Sunteți pe pagina 1din 12

CALITATEA IN PROIECTE

GRUPA : 631 CB
BUTNARU MIHAELA
COJOCARU IZABELA
RADU IRINA
TERINTE ANDREI
Managementul calității în
proiecte include procesele
necesare pentru a asigura că
proiectul va satisface necesitățile
pentru care acesta a fost
întreprins.
Managementul calității în proiecte se
extinde asupra tuturor fazelor
proiectului, de la definirea inițială a
proiectului până la finalizarea
proiectului.
Planificarea calității Asigurarea calității

Controlul calității
Îmbunătățirea
calității reprezintă
ansamblul acțiunilor
întreprinse în întreaga
organizație.
Managementul calității în
proiecte se adresează atât
rezultatelor proceselor de
management al proiectelor cât
și calității produsului/serviciului
rezultat din proiect.
Principalele probleme ale managementului calității în
proiecte sunt:
-prevenirea apariției problemelor referitoare la calitate;
-identificarea problemelor apărute;
-acțiuni corective pentru eliminarea cauzelor
-îmbunătățirea continuă.
Asigurarea calității trebuie să definească
mai ales modul operațional de realizare, în
special activitățile care asigură calitatea
produsului.
Asigurarea calității poate
fi internă sau externă.
Controlul calității în
proiecte implică tehnici și
activități cu caracter
operațional utilizate pentru
monitorizarea rezultatelor
specifice ale proiectului , în
timpul derulării proiectului,
și pentru eliminarea
cauzelor rezultatelor
nesatisfăcătoare.
Rezultate ale controlului calității proiectelor pot
include:
-Procese de îmbunătățirea calității
-Decizii de acceptare
-Liste de control
Bibliografie :
-SR ISO 10006:2005. Sisteme de management
al calității. Linii directoare pentru
managementul calității în proiecte
-SR ISO:2006
-Wikipedia
Vă mulțumim!