Sunteți pe pagina 1din 9

Procesul planificării.

PLANIFICAREA este procesul stabilirii obiectivelor organizaţiei şi


a activităţilor necesare pentru atingerea acestora pe baza
resurselor disponibile.

PLANUL reprezintă suportul informațional al activității de planificare.


Avantajele generate de planificare:
- determină să se gândească în perspectivă;
- generează ridicarea standardelor de performanţă;
- corelarea obiectivelor cu resursele disponibile;
- diminuă riscurile.
Tipuri de planuri:
• Planurile strategice definesc acţiunile majore care trebuie efectuate
pentru ca organizaţia să-şi atingă scopul (să-şi îndeplinească
misiunea).
• Planurile tactice sunt elaborate pentru a permite transpunerea în
practică, prin acţiuni coerente, a planului strategic.
• Planurile operaţionale sunt elaborate pentru a fi utilizate la nivelul
execuţiei nemijlocite de către lucrători.
Metodologia planificării în domeniul serviciilor
pentru sănătate.
- Identificarea nevoilor nesatisfăcute care constituie probleme şi
ierarhizarea acestora;
- Fixarea scopurilor ce pot fi atinse, după analiza resurselor şi a
obstacolelor (constrângerilor externe şi interne);
- Stabilirea ordini de priorităţi;
- Listarea resurselor necesare pentru atingerea scopului (rezolvării
problemei);
- Formularea de diverse strategii de intervenţie posibile care ar putea
contribui la rezolvarea problemei în scopul proiectării activităţilor
administrative necesare;

- Selecţionarea celei mai bune alternative;

- Implementare;

- Evaluări de etapă şi finală.


Pentru fiecare tip de planificare există paşi
specifici, etape, care trebuie să exprime pentru:
1. Planificarea strategică, normativă (CE trebuie făcut):
• - identificarea problemei;
• - stabilirea priorităţilor;
• - fixarea scopurilor.
2. Planificarea tactică, structurală (CUM trebuie făcut):
• - stabilirea obiectivelor generale şi specifice;
• - determinarea acţiunilor pentru atingerea obiectivelor;
• - evaluarea resurselor necesare.

3. Planificarea operaţională:
• - fixarea obiectivelor operaţionale;
• - aplicarea în practică a programului;
• - evaluarea (structurală, de proces şi a rezultatelor).
Tehnici de evidenţiere şi definire a
problemelor.
• Analiza indicatorilor;
• Anchetele pe baza tehnicilor epidemiologice şi sociologice;
• Cercetarea de consens.
Etapele planificării.
• Constituirea echipei.
• Colectarea informaţiilor şi analiza lor;
• Definirea problemelor şi ierarhizarea lor funcţie de priorităţi şi
resurse;
• Formularea obiectivelor strategice;
• Definirea alternativelor strategice pentru politicile de sănătate;
• Analiza de fezabilitate pentru fiecare alternativă strategică.
• Definitivarea programului şi selectarea proiectelor în scopul întocmirii
programelor.