Sunteți pe pagina 1din 13

MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE -II

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 1


 Instrumente utilizate în selecţia noilor angajaţi

 Orientarea noilor angajaţi

 Identificarea nevoile de instruire a personalului

 Metode de instruire a personalului

 Metode de evaluare a performanţelor personalului

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 2


SELECTIA

Decizia de a angaja, sau nu, un candidat

Două obiective majore:

1 – Reducerea posibilităţii de eroare / creşterea


şanselor unei decizii corecte

2 – Proces condus corect, consecvent, echitabil şi


transparent

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 3


SELECTIA
“ Selecţia este un exerciţiu de predicţie”
Rezultate posibile al deciziei de selecţie

Acceptare Respingere
Performanţa după angajare

Decizie Respingere
Succes

corectă gresită

Acceptare Decizie
gresită corectă
Eşec

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 4


INSTRUMENTE DE SELECTIE

 Curriculum Vitae (Resume) sau


formularul ”Cerere de angajare”

 TESTELE
* validitate ( măsoară CE trebuie? ) – condiţia ca testul să
fie un predictor valabil al performanţei cerute de postul de muncă

* veridicitate (măsoară CUM trebuie?) - încrederea în


consecvenţa scorului obţinut la retestarea aceleiaşi persoane,
cu un test identic sau echivalent

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 5


Tipuri de teste (selectiv) relevante în selecţia de
angajare
De inteligenţă
(nativă) IQ
De abilităţi De aptitudini
cognitive (mentale)
GMAT
De inteligenţă
emoţională EIQ
Teste De acumulare
(scrise, practice) ( cunostinţe)

De personalitate MBTI
si interese
Motorii
Coordonare,
De abilităţi
Dexteritate
practice Fizice Forţă,
Rezistenţă

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 6


Alte instrumente utilizate în SELECTIE

* eşantioanele de muncă
* centrele de evaluare managerială
* controlul referinţelor
* poligraful si testul de onestitate
* analiza grafologică

Examenul medical

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 7


INTERVIUL
(testul verbal, faţă în faţă)

 non direcţionat
 după model
 structurat
 secvenţial
 panel
 de stres

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 8


Calitatea predictivă a instrumentelor de selecţie
( 5 = înaltă ..........1 = scăzută ; - irelevantă )
Postul Nivelul de vârf Nivelul mediu Nonmanagerial Muncă
Instrumentul management management complex de rutină

C/V; Cerere de angajare 2 2 2 2


Testele scrise 1 1 2 3
Esantioanele de muncă - - 4 4
Centrele de evaluare 5 5 - -

Interviurile 4 3 2 2
Verificarea datelor din 3 3 3 3
cererile de angajare
Verificarea referinţelor 1 1 1 1
Examenul de sănătate 1 1 1 2

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 9


ORIENTAREA (SOCIALIZAREA)
 Obiective:
- reducerea costului de început a muncii în post;
- reducerea anxietăţii;
- reducerea fluctuaţiei;
- economie de timp pentru superiori şi colegi

 Orientarea formală
- la nivelul organizaţiei
- la nivelul departamentului

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 10


PREGĂTIREA PERSONALULUI

 Pregătirea personalului – investiţie directă a organizaţiei în angajaţi


 Evaluarea nevoilor de instruire
- studiile privind atitudinea salariaţilor
- anchetele în rândul clienţilor
- chestionarele de evaluare a nevoilor de instruire
 Metode de instruire
- internă (la locul de muncă)
- externă
* posibilităţi ale transferului abilităţilor, dobândite prin instruire,
la locul de muncă

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 11


EVALUAREA PERFORMANŢELOR
 De ce este necesară evaluarea perfomanţelor?

 Procesul de evaluare
- Identificarea activităţilor ce se evaluează şi a standardelor
- Măsurarea performanţelor
- Managementul performanţelor

 Metode de evaluare
- Scara grafică de evaluare
- Evaluarea 360º

 Evaluarea: încotro?

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 12


MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIA ACORDATĂ !
Succes la angajare!

09/01/2018 Prof. univ. Silvius Stanciu 13