Sunteți pe pagina 1din 4

Curs CAPITALUL UMAN ÎN AFACERI

FAA, AA, III

• Informații cu privire la punctaj:


- 1 punct din oficiu + 3 puncte seminar + 6 puncte
examen final
• Alocarea punctajului la seminar:
- 1 punct test grilă,
- 2 puncte prezentarea proiectului din lista de teme propuse la seminar
Teme seminar
Curs opțional – CAPITALUL UMAN ÎN AFACERI – AA, III

1. Capitalul uman– factor important al creșterii economice.


Studiu de caz: creșterea economică a Japoniei/SUA/ Taiwan/China etc. din perspectiva
investițiilor realizate în educației și formare profesională
2. Utilizarea capitalului uman
Analiză privind populația totală, populația ocupată a statului X; numărul de salariați;
diferența salarială de pe piața muncii raportat la nivelul de studii din statul X
3.Rolul capitalului uman în economia bazată pe cunoaștere
Subiecte ce vor fi urmărite: avantaje dezavantaje ale investiției în capitalul uman; relația
dintre capitalul uman – inovare și utilizarea tehnologiei; relația dintre capitalul uman și
globalizare
4. Formarea și dezvoltarea capitalului uman în Uniunea europeană.
Subiecte ce vor fi urmărite: obiective Strategia 2020 (cu accent pe dezvoltarea
capitalului uman); politicile de dezvoltare ale capitalului uman și programe de dezvoltare
(de exemplu, ERASMUS +)
5. Investiția în capitalul uman în România.
Subiecte de vor fi urmărite: analiză a cheltuielilor publice totale în educație și sănătate
ca procent din PIB – se poate face o comparație cu alte state din UE; analiză a alocării
bugetare/nivel de studii; recomandări cu privire la investiția în capitalul uman
6. Formarea și dezvoltarea capitalului uman în România.
Subiecte ce vor fi urmărite: tipuri de formare (analiză a educației formale) susținută de
date statistice (INS sau Eurostat) pe nivele de studii; analiză a dezvoltării capitalului
uman prin intermediul formării profesionale (date statistice cu privire la participare)
Teme seminar
Curs opțional – CAPITALUL UMAN ÎN AFACERI – AA, III

7. Rolul capitalului uman în organizații.


Subiecte ce vor fi urmărite: valoarea adăugată a capitalului uman; relația dintre
leadership și capitalul uman; relația dintre cultura organizațională și capitalul uman;
exemple de bune practice cu privire la dezvoltarea și valorificarea capitalului uman
8. Analiză cu privire la dezvoltarea capitalului uman în organizații.
Se vor utiliza date statistice privind formarea angajaților în România (cat %din total
angajați, ce sectoare au rate înalte de formare a angajaților și ce sectoare au rate
scăzute), ce tipuri de întreprinderi (mici, mijlocii, mari) investesc mai mult; care sunt
principalele metode de învățare utilizate; recomandări
9. Utilizarea capitalului uman în organizație.
Subiecte ce vor fi urmărite: încadrarea pe post, integrarea, rotația posturilor, strategii de
motivare, evaluarea performanțelor și recompensare.
10. Plan organizațional de dezvoltare a capitalului uman și al carierei angajaților
(studiu de caz).
Subiecte ce vor fi urmărite: descrierea organizației supuse analizei; descrierea mediului
intern; descrierea programelor de învățare în cadrul organizației; descrierea direcțiilor
principale prin care organizația poate să conducă la dezvoltarea capitalului uman și al
carierei. Un plan mai detaliat de analiză va fi furnizat la seminar.
11. Plan de dezvoltare al capitalului uman la nivel individual.
Subiecte ce vor fi urmărite: autocunoașterea – ce îmi doresc să devin și ce dețin la nivel
de competențe și studii; explorarea – unde vreau să ajung și ce trebuie să fac în acest
scop; luarea deciziilor – compararea opțiunilor/reducerea alegerilor; luarea măsurilor –
acțiuni concrete. Un plan mai detaliat de realizare va fi furnizat la seminar.
Teme seminar
Curs opțional – CAPITALUL UMAN ÎN AFACERI – AA, III

12. Forme de învățare în organizație – abordare teoretico-aplicativă. Subiecte de


urmărit: on the job learning; off the job learning sau învățarea individuală, de grup sau
organizațională (se vor utiliza exemple dintr-o anumită companie sau din mai multe
companii)
13. Managementul talentelor în organizație (studiu de caz în cadrul companiei X).
Subiecte ce vor fi urmărite: identificarea angajaților talentați, realizarea unui plan
individualizat de dezvoltare, asigurarea accesului la programe speciale de învățare și
dezvoltare, asigurarea vizibilității și susținerea lor în obținerea unui post superior potrivit
competențelor și aspirațiilor lor.
14. Planificarea sau managementul carierei: necesitate sau nu? – eseu
15. Planificarea şi dezvoltarea carierei. Continuarea traseului educațional sau
inserția profesională: consecințe, avantaje, limite - eseu