on VAT: a uniform rate of 0.3 % is


levied on the harmonised VAT base of each MS
 Own resources based on GNI
 Other sources of revenue (around 1 %)
 Tax and other deductions from EU staff remunerations
 Bank interest
 Contributions from non-EU countries to certain programmes,
 Interest on late payments and fines.
 The UK rebate:
 66 % of UK net contribution to EU
 Divided among EU MS f(GNI)
 DE, NL, SW pay only 25 % of their „normal” share
 Lump-sum payments: GNI contribution reduced by:
 NL EUR 605 million
 SW EUR 150 million
 Reduced VAT call rates
 AT 0.225 %,
 DE 0.15 %,
 NL & SW 0.1 %
 26 May 2014, the Council adopted some
changes to the own resources system for the
period 2014-20.
 The current system continues to apply until
approval by all Member States
 The new own resources rules will then
apply retroactively as of 1 January 2014.
 A high-level group is in charge of reviewing
further the own resources system.
 The Commission will assess if a new reform of
the own resources system is appropriate.
 Collection costs for traditional own resources will
be lowered to 20 %;
 The UK rebate will continue to apply;
 Gross reductions in annual GNI contribution
 DK: 130 million EUR
 NL: 695 million EUR
 SW: 185 million EUR
 AT: 30 (2014), 20 (2015), 10 (2016) mil EUR
 Reduced VAT call rates for DE and SW at 0.15 %
 Taxe vamale 15%
 Cota parte din TVA 15%
 „A patra resursă” (VNB) 69%
 Altele (surplus bugetar, etc) 1%

 Total 2007 116 mld EUR 100%

 Atenție! Principiul echilibrului bugetar


http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2012/budget_folder/b
udget_2012_en.pdf
 Cca 70% transfer în funcție de VNB (nu este de
fapt o resursă proprie)
 Contribuția națională este percepută ca o
povară bugetară suplimentară în SM
 Complexitate (4 tipuri de resurse, diverse
rebates și excepții)
 Unanimitate (?)
 Obligatorii (Compulsory): Stabilite de Consiliu
 PAC
 Acorduri internaționale
 Administrative (cu excepția salariilor)
 Ne-obligatorii (Non-compulsory): Stabilite de PE
 Toate celelalte cheltuieli
Ref.: EU 2013
 Scepticism
 Structura și volumul cheltuielilor
 Eficiența cheltuielilor
 Echitatea cheltuielilor
 Structura veniturilor
 „Autonomia” veniturilor
 Echitatea contribuțiilor
 Propuneri de reformă
 Cheltuieli
 Venituri
 Eficiență & Echitate
 http://europa.eu/about-eu/basic-
information/money/index_ro.htm
 http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publicat
ions_en.cfm
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/
public_fin/EU_pub_fin_en.pdf
 http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/62/ro.
pdf
 http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-
making/procedures/index_ro.htm
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/
2011/mff2011/MFF_2011_ro.pdf
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/
glance/budget_glance_ro.pdf
 EU 2013, MFF 2014-2020, figures
http://bookshop.europa.eu/en/multiannual-financial-
framework-2014-2020-and-eu-budget-2014-
pbKV0413055/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B000
0DksQ8j1S;sid=hIdQwh2OqwZQwEq34AzOZX-
ryeROsFDtmvU=?CatalogCategoryID=mpgKABstFog
AAAEjbIUY4e5K
 EU, MFF, explanations,
http://ec.europa.eu/budget/mff/introduction/index_
en.cfm
 EU, interactive budget,
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/inde
x_en.cfm
 Budgetary procedure:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management
/deciding/budgettaryprocedure.pdf