Sunteți pe pagina 1din 14

PRINCIPII GENERALE IN

ORGANIZAREA UNUI ATELIER


DE ERGOTERAPIE
Principii ale muncii simplificate.
1.Depozitarea materialelor necesare intr-o singura arie (centrala).
2.Plasarea obiectelor si a uneltelor necesare, in ordinea folosirii lor.
3.Ramanerea in pozitie asezat cat mai mult timp posibil, pentru a face
accesibil spatiul de lucru, si pentru a evita ridicarile non-necesare ,
anteflexiile vertebrale.
4.Folosirea ambelor maini pentru a muta obiecte grele, a manevra
mijloacele mecanizate, alte instrumente de lucru.
5.Munca se desfasoara intr-un sens precis(de la dreapta la stanga sau
stanga - dreapta ) evitand miscarile non-necesare manuale sau
tronculare (ex.spate-fata).
6.Ritmul de munca este lent si constant, pe durate antestabilite si
individual progresive.
7.Pauzele de odihna sunt frecvente (cel putin 10 min la fiecare ora de
lucru), alternand secventele de munca grele cu cele usoare.
8.Educarea respiratiei( expir prelungit, evitarea polipneei) pentru
activitatile care cer eforturi fizice mai mari.
ERGOTERAPIA IN REABILITAREA IMC.

Scop
urmăreşte creşterea gradului de integrare socială,
creşterea calităţii vieţii şi abilitarea pentru un trai independent a
copiilor cu I.M.C.
dezvoltarea treptata a mişcărilor si a gestualitatii
corectarea comportamentului deviat şi a inteligentei scăzute.
Scopul final este integrarea acestor copii în învăţământul de
masă (dependent de ;)
gradul de afectare a copilului
vârsta de la care se începe recuperarea
cooperarea părinţilor
răspunsul, gradul de implicarea al copiilor în activităţile întreprinse
evoluţia copilului (fiecare subiect răspunde diferit la acelaşi
tratament : unii copii pot avea o evoluţie constantă favorabilă, alţi
copii pot avea perioade de stagnare sau de progres încetinit iar alţii
nu răspund deloc sau rezultatele sunt nesemnificative)
Obiective

Dezvoltarea unui pachet de servicii specializate pentru


copii cu I.M.C. aflaţi în familii.
Mod de realizare : organizarea unităţilor de terapie
ocupationala /ergoterapie
Implementarea noilor politici privind copii cu I.M.C. prin :
stimularea autorităţilor locale pentru a acorda importanţa
acestei categorii defavorizate,
informarea publicului, în special a categoriilor implicate
direct (părinţii, elevii şi cadrele didactice din cadru unităţilor
de învăţământ în care, copii cu I.M.C., urmează a fi inseraţi
dupa parcurgerea programului recuperator) ,
comunicarea între toate instituţiile implicate în procesul
integrării/ includerii şi în special între instituţii şi COPILUL cu
nevoi speciale ( punctele cheie pentru facilitarea integrării
sociale a acestor copii).
Facilitarea accesului la mediu, informaţie, educaţie,
sfaturi pentru familia implicata.
Mod de realizare :
-organizarea de conferinţe pe teme specifice pentru
părinţi,
-editarea unor broşuri de informare,
-punerea la dispoziţia familiei a unor servicii de
consiliere, asistenţă psihologică, asistenţă socială.

Formarea, la nivel local, a unui nucleu de specialişti in


perspectiva reabilitării şi integrării socio-educaţionale
a copiilor cu I.M.C.
Mod de realizare :
- angajarea unor persoane specializate in domeniile de
activitate a proiectului,
Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor (atât
naţionale cât şi internaţionale) de colaborare,
schimb de experienţă cu alte asociaţii cu profil
asemănător (exemplu : Asociaţia Persoanelor cu
Dezabilităţi, ENOTHE: European Network of OT
in HE, Şcoli Speciale şi Şcoli pentru învăţământ
de masă, Centre de recuperare).
Mod de realizare:
-abordarea unei politici deschise la cooperare,
- implementarea unor noi metode folosite cu
succes în alte centre,
-trimterea de personal specializat pentru a
lucra, pe o perioadă determinată, în centre cu
profil asemănator,
-invitarea unor specialişti pentru a susţine
seminarii, conferinţe în domeniu etc.
MESERII RECOMANDATE PERSOANELOR CU
HANDICAP
(ORIENTARE-REORIENTARE OCUPATIONALA)
1.PROFIL MECANIC;
-lacatus de intretinere si de montaj
-mecanica fina
-sculer-matriter
-prelucrator prin aschiere: strungar, frezor,
rectificator
Indicatii generale: persoane de sex masculin

Solicitari profesionale:
-solicita manualitate si coordonare bimanuala
-pozitie predominant ortostatica, asezat sau
mixta(alternanta asezat-ortostatism)
-expunere la pulberi minerale, uleiuri industriale,
emulsii.
2.PROFIL ELECTRONIC

-electrician de intretinere
-reparatii instalatii electrice
-electronist
-operator telecomunicatii
-reparatii ceasuri
Solicitari profesionale:
-pozitie de lucru asezat (atelier), ortostatism
dinamic si/sau deplasari in teren
-necesita prehensiune fina si siguranta,
coordonare manuala
-solicitari vizuale si ale atentiei crescute
-pot lucra cei cu membre superioare sanatoase,
acuitate vizuala normala si persoane deplasabile
cu fotoliul rulant.
3.PROFIL CONSTRUCTII:

-fierar betonist, dulgher, zidar,


mozaicar, tinichigiu, instalator
Solicitari profesionale:
-necesita ortostatism prelungit, efort
fizic general mediu sau crescut,
prehensiune larga si de forta
-indicate numai pentru persoane cu
deficiente usoare psihice si motorii.
4.PROFIL INDUSTRIE USOARA:
-filator, tesator, confectioner imbracaminte si incaltaminte, croitor,
tricoteur
Solicitari profesionale:
-pozitie de lucru predominant asezat (pozitie statica prelungita)
-miscari repetitive bimanuale
-expunere la pulberi textile
Indicatii generale:
-subiecti cu handicap psihic usor
-deficiente usoare ale mebrelor superioare si inferioare(uni-
bilateral).

5.PROFIL INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI:


-tamplar, sculptor, tapiter, dulgher, parchetar, restaurator mobila,
traforaj
Solicitari profesionale:
-pozitie de lucru ortostatica sau vicioasa(ex. cu sprijin pe genunchi
la parchetari)
-efort fizic bimanual (forta, precizie)
-expunere la pulberi de lemn(efecte sensibilizante respiratorii si
cutanate, iritatii conjunctivale)
Indicatii generale:
-subiecti cu deficiente usoare unilaterale ale membrelor superioare
si inferioare.
6.PROFIL ALIMENTATIE PUBLICA:
-cofetar, bucatar, patiser, dietician
Solicitari profesionale:
-efort fizic general vertebro-postural si bimanual
-ridicare si transport de greutati
-microclimat nefavorabil(cald si umed)
-zgomot
-sensibilizanti si iritanti alimentari (coloranti, pulberi
vegetale si organice, aromatizanti etc)
-responsabilitati psihice
Indicatii generale:
-persoane cu deficiente usoare psihice si motorii
7.PROFIL AGRICOL:
-lucrator in legumicultura, floricultura, viticulture,
-agronom, zootehnist, horticultor
Solicitari profesionale:
-effort fizic general mediu si crescut
-miscari repetitive bimanuale
-pozitii de lucru inconfortabile
-expunere la macro-microclimat nefavorabil, pulberi vegetale,
polenuri, pesticide
Indicatii generale:
-deficiente psihice si senzorio-motorii usoare.
9.PROFIL COMERCIAL:
-lucrator comercial(vanzator), casier, agent aprovizionare-distributie,
manager
Solicitari profesionale:
-efort fizic si psihic(gestiune bunuri si incasari monetar, interactiune
cu clientii)
-ortostatism sau pozitie asezat(frecvent mixta).
-manipulare greutati
Indicatii generale:
-persoane cu handicap usor al membrelor inferioare si superioare.
10. PROFIL MATERIALE DE
CONSTRUCTII

-sticlar, ceramist, pictor decorator


Solicitari profesionale:
-pozitie de lucru asezat (postura statica
prelungita)
-miscari repetitive bimanuale
-solicitari vizuale si psihice crescute
-expunere la pulberi minerale, vopsele si
pigmenti industriali(oxizi metalici, coloranti).
11. PROFIL ARTISTIC:
-desenator, pictor, instrumentist, solist
vocal, dansator, actor, confectioner obiecte
de arta/podoabe, bijuterii
Solicitari profesionale:
-miscari uni-bimanuale de precizie
-pozitie de lucru asezat sau mixta
-atentie crescuta
-abilitati artistice (talent vocal-interpretativ,
imaginatie creatoare)
-solicitari vizuale si cromatice
Indicatii generale:
-deficiente care permit performarea
profesionala specifica domeniului
Silogismul ET/TO:
“In functie de individ(cu necesitatile,
aptitudinile, obisnuintele si imaginatia
sa), se alege actiunea (activitatea)
care trebuie sa determine obtinerea
unor rezultate utile si/sau estetice,
care sa asigure implicarea
subiectului prin antrenarea sa in
activitatile vietii cotidiene si
profesionale.

S-ar putea să vă placă și