Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

DESIGNUL CU NIVELURI DE BAZĂ MULTIPLE

CS III dr. Sebastian Pintea


Introducere
• Util atunci când

– Comportamentul măsurat (variabila dependentă) nu este


reversibil
– Retragerea intervenţiei implică aspecte etice
Logica designului cu niveluri de bază
multiple
PASUL 1.
Implică măsurători repetate în preintervenţie (nivel de bază) pentru două sau mai
multe comportamente, subiecţi, situaţii
PASUL 2.
Odată obţinut un nivel stabil se introduce intervenţia doar pentru primul
comportament (subiect, situaţie) şi se continuă măsurarea repetată atât pentru primul
comportament (subiect, situaţie) cât şi pentru celelalte
PASUL 3.
Se introduce intervenţia şi pentru al doilea comportament (subiect, situaţie) şi se
continuă măsurarea repetată pentru toate celelalte comportamente (subiecţi, situaţii)
...............
PASUL k.
Se introduce intervenţia şi pentru ultimul comportament (subiect, situaţie) şi se
continuă măsurarea repetată pentru toate celelalte comportamente (subiecţi, situaţii)
(în condiţiile intervenţiei)
Graficul designului cu niveluri de bază multiple
Tipuri de design cu niveluri de bază
multiple

• Cu comportamente multiple
• Cu subiecţi multipli
• Cu situaţii multiple
Designul cu niveluri de bază multiple în cazul
comportamentelor
PROCEDURĂ

• Se utilizează un singur subiect


• Se descompune comportamentul vizat prin intervenţie în
2 sau mai multe componente, manifestări (“sub-
comportamente”)
• Se măsoară nivelul de bază pentru toate
(sub)comportamentele
• Se intervine asupra primului (sub)comportamentului şi se
măsoară evoluţia acestuia în paralel cu nivelul de bază al
celorlalte comportamente
• Se intervine asupra următorului (sub)comportament şi se Argument:
măsoară evoluţia acestuia în paralel cu intervenţia asupra
primului şi cu nivelul de bază al celor asupra cărora nu s- replicarea efectului
a intervenit încă
pe fiecare
• ..................
• Se intervine asupra ultimului comportament şi se (sub)comportament
urmăreşte evoluţia tuturor comportamentelor în condiţiile
intervenţiei
Designul cu niveluri de bază multiple în cazul
subiecţilor

•Procedura: aceeaşi ca în cazul


comportamentelor multiple
•Se urmăreşte replicarea
efectului intervenţiei asupra
aceluiaşi comportament la
subiecţi diferiţi
Designul cu niveluri de bază multiple în cazul situaţiilor (contextelor)

•Procedura: aceeaşi ca în
cazul comportamentelor
multiple
•Se urmăreşte replicarea
efectului intervenţiei
asupra aceluiaşi
comportament în
contexte diferite
•Ex. Timpul alocat
lecturii (corect)
Asumpţii ale designului cu niveluri de bază
multiple
• Intervenţia influenţează tipuri similare de răspuns
(componente, manifestări ale comportamentului vizat)
• Intervenţia influenţează acelaşi comportament în contexte
diferite
• Intervenţia are efecte similare asupra aceluiaşi
comportament pentru subiecţi diferiţi
• Aspectele variabilei dependente (comportamente, subiecţi,
situaţii) din cercetare sunt independente funcţional unele de
altele (intervenţia asupra uneia nu generează efecte şi asupra
celorlalte) (DISCUŢIE: similar cu asumpţia reversibilităţii
în ABAB)
Exemplu de dependenţă funcţională a aspectelor
variabilei dependente

20 Baseline Treatment

15
Behavior 1

10

0
0 5 10 15 20
20

15
Behavior 2

10

0
0 5 10 15 20
Sessio ns
Avantaje şi limite ale designului cu niveluri de bază
multiple

AVANTAJE
• Testarea efectului unei intervenţii fără retragerea acesteia
• În cazul subiecţilor multipli, se pot analiza şi variaţiunile interindividuale în
răspunsurile la intervenţie
• Flexibilitatea şi uşurinţa în implementare (mai ales pentru subiecţi multipli)

LIMITE
• Dificultatea selectării unor aspecte ale variabilei dependente care să fie independente
funcţional dar totuşi similare (EX. comportamente agresive vs. grupuri de litere)
• Pot fi inadecvate atunci când variabila dependentă trebuie modificată rapid (nr.
relativ mare de măsurători iniţiale; nivel de bază prelungit pentru obţinerea
stabilităţii, întrucât nu se revine la starea iniţială)
Seminar 1
• Elaboraţi schiţa unui design cu niveluri de bază
multiple în cazul subiecţilor (VI, VD, procedură)
• Pe baza unor scoruri fictive, elaboraţi graficul
datelor din cercetare
• Concepeţi datele astfel încât să existe variaţii de
magnitudine şi/sau latenţă a schimbării de la un
subiect la altul
• Identificaţi variabilele care pot explica diferenţele
de evoluţie a VD între subiecţi
Seminar 2
• Elaboraţi schiţa unui design cu niveluri de bază multiple
în care să existe o dependenţă funcţională inter-
comportamentală, inter-situaţională sau inter-subiecţi (VI,
VD, procedură)
• Pe baza unor scoruri fictive, elaboraţi graficul datelor din
cercetare
• Explicaţi pe exemplul construit sursa dependenţei
funcţionale
• Discutaţi influenţa dependenţei funcţionale pentru
validitatea internă a studiului şi modul în care aceasta din
urmă poate fi crescută