Sunteți pe pagina 1din 54

Limitele teritoriului oro-

maxilo-facial

1
 Superior: un plan ce tece prin rebordurile orbitare
superioare
 Inferior: orizontala ce trece prin osul hioid
 Lateral: plan ce trece prin marginea anterioara a
muşchiului SCM, a apofizei mastoide, înconjură
pavilionul urechii trece prin tragus şi se uneşte cu
planul superior

2
 Profunzime: partea anterioară și mijlocie a bazei
craniului şi planul prevertebral

3
Regiunile teritoriului oro-
maxilo-facial
Superficiale
 Mediene: 1. nazală
2. labială
3. mentonieră
 Laterale: 1. infraorbitară
2. zigomatică
3. bucală
4. maseterină
5. parotidiană
4
REGIUNILE MEDIENE

5
Limita superioară: plan orizontal ce trece prin rebordurile
orbirare superioare 1/3 medie
Limita inferioară: plan orizontal ce trece prin subcloazon

Limitele laterale: şanţurile nazogenian și nazopalpebral

REGIUNEA NAZALĂ 6
Planuri anatomice
• Pielea aderentă în partea inferioară a cartilagiilor,
bogată în glande sebacee
• Ţesutul celular subcutanat foarte subţire ; nu
conţine grăsime
• Planul muscular- muşchii pieloşi:
a) mușchiul nazal
b) ridicător al buzei superioare și aripii nasului
c) mușchiul coborător al septului

7
Planuri anatomice
• Periostul și pericondrul cu rol de solodarizare a
cartilajelor
• Planul osos: oasele proprii ale nasului și cartilajele
nazale

8
 Inervaţia senzitivă : - nervul oftalmic( n. nazociliar)
 - nervul infraorbitar (ramul
nazal)
 Inervația motorie din nervul facial
 Vascularizația : - ramuri din artera facială, artera
infraorbitară, dorsala nasului;
- venele dernează în vena facială și
oftalmică ;
- limfaticele drenează în ganglionii
parotidieni și submandibulari;

9
 Limita superioară: plan orizontal ce trece prin subcloazon
 Limita inferioară: sanţul labiomentonier

 Limitele laterale: verticala ce trece la 10-12mm de comisura


bucală şi se intersectează cu linia oblică ce trece prin şanţul
labiogenian
REGIUNEA LABIALĂ 10
11
Planuri anatomice
 Planul muscular: 1.muşchi dilatatori: caninul,
buccinator, pătratul bărbiei, triunchiularul buzelor,
pielosul gâtului
2. muşchii constrictori: orbicularul
buzelor, compresorul buzelor;
 Sunt sediul glandelor sebacee minore

12
 Vascularizația arterială: artera coronară superioară
și inferioară, artera infraorbitară, artera transversă a
feței
 Vascularizația venoasă: vena facială sau venele

mentale
Limfa se varsă în ganglionii submandibulari şi
submentonieri
 Nervii senzitivi: - n. infraorbitar ( ramurile labiale)

pentru buza superioară


- n. mentonier (buza inferioară)
Inervaţia motorie: - ramuri din nervul facial

Planuri anatomice 13
REGIUNEA MENTONIERĂ
Limita superioară: șanțul labiomentonier
Limita inferioară: o linie ce trece prin marginea
bazilară a mandibulei
Limita laterală: două verticale coborâte la 12 mm în
afara comisurilor labiale

14
Planuri anatomice
 Pielea groasă, cu peri , foliculi și glande sebacee
 Stratul musculo-grăsos :
- muschi pieloși : moțul bărbiei, pătratul bărbiei,
triunchiularul buzelor
 Platisma cu traiect ascendent
 Periostul este aderent pe linie mediană la nivelul
suturii intermandibulare
 Planul osos : fața externă a arcului anterior al
mandibulei

15
 Vascularizația arterială: a. mentală, submentală și
labială inferioară
 Sîngele venos este drenat în vena facială
 Inervația motorie din nervul facial
 Inervația senzitivă : nervul mentonier
 Limfaticele sunt tributare ganglionilor
submentonieri și submandibulari

16
REGIUNILE LATERALE

17
Regiunea infraorbitară
 Limita superioară: rebordul
orbirar inferior;
 Limita inferioară: o linie
orizontală prelungită de la
marginea inferioară a osului
malar până la aripa nasului;
 Limita anterioară: șanțul
nazo-genian;
 Limita posterioară: o linie
verticală ce trece prin sutura
maxilo-malară;
18
Planuri anatomice
 Pielea este subțire și lipsită de
foliculi piloși;
 Paniculul adipos;
 Planul muscular alcătuit
superficial din mușchiul ridicător
al buzei superioare și aripii nasului
iar profund din mușchiul ridicător
al comisurii bucale, situat în
dreptul fosei canine;
 Planul osos este reprezentat de
fața anterioară a corpului maxilei;
19
Planuri anatomice
 Vascularizația arterială: artera
infraorbitară și artera ransversă a
feței
 Vascularizația venoasă: vena facială,
v. angulară și transversa feței
 Limfa este drenată în ganglionii
genieni
 Inervația senzitivă: ramul palpebral
(n.infraorbitar)
 Inervația motorie: n. facial

20
Regiunea zigomatică (malară)

 Limita superioară: marginea


inferioară a orbitei 1/3 externă
și sutura fronto-zigomatică;
 Limita inferioară: marginea
inferioară a osului zigomatic;
 Limita anterioară: sutura
maxilomalară;
 Limita posterioară: verticala
coborâtă prin osul frontal până
întâlnește arcada zigomatică
21
Planuri anatomice
 Piele mobilă pe planul osos și suficient de groasă
 Panicul adipos;
 Planul muscular format din mușchii zigomatici
 Planul osos este reprezentat de fața laterală a osului
zigomatic (3) unde se află foramenul zigomatico-
facial prin care pătrunde nervul cu același nume

22
Planuri anatomice
 Planul vascular este reprezentat de ramuri ale
arterei și venei transverse a feței.
 Limfa este drenată în ganglionii parotidieni
superficiali, submandibulari și genieni.
 Sensibilitatea tactilă, termică și dureroasă este
culeasă de nervul zigomato-facial ram din nervul
zigomatic (trigemen).

23
REGIUNEA BUCALĂ
 Limita superioară: planul
imaginar ce continuă marginea
inferioară a arcadei zigomatic
 Limita inferioară: marginea
bazilară a mandibulei 1/3 medie
 Limita anterioară: șanțurile
nazogenian și labiogenian și
verticala ce trece la 12 mm de
comisura labială
 Limita posterioară: marginea
anterioară a mușchiului maseter
24
PLANURI ANATOMICE
 Pielea fină, moale cu sau fără păr, conține folicului
piloși și glande sebacee
 Țesutul celular subcutanat : numeroase lamele
conjunctive care se întretaie și conțin grăsime
(bula lui Bichat)
 Stratul muscular - planul superficial : muschiul
ridicătorul comun al aripii nasului și buzei
superioare, m. marele și micul zigomatic ,m.
rizorius
- planul profund: mușchiul
buccinator și mușchiul ridicător al unghiului gurii
25
 Planul osos : - fața anterioară a ramului orizontal al
mandibulei
 Vascularizația arterială : - artera angulară ram din
maxilara internă
- artera transversă a feței
- artera facială ram din carotida
comună
 Vascularizația venoasă: - vena facială

26
PLANURI ANATOMICE
 Drenajul limfatic de la nivelul tegumentului se face
în ganglionii parotidieni superficiali
 Restul limfei este drenat în ganglionii
submandibulari
 Inervația senzitivă: nervul bucal
 Inervația motorie : nervul facial prin ramurile
temporo-facială și cervico-facială

27
REGIUNEA MASETERINĂ
 Limita superioară- arcada zigomatică
și conductul auditiv extern
 Limita inferioară - marginea bazilară
a mandibulei 1/3 posterioară
 Limita anterioară - marginea
anterioară a maseterul
 Limita posterioară - marginea
posterioară a ramului ascendent al
mandibulei.

28
PLANURI ANATOMICE
 Pielea fină ,mobilă și dublată de un
pedicul adipos limitat profund de
fascia superficială
 Fascia maseterină
 Planul muscular : mușchiul maseter
 Planul osteo-articular : fața externă
a ramului ascendent al mandibulei
și din articulația temporo-
mandibulară

29
PLANURI ANATOMICE
 Vascularizația : ramuri ale arterei și venei transverse
a feței.
 Limfa este drenată în ganglionii parotidieni și
submandibulari.
 Inervația senzitivă : nervul auriculo-temporal
 Inervația motorie :ramurile divergente ale nervului
facial, care ies din glanda parotidă, și se dispun
orizontal la nivelul regiunii.

30
Regiunea parotidiană
 Limita superioară: conductul
auditiv extern;
 Limita inferioară: marginea
bazilară a mandibulei prelungită
spre posterior până întâlnește
marginea anterioară a mușchiului
sternocleidomastoidian;
 Limita anterioară: marginea
posterioară a ramului ascendent al
mandibulei;
 Limita posterioară: apofiza
mastoidă și marginea anterioară a
31
m. SCM
PLANURI ANATOMICE

 Pielea subțire, mobilă și lipsită de foliculi piloși


captușită de o lamă subțire de țesut conjunctiv lax și
de fibre ale platismei
 Fascia cervicală superficială prezintă o dedublare
care poartă numele de fascia parotidiană ce
delimitează loja parotidiană

32
33
Loja parotidiană
 Glanda parotidă
 Artera carotidă externă cu ramurile sale terminale,
maxilara și temporala superficială, și colaterale,
artera transversă a feței și auriculara posterioară;
 Vena retromandibulară, vena temporală
superficială, vena maxilară, plexul venos
pterigoidian, vena auriculară posterioară;
 Noduli limfatici superficiali și profunzi;
 Nervul facial, în grosimea glandei formează plexul
parotidian, ce separă glanda în două porțiuni: una
superficială și alta profundă
34
Lojile profunde
 Spațiul laterofaringian – compartiment anterior
care comunică cu loja parotidă
- compartiment posterior
Supurațiile din zona masivului facial se pot extinde
la nivelul cutiei craniene și la nivelul
mediastinului superior

35
Lojile profunde
 Loja infratemporală este împarțită de mușchiul
pterigoidian medial în :
- compartiment intern pterigomaxilar
- compartiment extern pterigomandibular

36
Viscerocraniul
 Este alcătuit din 15 oase: 13 oase alcătuiesc etajul
superior al feței; mandibula și osul hioid

37
Osul maxilar (maxila)
 Corp
 Apofize : 1. frontală
2. zigomatică
3. palatină
5. alveolară

38
Corpul maxilarului
 Baza formează peretele lateral al cavităților nazale
 Vîrf ul orientat lateral se articulează cu osul
zigonatic
 Trei fețe: anterioară, posterioară și superioară

39
Fața anterioară
 Gaura infraorbitară
 Fosa canină
 Fosa incisivă

40
Fața posterioară
 Tuberozitatea maxilarului situată înapoia apofizei
zigomatice
 Orificiile de intrare a nervilor alveolari supero-
posteriori
 Împreună cu lama verticală a palatinului
delimitează canalul mare palatin

41
Fața superioară
 sau orbitală se prezintă ca o lamă triunghiulară
netedă care formează o parte din peretele inferior al
orbitei.

42
Apofizele maxilei
 Apofiza zigomatică: se articulează cu osul zigomatic,
la nivelul suturii zigomato-maxilare.
 Apofiza frontală: - se articulează cu osul frontal, la
nivelul suturii frontomaxilare.
- formează peretelui intern al
orbitei și peretele lateral al cavitații nazale
 Apofiza alveolară

43
Apofizele maxilei
 Apofizele palatine se articulează între ele și
constituie partea anterioară a palatului dur
 Prezintă două fețe: nazală și orală.
 Fața orală:
- gaura incisivă
- sutura incisivă
- șantul palatin
- torusul palatin
- spinele palatine

44
Marginile
 anterioară - formează o parte din rebordul inferior
al orbitei;
 posterioară - corespunde aripii mari a osului
sfenoid ;
 inferioară - zigomatoalveolară, concavă, merge
spre alveola primului molar.

45
Osul palatin
 Alcătuit: - o lamă orizontală,
- o lamă verticală
- trei procese: orbital, sfenoidal și
piramidal
 Lama orizontală, prin fața palatală (inferioară),
formează treimea posterioară a palatului; este
localizat orificiul palatin mare

46
Mandibula

47
Corpul mandibulei
 Descriptiv prezintă: - o față anterioară,
- o față posterioară,
- o margine bazilară
- o porțiune alveolară.

48
Față anterioară
 simfiza mentonieră(3), locul de unire a celor două
jumătăți din care este alcătuită mandibula.
 protuberanță mentonieră(4)
 linia oblică externă(1)
 orificiul mentonier(2)

49
Fața posterioară
 apofizele genii : două superioare pe care se inseră
mușchii geniogloși și două inferioare pentru inserția
mușchilor geniohioidieni(14)
 linia oblică internă(1)
 foseta digastrică (13)
 foseta sublinguală(12)
 foseta submandibulară(11)

50
Ramurile mandibulei
 Prezintă două fețe : - externă
- internă
 trei margini : - anterioară
- posterioară
- superioară

51
Față internă
 tuberozitatea pterigoidiană unde se inseră mușchiul
pterigoidian intern
 orificiul superior al canalului mandibular(8)
 șanțul milohioidian (9)
 spina lui Spix (7)

52
Marginea superioară
 incizura sigmoidă(2)
 apofiza coronoidă se insera m. temporal (5)
 apofiza condiliană (6): - capul condilului (4)
- colul condilului (3)

53
Vă mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și