Sunteți pe pagina 1din 12

- asigurărilor,

- al băncilor
- al valorilor mobiliare.
 OCC - standardizeaza emiterea a
bancnotelor naționale și reglementarea
activitățile de împrumut și de investiții ale
băncilor autorizate la nivel national
 OCC:
 - Analizează băncile,
 -Aprobă sau respinge cererile de noi
chartere, sucursale etc.
 - măsuri de supraveghere
 - Emite reguli care reglementează
investițiile bancare
 Președintele Woodrow Wilson a semnat
Legea Reservei Federale în decembrie
1913, înființândasa Banca de
RezervăFederala (FRB), cu 7 membrii in
consiliul Guvernatorilor (administratie).
 Acest sistem cuprindea 12 bănci de
rezervă regionale semiautonomice,
fiecare operând într-un teritoriu sau
district geografic separat.
 Comitetul Federal de Open Market
(FOMC) stabilește politica monetară a
țării si întâlniri la fiecare șase săptămâni
în cursul anului
 Până în 2010, responsabilitățile Reservei
Federale :
 -Conducere a politicii monetare prin
influentare a conditilor de credit
 -Supravegherea și reglementarea
instituțiilor bancare
 -stabilitatea sistemului financiar
 Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC)- a fost creat la 1 ianuarie 1934, în
timpul Marii Depresiuni, ca răspuns la mii
de eșecuri bancare care au avut loc
 GSA a fost adoptată în 1934, separând
activitățile bancare de serviciile
bancare de investiții.
 Forța principală din spatele GSA a fost
Virginia Senator Carter Glass, unul dintre
fondatorii sistemului Federal Reserve și un
fost secretar de trezorerie
 Scopul GSA - crea un firewall de
reglementare între activitățile
comerciale și de investiții bancare
 În urma prabusirii pieței de capital din 1929 și a
Marii Depresiuni, Congresul a adoptat două
acte conexe menite să restabilească
încrederea investitorilor, considerată necesară
pentru redresarea economiei
 SEC este condusă de cinci comisari numiți în
funcție de președinție și este format din cinci
diviziuni principale și numeroase birouri. Cele
cinci diviziuni sunt Corporate Finance, Trading
and Markets, Managementul Investițiilor,
Executare și Divizia de Risc, Strategie și Inovare
Financiară
 Legea societăților bancare (1956) - încercare a Congresului de a
limita puterea conglomeratelor financiare.
 Commodity Futures Trading Commission (CFTC)-Misiunea CFTC
este de a proteja participanții pe piață și publicul de fraudă
 Oficiul de Supraveghere a Asistenței (OTS) -supraveghea și
reglementa industria economiei
 Legea Gramm-Leach-Billey (GLBA)-Obiectivul său era de a
facilita afilierea băncilor
 Commodity Futures Modernization Act (2000) - actul de
modernizare a mărfurilor futures este scutit de supravegherea
guvernului.
 Autoritatea de reglementare din industria financiară (FINRA)-
FINRA este cel mai mare autoritate de reglementare
independentă pentru toate societățile de valori mobiliare care
desfășoară activități în Statele Unite.
 2010 Dodd-Frank Act- Legii privind
reforma și protecția consumatorilor de
pe Wall Street, cunoscută sub numele de
Actul Dodd-Frank
 Supravegherea reglementara:
 -Crește autoritatea Federala
 - ca președinții bancilor vor fi aleși de
către președintele SUA
 -Creează un nou Consiliu de
supraveghere a stabilității financiare
 -Consiliul are puterea de a reglementa și
de a supraveghea
 Consumer protection -Creează un nou
birou de protecție financiară a
consumatorilor
 Derivative -Specifică faptul că
instrumentele derivate standardizate vor
fi direcționate prin case de compensare
și tranzacționate pe burse
 Sustinatorii DFA considera ca acesta este cel
mai important pachet de legislatie financiara
odata cu Marea Depresiune
 Succesul reformei de pe Wall Street și al Legii
protecției consumatorilor se bazează pe
răspunsul la o întrebare importantă:
Face o altă criză semnificativ mai puțin
probabilă? – Numai timpul si o noua criza ne
vor putea raspunde