Sunteți pe pagina 1din 10

Responsabilitățile auditorilor

Materanzi:
Bălănoiu Bianca Diana
Sucea Marius Cristinel
Cuprins

 Noțiuni definitorii privind auditorul


 Responsabilitățile auditorului
 Responsabilități privind auditul financiar
1. Noțiuni definitorii privind auditorul
Auditorul este persoana care are calificarea și care este mandatat pentru a conduce toate
componentele unui audit.
De asemenea constata fapte, respecta principii deontologice stricte și apartine unui corp nou de
meserii creat în ultimii ani.
Un auditor financiar este o persoană fizică sau juridică care a dobândit această calitate în
condițiile specificate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999, cu modificările și
completările ulterioare.
În România, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acordă de către Camera
Auditorilor Financiari.
Auditorii financiari, pot desfășura, în baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificările
și completările ulterioare, urmatoarele activități economico-financiare:
• audit financiar;
• audit intern;
• consultanță financiar-contabilă și fiscală;
• expertiza contabilă.
2. Responsabilitățile auditorului
Responsabilitățile auditului intern în cadrul organizației trebuie să fie clar stabilite de către
Conducere. Autoritatea să trebuie să permită auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri și
la persoanele care au un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie să fie liber să verifice, să
estimeze valoarea politicilor, a planurilor, a procedurilor și a rapoartelor interne și externe.
Responsabilitățile auditului intern sunt:
de a informa și consilia Conducerea, în acord cu deontologia Institutului Internațional al
Auditorilor Interni;
de a coordona activitățile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel încât să garanteze cât mai
bine posibil securitatea controalelor și eficacitatea organizației.
În îndeplinirea funcțiilor sale, un auditor intern nu are asupra activităților pe care le controlează nici
responsabilitate directă, nici autoritate. Din aceste motive, controlul și avizul auditorului intern nu
trebuie în nici un mod să descarce alte persoane de exercitarea responsabilităților care le-au fost
repartizate.
3. Responsabilitățile privind auditul financiar
Elaborarea și aplicarea standardelor de audit financiar au fost determinate în cea mai mare parte de
satisfacere a interesului public, astefel în funcție de forma auditului pe care în desfășurare se poate
concluziona ca :
auditorii independenți furnizează informații și face recomandări privind asigurarea integrității și
eficiențeie situațiilor financiare utilizate de instituții financiare pentru solicitări de credite iar actionarilor
pentru obținerea de capital ;
auditorii interni oferă garanția unui sistem eficient de control intern care are rolul esențial de a
contribui la credibilitatea informației externe financiare ;
expertii fiscali prin acțiunile pe care le desfășoară contribuie la asigurarea unui înalt grad de
încredere și eficiență al sistemului fiscal ;
experții în management au ca principală responsabilitate elaborarea unor decizii solide privind
strategiile de dezvoltare a firmei, rentabilizarea acestora creșterea cifrei de afaceri, etc
Informația contabilă furnizată de auditor se desfășoară unei largi plaje de utilizatori, respectiv
investitorii, salariații, creditorii, debitorii, instituții financiare , Guvernul(publicul). Astfel prin
desfășurarea acțiunilor de audit financiar, auditorii pot exprima o opinie avizată privind validarea
conturilor anuale în tot ceea ce înseamnă instrumentare tehnică contabilă respectiv raportare financiară
corectă, pot aprecia calitatea managementului financiar din punct de vedere al eficienței, precum și să
acorde consultanță, competență pentru un spectru larg al afacerii.
Misiunea pe care auditorul o are de îndeplinit impune și asumarea unor responsabilități de natura
profesională stabilite în codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar.
Avand calitatea de principii, acestea sunt urmatoarele :
1. integritatea și obiectivitatea ;
2. soluționarea conflictelor etice ;
3. confidențialitatea ;
4. competența profesională ;
5. consultanța în domeniul fiscal ;
6. activități internaționale ;
7. publicitatea.

S-ar putea să vă placă și