Sunteți pe pagina 1din 22

TRANSFUZIA DE SÂNGE

DEFINIŢIE

 Este metoda terapeutică realizată prin injectarea de


sânge, plasmă sau globule roşii în sistemul circulator al unui
bolnav.
TRANSFUZIA DE SÂNGE

Scop Principiu
 de a compensa diferite deficite sanguine  perfecta compatibilitate a grupelor
ale pacientului. sanguine principale ale donatorului şi
 deficitele se pot referi la masă, diverse
primitorului
componente sau funcţii ale sângelui.  absoluta sterilitate a actului medical.
CLASIFICARE

Transfuzia poate fi:


 Directă : printr-un sistem de tuburi sângele este trecut direct din vena
donatorului in sistemul vascular al receptorului.
 Indirectă: (cu sange conservat) sângele recoltat de la donatori este
păstrat un timp si apoi administrat receptorului.
INDICAŢII

Generale:
 necesitatea compensării pierderilor de volum sanguin;
 creşterea capacităţii de transport a oxigenului;
 administrarea de factori de coagulare
INDICAŢII

Particulare:
 De sânge integral;
 Şoc hemoragic, cu o pierdere importantă a masei circulante;
 Anemii: din aplazii medulare, criza hemoragică;
 Fibrinoliză acută;
 Leucemii acute:
 Sdr hemoragipare.
INDICAŢII

Particulare:
 De sânge integral;
 De masă eritrocitară:
 Bolnavi cardiaci;
 Anemii hipocrome produse de hemoragii cronice lente;
 Anemiile uremicilor, arşilor; anemii postinfecţioase;
 Leucemii.
INDICAŢII

Particulare:
 De sânge integral;
 De masă eritrocitară;
 Cu plasmă:
 Şoc prin arsuri, şoc traumatic, şoc postoperator, şoc cronic;
 Ocluzii intestinale, peritonită, pleurezii.
INDICAŢII

Particulare:
 De sânge integral;
 De masă eritrocitară;
 Cu plasmă;
 Cu altii factori ai sangelui: masă leucocitară si trombocitară;
factori antihemolitici; albumină umană; fibrinogen).
CONTRAINDICAŢII

 eminenţele sau în decompensările cordului drept (risc de suprasarcină dreaptă şi


agravare),
 pneumo-bronhopatii acute, bronşite şi emfizem pulmonar grav (pericol de edem
pulmonar acut),
 flebotromboze sau tromboflebite (creşte riscul de embolie pulmonară)
 hipertensiune arterială gravă (risc de supraîncărcare a cordului stâng şi de accident
vascular cerebral).
 Altele: boli renale hipertensive, insuficienţă hepato-renală, agonie, alergia receptorului,
hemoragie cerebrală, traumatisme cranio-cerebrale.
MATERIALE NECESARE

Materiale pentru executarea perfuziei


 aparatul de perfuzie, steril, prevăzut cu filtru pentru microcheagurile care ar putea apărea în masa
de sânge de transfuzat,
 un dispozitiv de preîncălzire pentru a aduce sângele sau derivaţii conservaţi la temperatura
corpului,
 truse de transfuzie (are sită în interiorul picătorului),
 material pentru aseptizarea tegumentelor,
 garou,
 mănuşi.

Materiale de perfuzat: sânge şi derivaţi de sânge


TEHNICĂ
1. Pregătirea pacientului:
 psihic
- i se explică necesitatea şi riscul transfuziei;
- dacă este posibil, pacientul îşi exprimă consimţământul scris;
- se obţine de la pacient informaţii privind transfuziile sale anterioare;
- se instruieste pacientul să raporteze orice reacţie adversă;
- dacă pacientul refuză, fiind conştient şi cunoscând consecinţele refuzului, transfuzia nu se va efectua;
- aparţinătorii nu au drept de hotărâre.
 fizic
- pacientul nu va mânca;
- se asează în decubit dorsal, comod, cu braţul în extensie şi supinaţie;
- i se administrează romergan (dacă este alergic);
- se înregistreaza semnele vitale: în primele 15 minute de la începerea transfuziei/ în timpul/ după transfuzie.
TEHNICĂ

1. Pregătirea pacientului:
2. Urmărirea protocolului de obţinere a produsului de sânge
3. Identificarea produsului de sânge şi pacientul care primeşte transfuzia
 verificare efectuata de 2 persoane;
 Se citeşte eticheta produsului (compatibilitate ABO, Rh; data expirării; inspectarea produsului-cheaguri, culoare, prezenţa bulelor de aer)
 Se indentifică corect pacientul.
TEHNICĂ
1. Pregătirea pacientului:
2. Urmărirea protocolului de obţinere a produsului de sânge
3. Identificarea produsului de sânge şi pacientul care primeşte transfuzia – verificare efectuata de 2 persoane.
4. Montarea flaconului pentru perfuzie
- spălarea mâinilor cu apă şi săpun
- asistenta îmbracă mănuşi sterile pentru protecţie
- se efectuează proba de compatibilitate directă Jeanbreau pentru fiecare flacon
- se îndepartează dopul de parafina ( când este cazul)
- se dezinfectează dopul cu tinctura de iod
- se montează apartul de perfuzat ( cu filtru in picurător)
TEHNICĂ

1. Pregătirea pacientului:
2. Urmărirea protocolului de obţinere a produsului de sânge
3. Identificarea produsului de sânge şi pacientul care primeşte transfuzia – verificare efectuata de 2 persoane.
4. Montarea flaconului pentru perfuzie
5. Evacuarea aerului din tubul aparatului
 se face la fel ca la perfuzia de seruri
 se fixează flaconul (punga) în stativ
TEHNICĂ
1. Pregătirea pacientului:
2. Urmărirea protocolului de obţinere a produsului de sânge
3. Identificarea produsului de sânge şi pacientul care primeşte transfuzia – verificare efectuata de 2 persoane.
4. Montarea flaconului pentru perfuzie
5. Evacuarea aerului din tubul aparatului
6. Efectuarea puncţiei venoase
7. Efectuarea probei biologice Oelecker
- se fixează acul, amboul şi extremitatea tubului la piele
- se lasă 20-30 ml de sânge să curgă prin picurător şi se reglează ritmul la 10-15 picături/minut timp de 5 minute
- se supraveghează pacientul şi dacă nu apar semne de incompatibilitate se repetă operaţia.
TEHNICĂ
1. Pregătirea pacientului:
2. Urmărirea protocolului de obţinere a produsului de sânge
3. Identificarea produsului de sânge şi pacientul care primeşte transfuzia – verificare efectuata de 2 persoane.
4. Montarea flaconului pentru perfuzie
5. Evacuarea aerului din tubul aparatului
6. Efectuarea punctiei venoase
7. Efectuarea probei biologice Oelecker
8. Efectuarea transfuziei
- in ritmul stabilit de medic
- se supraveghează în continuare pacientul şi ritmul de scurgere la nivelul picurătorului
- se pregăteşte flaconul următor (dacă este cazul).
TEHNICĂ
1. Pregătirea pacientului:
2. Urmărirea protocolului de obţinere a produsului de sânge
3. Identificarea produsului de sânge şi pacientul care primeşte transfuzia – verificare efectuata de 2 persoane.
4. Montarea flaconului pentru perfuzie
5. Evacuarea aerului din tubul aparatului
6. Efectuarea punctiei venoase
7. Efectuarea probei biologice Oelecker
8. Efectuarea transfuziei
9. Încheierea transfuziei
- se reţin din fiecare flacon 5-6 ml de sânge pentru verificări ulterioare, în caz de accidente posttransfuzionale tardive
- se închide prestubul, se aplică o pensă între ambou şi tubul de control
- se retrage acul şi se coprimă vena cu tampon steril
- se aplică pansament steril la locul puncţiei şi se fixează.
ÎNGRIJIRI POSTTRANSFUZIE

Asistenta va trebui:
 să înregistreze încă o dată semnele vitale,
 să constate prezenţa sau absenţa reacţiilor la actul terapeutic,
 să verifice prezenţa diurezei şi a celorlalte funcţii,
 să recolteze eventualele probe cerute de medic,
 să spele cateterul de transfuzie prin injectarea de ser fiziologic,
 să noteze toate aceste gesturi şi constatări în foaia de observaţie,
 să returneze la centrul de transfuzii ambalajele goale.
INCIDENTE, ACCIDENTE, COMPLICAŢII

 Clasificare (1):
 Uşoare sau incidente posttransfuzionale, care sunt: urticaria, febra, cefaleea, edemul, frisonul uşor, tetania.
 Grave: frisonul sever, hematuria masivă, icterul posttransfuzional, anuria, şocul hemolitic grav (mortal), embolia cu sau
fără sfârşit mortal, dilataţia acută a inimii, transmiterea unei boli infecţioase.
INCIDENTE, ACCIDENTE, COMPLICAŢII
 Clasificare (2):
 Imediate:
• Incompatibilitate de grup ABO, Ac naturali;
• Reacţii alergice;
• Benigne- reacţia frison-hipertermie;
• Maligne- anafilaxie;
• Şoc endotoxic;
• Supraîncărcare volemică;
• Mecanice (embolice).
 Tardive:
• Transmiterea bolilor virale/parazitare;
• Supraîncărcare cu fier - hemocromatoză;
• Intoxicaţie cu citrat de sodiu;
• Hiperpotasemie, acidoză metabolică;
• Reacţia "grefă contra gazdă" posttransfuzională;
• Purpură trombocitopenică posttrasfuzională.
Video part 1: https://www.youtube.com/watch?v=v_3Kpy_aATE
Video part 2: https://www.youtube.com/watch?v=O1Umogw3C5Q

S-ar putea să vă placă și