Sunteți pe pagina 1din 26

Eliberarea medicamentelor în

farmacia de circuit deschis


Reglementări legale
 Ordinul MS nr.75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună
practică farmaceutică;
 Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii -
Titlul XVII;
 Nomenclatorul de produse farmaceutice de uz uman;
 Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 Legea nr. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
 Ordinul MS nr. 639/2006, pentru aprobarea Listei
produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi
eliberate prin farmacii;
 Ordinul MS nr. 1602/2010 pentru aprobarea Normelor
privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz
uman
Ordinul MS nr. 75/2010 - domenii
de aplicare a RBPF
 informarea pacientului
 organizarea şi dotarea spatiului unității
farmaceutice
 personalul de specialitate al unitatii farmaceutice
 eliberarea medicamentelor pe baza prescriptiei
medicale sau a celorlalte medicamente si produse
de sanatate
 încurajarea utilizarii rationale a medicamentelor
 prepararea medicamentelor in farmacie
 Sunt considerate elementele de utilizare neraţională a
medicamentelor:

- polipragmazia (utilizarea concomitentă a mai multor


medicamente)
- utilizarea neadecvată a antibioticelor (pentru maladiile
de etiologie non-infecţioasă, fără efectuarea
antibiogramei, asocieri nerecomandate)
- utilizarea abuzivă a formelor parenterale, în cazul când
pot fi indicate forme orale;
- nerespectarea protocoalelor clinice;
Ordin nr. 639/2006 pentru aprobarea Listei produselor, altele
decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii

 Dispozitive medicale pentru uz individual, inclusiv consumabile pentru acestea,


cu excepţia dispozitivelor medicale implantabile;
 Dispozitive medicale de diagnostic in vitro, destinate a fi utilizate de
consumatori (dispozitive de autotestare);
 Materiale necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor în vârstă;
 Articole şi accesorii utilizate în aplicarea unui tratament medical sau în
administrarea medicamentelor;
 Produse destinate întreţinerii sau aplicării lentilelor de contact ocular;
 Plante medicinale şi produse derivate, uleiuri esenţiale;
 Articole şi aparate utilizate în igiena buco-dentară şi/sau corporală;
 Produse dietetice, de regim şi articole sau accesorii speciale necesare utilizării
lor;
 Produse cosmetice pentru îngrijire corporală;
 Insecticide şi acaricide destinate a fi aplicate pe om;
 Suplimente alimentare;
 Echipamente de protecţie acustică;
 Produse de puericultură, precum biberoane, suzete, sterilizatoare, tetine, lapte
praf;
 Produse pentru protecţie sexuală.
 In conformitate cu:
- directiva 2001/83/CE;
- prevederile cap. VI "Clasificarea medicamentelor" din titlul
XVII "Medicamentul" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii;
- Ordinul MS nr. 1602/2010 pentru aprobarea Normelor privind
clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman;

ANMDM va preciza la emiterea APP clasificarea medicamentelor în


una din categoriile:
- Grupa A – eliberate pe bază de prescripţie medicală
- Grupa B – eliberate fără prescripţie medicală
 Medicamentele din grupa A:

- prezentă un pericol direct sau indirect chiar dacă sunt


administrate corect ►►► necesită supraveghere
medicală;

- sunt folosite frecvent şi pe scară largă în mod incorect;

- conţin substanţe a căror acţiune şi reacţii adverse necesită


continuarea investigaţiilor;

- sunt prescrise pentru administrare parenterală;


Ordinul MS nr. 1602/2010 pentru aprobarea
Normelor privind clasificarea pentru eliberare a
medicamentelor de uz uman

 Subcategoriile pentru medicamentele eliberate numai cu prescripţie


medicală (grupa A) sunt stabilite de ANMDM;

 Expresiile utilizate pentru aceste subcategorii de clasificare sunt:

a) PRF - medicamente care se eliberează cu prescripţie medicală care se


reţine în farmacie;

b) P6L - medicamente care se eliberează cu prescripţie medicală care poate


fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării;

c) PS - medicamente care se eliberează cu prescripţie medicală specială


(stupefiante şi psihotrope);

d) PR - medicamente care se eliberează cu prescripţie medicală restrictivă,


rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate
 Asistenţa farmaceutică a populaţiei = eliberarea medicamentelor şi a
altor produse pentru sănătate, însoţite de informaţii şi o consiliere
adecvată a pacientului

 Consilierea pacientului sau a reprezentantului său = ansamblul de


acţiuni intreprinse de personalul farmaceutic de specialitate pentru o
utilizare sigură, corectă şi eficace a medicamentelor, sau a altor produse
de îngrijire a sănătăţii, conform necesităţilor fiecărui pacient;

 Medicamente etice: medicamente care se eliberează pe bază de


prescripţie medicală;
 Medicamente OTC: medicamente care se eliberează fără prescripţie
medicală;

 Medicamente cu regim special: medicamente stupefiante şi psihotrope;

 MPS: medicamente şi alte produse de îngrijire a sănătăţii.


Consilierea pacientului
Farmacistul consiliază pacientul asupra următorelor aspecte:
 - modul corect de utilizare a medicamentelor, în funcţie de
calea de administrare;
 - administrarea corecta a formei farmaceutice, modul de
administrare în raport cu mesele;
 - posologia (doza, intervalul dintre doze, durata
tratamentului);
 - contraindicaţiile medicamentului şi precauţii la utilizare;
 - interacţiunile medicamentului cu alte medicamente, cu
alimente, cu alcoolul, cu tutunul;
 - apariţia unor consecinţe vizibile, normale, ale
tratamentului;
Consilierea pacientului
 - informarea asupra posibilităţii modificării unor parametri
biologici;
 - condiţiile de păstrare a medicamentelor la domiciliu;
 - atenţionarea asupra valabilităţii medicamentului, cu
întreruperea administrării lui după expirarea perioadei de
valabilitate;
 - asocierea terapiei medicamentoase cu un anumit regim
de viaţă, dietă;
 - recomandarea consultării imediate a farmacistului, sau a
medicului la apariţia reacţiilor adverse şi sistarea
tratamentului.
Primirea prescriptiei medicale si verificarea autenticitatii
continutului sau

 Fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru


activitatea de primire a prescriptiilor medicale.

 In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale


necesare pentru ca prescriptiile medicale să fie eliberate cu eficienta, in
securitate și printr-o colaborare permanenta cu pacientul si medicul.

 O procedura adecvata trebuie sa permita farmacistului:


 sa identifice pacientul, medicul care prescrie, organismul emitent,
organismul platitor;
 sa verifice autenticitatea prescriptiei medicale;
 in cazul in care prescriptia medicala nu poate fi onorata, sa ajute
pacientul sa rezolve problema in cauza;
 sa identifice medicamentul, forma farmaceutica, concentratia, dozele,
posologia, modul de prezentare, calea de administrare si durata
tratamentului.
Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist

 Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta profesionala pentru a


evalua prescripția medicală:

 aspectele terapeutice;
 contraindicatiile si interactiunile medicamentelor;
 unele aspecte sociale și economice.

 Pentru orice problema ivita, farmacistul trebuie sa ia legatura cu


medicul care a emis prescriptia.

 Farmacistul utilizează ca mijloace de informare:

 intrebari lamuritoare adresate pacientului sau însoțitorului acestuia;


 intrebari adresate medicului in caz de nelamuriri sau ori de cate ori
este nevoie de informatii suplimentare;
Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise

 Când substitutia medicamentoasă este permisa, farmacistul isi va utiliza


toate cunoștințele profesionale pentru a selectiona medicamentele
similare celor prescrise (aceeasi compozitie in principii active, aceeasi
forma farmaceutica, aceeasi concentratie si aceași bioechivalenta
demonstrata prin studii clinice).

 Inainte de a efectua o substitutie, farmacistul va informa pacientul si va


obtine acordul acestuia.

 Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale


prin care să se faciliteze schimbul de informatii utile.

 În general, eliberarea medicamentelor se face in ambalajul original. În


caz contrar, noul ambalaj trebuie trebuie să conțină toate datele care să
permită utilizarea corectă și stabilirea trasabilității medicamentului.
Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise

 Înainte de eliberare, farmacistul va verifica data de expirare si integritatea


ambalajelor.

 Farmacistul trebuie sa informeze pacientul referitor la modul de pastrare


a medicamentelor, astfel incat sa se asigure mentinerea calitatii lor si să se
garanteze siguranța pacientului si a familiei sale.

 La eliberarea preparatelor farmaceutice, farmacistul trebuie sa utilizeze


toate cunostintele referitoare la stabilitatea preparatelor (fizico-chimică si
microbiologică) astfel incat sa fie garantata conservarea acestora pe toata
durata de valabilitate.

 La data eliberarii, personalul de specialitate trebuie sa garanteze calitatea


medicamentelor sub aspectul termenului de valabilitate si al conditiilor de
pastrare în unitatea farmaceutică.
Eliberarea medicamentelor OTC
Eliberarea medicamentului OTC se realizează:
 - la cererea pacientului, fără prescripţie medicală;
 - la recomandarea farmacistului;
 - la recomandarea medicului, cu sau fără prescripţie medicală.

Protocolul eliberării medicamentelor OTC presupune:


 Iniţierea unei discuţii cu pacientul şi identificarea
problemelor medicale şi de terapie ale acestuia: debutul
simptomelor, durata, gravitatea, caracterul acut sau cronic,
simptomele asociate, factorii agravanţi, tratamente
anterioare.
 Identificarea pacienților cu o activitate specială (conducator
auto, sportiv, etc).
Automedicatia. Eliberarea medicamentelor OTC

 Automedicatia este permisa numai in cazul medicamentelor care se pot


elibera fara prescriptie medicala (OTC).

 Cand este solicitat un medicament OTC, personalul de specialitate


(farmacistul sau asistentul medical de farmacie) trebuie sa primeasca
suficiente informatii pentru evaluarea stării de sănătate a pacientului:
– natura si durata simptomelor,
– actiunile deja intreprinse,
– medicamentele care au mai fost utilizate.

 Specialistul trebuie sa determine daca simptomele pot fi asociate cu o


problema grava de sanatate. In acest caz pacientul va fi trimis la medic
pentru un consult imediat.

 Daca este o problema minora, se vor da sfaturile adecvate si se va elibera


medicamentul.
Automedicatia. Eliberarea medicamentelor OTC

 Specialistul se va baza pe experienta sa in selectionarea medicamentelor


OTC, in functie de calitatea acestora, inocuitatea lor si avantajele
formularilor.

 Cand elibereaza un medicament OTC, specialistul trebuie sa se asigure


că pacientul a înțeles informațiile despre:
 actiunea medicamentului;
 modul de administrare (cum si cat);
 durata tratamentului;
 efectele secundare, contraindicatiile si interactiunile cu alte
medicamente din tratamentul pacientului.

 Farmacistul trebuie sa evalueze eficacitatea produsului eliberat in


cooperare cu pacientul si sa il sfatuiasca sa consulte un medic daca
simptomele persista.
Prescripția magistrală
 Antetul instituției sanitare
 Datele personale ale bolnavului:
 Data întocmirii rețetei
– Nume, prenume, domiciliu
– Vârstă (calcularea dozelor maxime)
– Nr. Fișă observație sau CNP
– Diagnosticul
 Indicațiile pentru preparare
 Ștampila instituției sanitare
 Data întocmirii rețetei
 Invocatio (Rp)
 Prescriptio (numele ingredientelor conform
FR și cantitățile)
 Subscriptio (menționarea formei
farmaceutice)
 Instructio (indicații pentru pacient: modul de
administrare, doza, durata tratamentului,
condițiile de conservare, etc)
 Inscriptio (semnătura și parafa medicului)
Evaluarea și eliberarea prescriptiei
magistrale

 Verificarea corectitudinii întocmirii


 Stabilirea tehnicii de preparare
 Adnotarea rețetei
 Taxarea
 Înregistrarea în caietul (registrul) de copiere a
rețetelor
 Eliberarea și consilierea
Eliberarea medicamentelor în regimul
asigurărilor sociale de sănătate (1)
 Asigurarile sociale de sanatate = principalul sistem de finantare a sanatatii populatiei
 Asigurarile sociale de sanatate permit accesul la un pachet de servicii de baza (servicii
medicale preventive, curative, medicamente și dispozitive medicale)
 Pachetul de servicii de baza este stabilit anual prin contractul-cadru elaborat de CNAS
care se avizează de MS și se aprobă prin HG.
 Drepturile asiguraților:
– a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, si casa de asigurari de sanatate (CASMB,
OPSNAJ, CAS a Ministerului Transportului, CAS a Avocaților)
– b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl pot schimba dupa cel putin 6
luni de la data inscrierii;
– d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale in mod
nediscriminatoriu
– e) sa efectueze controale profilactice și sa beneficieze de servicii de asistenta medicala
preventiva
– f) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta și de unele servicii de asistenta
stomatologica;
– g) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in
conditiile legii.
Eliberarea medicamentelor în regimul
asigurărilor sociale de sănătate (2)

 Obligatiile asiguratilor:
– a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie și să-l anunțe ori de cate ori apar
modificari in starea de sanatate;
– c) sa se prezinte la controalele profilactice stabilite prin contractul-cadru;
– d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari
asupra modificarilor referitoare la incadrarea intr-o anumita categorie de
asigurati;
– e) sa respecte tratamentul și indicatiile medicului;
– f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
– g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in
conditiile stabilite prin contractul-cadru;
– h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce
atesta calitatea de asigurat.
Eliberarea medicamentelor în regimul
asigurărilor sociale de sănătate (3)
 Categoriile de persoane asigurate (L. 95/2006):
– toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară;
– cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere
temporară ori au domiciliul în România;
– pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi
stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE şi fac dovada plăţii contribuţiei
la FNUASS.
 Cotele de contribuţie la constituirea FNUASS, în conformitate cu art. 296 din Codul Fiscal:
- 5,5% pentru contribuţia individuală (angajat);
- 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator.
 Categorii de persoane care beneficiază de asigurare, dar fără plata contribuţiei (art. 213,
alin.1 din L. 95/2006):
– toţi copiii până la vârsta de 18 ani,
– tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, studenți și nu realizează
venituri din muncă;
– soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
– persoanele care beneficiază de indemnizaţie de somaj;
– pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 de lei;
Eliberarea medicamentelor în regimul
asigurărilor sociale de sănătate (4)
 MS și CNAS emit ordine comune pentru aprobarea listelor de medicmente
(DCI) eliberate în regimul asigurărilor sociale de sănătate
– sublista A - medicamentele cu nivel de compensare 90% din pretul de
referinta
– sublista B - medicamentele cu nivel de compensare 50% din pretul de
referinta
– secţiunea C1 – medicamentele cu procent de compensare 100% din preţul
de referinţă
– secţiunea C2 - medicamentele cu procent de compensare 100% din pret de
referință de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de
sănătate
– secţiunea C3 - medicamentele cu procent de compensare 100% - indicate
pentru copii până la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi,
studenţi sau ucenici fără venituri, precum şi gravide şi lăuze
– sublista D - medicamentele cu procent de compensare 20 % din pret de
referință
Eliberarea medicamentelor în regimul
asigurărilor sociale de sănătate (5)
 Prescrierea tratamentului pentru:
– Boli acute – maxim 7 zile
– Boli subacute – maxim 10 zile
– Boli cornice – maxim 90 zile
 Valabilitatea prscriptiilor:
– Boli acute si subacute – 24 de ore (o zi calendaristica)
– Boli cornice – 30 de zile
 OBS: in cazul prescriptiilor cu antibiotice, valabilitatea
acestora este de 24 de ore, indiferent de natura afectiunii
(acuta, subacute sau cronica)