Sunteți pe pagina 1din 10

Recoltarea sangelui in vederea

determinarii alcoolemiei
• Art.336 NCP. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul
sau tramvai de catre o persoana care are o îmbibitie alcoolica de peste
0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani
sau cu amenda
5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul
rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca având o concentratie
de pâna la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia
sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale
prevazute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibatiei de alcool în sânge.

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un


mijloc tehnic certificat ca având o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool
pur în aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor
biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
• Art. 4 Refuzul, precum şi neîndeplinirea întocmai a procedurilor de
prelevare prevăzute în prezentele norme atrage, după caz, răspunderea
contravenţională, administrativă sau civilă a personalului medical
implicat, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol
iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

• Art. 5 (1)Prelevarea probelor biologice se face numai pe baza


documentelor de identitate: carte de identitate, paşaport sau permis de
conducere, în conformitate cu drepturile pacientului. (2)Dacă persoana
adusă pentru prelevare nu deţine nici un act de identitate, poliţistul va
prezenta medicului fişa dactiloscopică întocmită în prealabil, care se
anexează la buletinul de examinare clinică şi la procesul-verbal de
prelevare. (3)Amprentarea persoanei se poate face de către poliţist şi la
sediul instituţiei medico-legale sau al unităţii sanitare la care urmează să
se efectueze prelevarea
Examinarea medicala in determinarea
intoxicatiei etilice
• 2 etape:

 recoltarea probelor de sange

 efectuarea examinarii clinice


Recoltarea probelor de sange
- 2 probe de sange – 10 ml fiecare la interval de o ora (calcul retroactiv)

- Tegumentele se dezinfectează cu substanţe antiseptice care nu conţin


alcool, eter, benzen sau alte substanţe volatile, fiind permise numai
clorura de benzalconiu sau soluţia apoasă de clorură de mercur.
COMPONENŢA trusei standard de prelevare :
• 1.holder + două ace de puncţie venoasă;
• 2.două mănuşi latex;
• 3.tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar
nonalcoolic (clorură de benzalconiu);
• 4.4 vacuette de 6-10 ml cu fluorură de Na + oxalat de K sau cu citrat de Na,
cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului
şi casetă liberă pentru consemnarea orei;
• 5.recipient de 50-100 ml pentru urină, cu capac etanş;
• 6.container pentru cele 4 vacuette şi recipientul de urină;
• 7.sigiliu autocolant pentru container;
• 8.formularele necesare, în 3 exemplare, pe hârtie autocopiativă;
• 9.sigiliu înseriat cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic,
de unică folosinţă;
• 10.cutie de carton special împachetată şi inscripţionată.
• MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 6 Inspectoratul General al
Poliţiei .................. Nr. ........ din ...................
• CERERE DE ANALIZĂ
• Vă rugăm să analizaţi sângele/urina numitului/numitei .......................... ,
CNP ................. , de profesie ................... Motivul analizei: stabilirea
gradului de imbibiţie alcoolică. Observaţii ............................... (Se
completează atunci când se solicită evidenţierea drogurilor, a
medicamentelor sau substanţelor cu efecte similare) Etilotest: Ora:
............. Valoarea: ................... mg alcool/l aer expirat. Anexăm probele
de sânge/urină, procesul-verbal de prelevare şi buletinul de examinare
clinică.
• Semnătura şi ştampila, ..........................
• PROCES-VERBAL DE PRELEVARE anul ........... luna ............. ziua ....... ora .......
minutul ........ prezentării la instituţia medicală Unitatea sanitară ................. ,
Medic ................ , am procedat la prelevarea probelor de sânge/urină de la
numitul/numita ................ , fiul/fiica lui ........... şi al/a ............. ,
născut/născută la data de ............ în ............... , legitimat/legitimată cu
............ , CNP ........... , domiciliat/domiciliată în oraşul (comuna) ............. , str.
............. nr. ...... , sectorul/judeţul ............ , la orele ........... şi ............... , în
calitate de conducător de autovehicul/ocupant/pieton, având profesia de
............... . Menţionăm că seringa şi acul cu care s-au prelevat probele sunt de
unică folosinţă, iar flaconul a fost curat şi nu prezintă urme de alcool sau alte
substanţe volatile. De asemenea, dezinfectarea pielii s-a făcut conform
prevederilor normelor metodologice de prelevare. Drept care am încheiat
prezentul proces-verbal de prelevare a sângelui/urinei spre cele legale.
Sigiliu nr.: ........................ Medic, .................................
Semnătura persoanei examinate .................... Poliţist, (gradul, numele şi
prenumele, unitatea)
Unitatea sanitară ...................
BULETIN DE EXAMINARE CLINICĂ ÎNSOŢITOR AL PRELEVĂRII PROBELOR BIOLOGICE ÎN
VEDEREA DETERMINĂRII GRADULUI DE INTOXICAŢIE ETILICĂ
Calculul retroactiv al alcoolemiei

In scopul stabilirii alcoolemiei in momentul comiterii faptei