Sunteți pe pagina 1din 15

“Orice educaţie este autoeducaţie, iar noi,

ca dascăli şi educatori, creăm de fapt doar


contextul în care copilul se autoeducă.
Trebuie să realizăm contextul optim, pentru
ca, prin noi, copilul să se educe singur, aşa
cum trebuie să se educe el prin propriul său
destin lăuntric.” (Rudolf Steiner)
O Rudolf Steiner (n 25 27 1861- d. 30 martie
1925)
O a fost un filosof, artist, pedagog și gânditor,
social austriac si fondator al pedagogiei
Waldorf.
O Rudolf Steiner considera că în fiecare om
trupul, sufletul și spiritul sunt strâns legate
între ele, într-o configurare de fiecare dată
individuală.
O De asemenea în viziunea lui copilul este un
organ de simț pentru toate impresiile :surâs,
iubire, cuvinte delicate, culori, ordinea
lucrurilor, dar și pentru perceperea gândurilor.
Filosoful Rudolf Steiner a avut inițiativa de a
înființa prima școală Waldorf în 1919, la
Stuttgart, Germania. De asemenea a avut
sprijinul material al lui Emil Molt, patronul
fabricii de țigarete Waldorf- Astoria de unde și
denumirea de’’ Școală Waldorf.’’
Educatia Waldorf este materializarea convingerii
că fiecare din noi poate să fie schimbarea ce şi-o
doreşte în lume şi că importantă este statornicia
deciziei luate, drumul cu greutăţile lui,
satisfacţiile venind din efortul depus, din dăruire,
din încrederea în idealul propus şi nu neapărat
din rezultatele imediate.
O Un elev Waldorf petrece la scoala intre 4-5 ore/zi – la
ciclul primar si 6-7 ore la gimnaziu si liceu. Unele scoli
Waldorf ofera si program after school, dar acesta nu
este obligatoriu.
O Predarea in epoci (module) a unui numar insemnat de
discipline de invatamant: limba romana, matematica,
istorie, geografie, biologie, chimie, fizica, stiinte
sociale, istoria artei, este o caracteristica importanta a
pedagogiei Waldorf, de la clasa I pana la clasa a XII-a.
Aceasta presupune ca timp de 3-5 saptamani elevii vor
studia la cursul principal doar una dintre materiile
enumerate mai sus.
Cursul principal (ora de bază) durează 110
minute, se desfășoară fără pauză și are o formă
deosebită:
O parte ritmică: recitări de poezii, scurte exerciții
muzicale (cânt, cântat la liră și la flaut), jocuri
pe cântec și jocuri în cerc,
O parte de conținut : recompunerea amănunțită -
cu ajutorul copiilor - a lucrurilor discutate cu o
zi în urmă și continuarea cu noile conținuturi,
O partea de exersare sau de lucru individual
(exerciții sau lucru la caietele de etapă),
O partea de teme – verificare și tema de casă,
O partea de povestire – ultimul sfert de oră al
cursului principal, timpul de povestire,
aparține iarăsi cu totul limbii modelate artistic.
Cum se realizeaza evaluarea
copiilor in scolile Waldorf?
O Principala modalitate de evaluare în alternativa
Waldorf este observarea sistematică a elevului, a
colectivului de elevi (clasei), a școlii în ansamblu.
Cadrele didactice sunt ajutate să-și dezvolte
abilitățile de observare fină a fiecărui copil nu doar
din punctul de vedere al volumului de cunoștințe,
priceperi și deprinderi însușit de acesta, ci și din
punct de vedere atitudinal și comportamental.
O De aceea, observarea copiilor este un proces
continuu: în orele de curs, în pauze, în diverse
activități extrașcolare.
Metodele si mijloacele folosite in evaluarea
cunostintelor sunt asemanatoare cu cele din sistemul
traditional, deosebirea fiind ca atunci cand corecteaza
o lucrare de control, un dascal Waldorf nu tine sa
caute, sa sublinieze (cu rosu) doar greselile elevului
ci, prin observatii scrise, il si lauda pentru ceea ce a
lucrat bine, frumos, corect. La fel se intampla si in
cazul verificarilor orale.
In evaluarea activitatii elevilor, nota nu este
definitorie, ci se urmareste stimularea spiritului
natural de emulatie al copilului, evaluarea narativa
complexa pentru a marca progresul copilului ca
intreg si incurajarea copilului de a cere ajutor, de a se
autoaprecia si corecta.
FĂRĂ MANUALE ȘI FĂRĂ
NOTE
In şcolile Waldorf nu există manuale, îndrumare,
culegeri de texte literare etc.Profesorul este pus
în situaţia de a găsi, prin efort propriu, cele mai
potrivite mijloace de predare.Până şi în privinţa
recomandării unor metode specifice de lucru la
clasă, a unor strategii didactice prestabilite,
există mari rezerve.
Profesorul poate introduce în cadrul procesului de
învăţământ noi informaţii sau materiale apărute
în domeniul respectiv şi are posibilitatea de a
adapta nivelul predării şi al cerinţelor la nivelul
clasei
O Curriculum-ul Waldorf este conceput astfel încât
la fiecare final de ciclu de învățământ elevii să
dețină cel puțin același volum de cunoștințe ca și
cei din învățământul tradițional.
O S-a apreciat spontaneitatea, creativitatea, fantezia,
gradul sporit de implicare al elevilor veniți de la
Waldorf, dar și o anumită tendință de a cere să fie
tratați egal și corect de către profesori. Au fost și
cazuri de elevi/părinți care au optat pentru
întoarcerea la învățământul tradițional, iar după
câteva luni au cerut să fie reprimiți la Waldorf.
Invatamantul primar
“Poti să-ţi îndeplineşti îndatorirea de om şi fără
să înţelegi ceva din botanică, zoologie,
matematici şi alte ştiinţe, însă nu poţi fi “om”
în înţelesul deplin al cuvântului, fără să te fi
apropiat într-un fel oarecare de fiinţa şi
menirea omului, dezvăluite de ştiinţa
suprasensibilului.’’
–RUDOLF STEINER
Bibliografie
O http://pipp-bn.blogspot.ro/2013/05/pedagogia-
waldorf_29.html
O http://www.suntparinte.ro/alternativa-
educationala-waldorf
O Pedagogii alternative- Ion Albulescu

S-ar putea să vă placă și