Sunteți pe pagina 1din 10

Formularul cererii de finanțare

Programul pentru stimularea înființării și


dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri

Instalația de extracție a uleiului din fructele de cătină

Coordonator: Masterand:
Prof. Dr. Ing. Alexandru Valentin Rădulescu Mihalache Mihai-Bogdan
Titlul proiectului:
Formularul cererii de finanțare pentru
achiziționarea unei instalații de
extracție a uleiului din fructe de cătină,
prelucarea unei cantități de 40 T/a

În programul pentru Stimularea Înființării și


Dezvoltării Microîntreprinderilor de către
Întreprinzătorii Tineri, finanțator fiind Agenția
pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
pentru IMM-uri.
Obiective

 obținerea unei instalații de fabricare a uleiului de cătină cu o capacitate de


40 t/an
 atingerea unui grad de utilizare a capacității de producție de 75%;
 realizarea unui profit brut de 15%.
 să se creeze o clientelă stabilă pentru activitatea de producţie;
De ce ulei de catina?

Uleiul de cătină are o foarte mare căutare în domeniul farmaceutic, in special


medicina naturistă, dar și în industria cosmetică

Uleiul de cătină este un produs cu o mare aplicabilitate, este de presupus că în viitor


consumul nu va scade, dimpotrivă, va creşte pe măsura şi diversificării producţiei, de
unde și cererea mare a acestui produs [Thomas S.C. ,Ottawa 2003].

http://iola-oricedeoriunde.blogspot.ro
Procesul
Se va efectua o cercetare a pieței privind achiziționarea unei instalații de
obținere a uleiului de cătină. La alegerea instalației se vor lua în considerare
următorii factori: prețul, capacitatea de prelucrare, randamentul, calitatea
produsului, consumul specific, durata de viață a instalației.

Utilajele care se vor achiziţiona sunt moderne, de productivitate


înaltă şi asigură un produs de calitate superioară

http://scintillasilk.blogspot.ro
Fluxul tehnologic de obtinere a uleiului de cătină
Cheltuieli inițiale
Se vor determina:

 Analiza de piață
 Determinarea persoanelor necesare; Salarii
 Durata proiectului
 Calendarul activităților
 Managementul proiectului; Riscuri
Estimarea afacerii

 Investiția necesara :130.000 lei din care:


 17.000 lei surse proprii
 100.000 lei acceptarea cerea de finantare
 restul de 13.000 lei parteneriat
Va multumesc pentru atentie!