Sunteți pe pagina 1din 17

 Definiţie şi caracterizare

 Componentele activităţii voluntare


 Etapele actelor voluntare
 Calităţile voinţei
 voinţa se manifestă atât ca susţinere, cât şi ca frână,
abţinere sau amânare a activităţii;
 foarte multe activităţi cotidiene nu cer un control
voluntar permanent sau un efort deosebit: sunt: acte
involuntare . Ex. reflexe înnăscute (trebuinţe, nevoi,
reacţii de apărare instinctive) sau reflexe dobândite :
deprinderi igienico- alimentare sau de lucru.
 activitatea voluntară presupune un scop conştient
stabilit, are la bază intenţia, este susţinută de
motivaţie şi implică învingerea unor obstacole
 Scopul : ţinta ce urmează să fie atinsă
 Obstacolul: nu are un sens fizic obiectual, ci unul
psihologic, reprezentând o confruntare între
posibilităţile subiectului şi condiţiile obiective ale
activităţii.
Natura obstacolului poate fi diferită:
-exterioară, materială
-internă, de natură fiziologică sau
psihologică
În evaluarea obstacolului poate să se
producă:
- subaprecierea
- supraaprecierea
- reflectarea corectă a acestuia
 Efortul voluntar:
- efortul voluntar nu se identifica cu efortul fizic;
- reprezintă mobilizarea şi direcţionarea resurselor
fizice, intelectuale şi emoţionale prin intermediul
limbajul , în vederea atingerii scopului;
- efortul voluntar nu este înnăscut, fiind dependent
de modul de apreciere a obstacolului şi nivelul de
dezvoltare a limbajului
 Stabilirea scopului, prefigurarea intenţiei
 Lupta motivelor
 Decizia: alegerea unui motiv şi respingerea
sau amânarea celorlalte
 Execuţia
 Faza de evaluare şi verificarea rezultatelor
 Perseverenţa ↔ încăpăţânarea
 Puterea voinţei ↔ slăbiciunea voinţei
 Independenţa voinţei ↔ sugestibilitatea
 Promptitudinea deciziei ↔ tergiversarea
 Scrieţi pe o foaie de hârtie împărţită în două
coloane: în stânga activităţile, lucrurile pe
care le-aţi dus la bun sfârşit în ultima
perioadă ( 6 luni), iar în dreapta ce aţi
început şi nu aţi finalizat.
Comparaţi cele două coloane şi veţi afla
cum staţi cu voinţa.
 Identificaţi şi descrieţi calităţile voinţei aşa cum sunt
ele sugerate de imaginile următoare:
 Citiţi cu atenţie următoarele situaţii concrete
şi, apoi, stabiliţi dacă este vorba sau nu de
manifestarea voinţei:
- O persoană, care şi-a pierdut picioarele într-
un accident, lucrează în gospodărie şi îşi
întreţine cei 3 copii.
- Întrucât a fost muşcat de câine în copilărie,
unui adult îi este frică de câîini.
- Un elev aflat în situaţie de corigenţă,
lipseşte mult de la şcoală fără motiv, iar când
este prezent la ore nu îşi face temele.
- O patinatoare cade la antrenament şi se
răneşte foarte tare. După însănătoşire, reia
antrenamentele, dar îi este frică.
 Citiţi cu atenţie următoarele proverbe şi, apoi,
precizaţi ce calităţi ale voinţei sunt implicate.
Argumentaţi răspunsul vostru.
- Buturuga mică răstoarnă carul mare.
- O cusătură la timp scuteşte o sută.
- Cine nu vrea când poate, atunci când vrea, nu
poate.
- Picătura mică găureşte piatra tare.
 Citiţi următoarea fabulă atribuită filosofului Jean
Buridan (cca. 1300-1358) şi, apoi, discutaţi
posibilitatea ca actul deciziei, al alegerii să nu
intervină în orice acivitate:
Buridan avea un măgar. Înainte de a pleca de
acasă, Buridan i-a pus în iesle, atât în dreapta cât
şi în stânga stănoagelor, o cantitate suficientă de
fân. Cum însă fânul din amândouă grămezile era
la fel, măgarul nu s-a putut hotărî din care să
mănânce şi a murit de foame.
 Temă pentru acasă:
Daţi un exemplu de implicare a voinţei în
diminuarea impulsivităţii, de înfrânare a
acesteia şi analizaţi etapele parcurse.