Sunteți pe pagina 1din 15

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVITOARE LA

POSIBILITĂȚILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A
SISTEMULUI DE INJECȚIE DE TIP
COMMON-RAIL DE LA MOTORUL
RENAULT K9K-704

Coordonator: Absolvent:
Șef lucrări Dr. Ing. Băldean Doru Ijac Bogdan-Gheorghe
STRUCTURĂ
• Introducere
• Stadiul actual
• Cercetare aplicativă
• Cercetare prin modelare și simulare
• Încercarea experimentală
• Concluzii
Introducere
• Sistemul de injectie Common-Rail echipează toate motoarele
diesel fabricate în Europa, cel mai performant sistem de
injecție, fiind singurul sistem capabil să se conformeze normei
Euro 6

• Produs din anul 2001, sistemul care echipează motorul cu


aprindere prin comprimare al autoturismului Renault Clio este
unul de tip Rampă Comună, fabricat de către producătorul
Delphi
Managementul electronic al motorului

Fig.1.1. Schema managementului electronic


Stadiul actual

Secționarea filtrului de
motorină, după utilizarea
acestuia timp de 2 ani și
parcurgerea a 40000 km.

Particulele de culoare
argintie-strălucitoare,
încercuite, sunt particule
de aluminiu.

Fig.2.1. Secționarea filtrului de combustibil


Dat fiind faptul că singurele piese din aluminiu aflate în
mișcare relativă și contact din sistemul de alimentare sunt paleții
culisanți ai pompei de transfer, aceasta este desemnată ca fiind
singura sursă
posibilă a
apariției
piliturii
în sistem.

Fig.2.2. Secțiunea pompei de injecție


Fig.2.3. Paleții culisanți ai pompei de
transfer
Pentru evitarea producerii
acestui fenomen, am optat pentru
înlocuirea acestei pompe cu paleți cu
o pompă cu acționare electrică,
montată în amontele pompei de
injecție, provenită de la autoturismul
Renault Laguna, și produsă de Bosch.
Această pompă va fi alimentată
cu ajutorul unui releu, a cărei bobină
este conectată la contactul
autovehiculului.

Fig.2.4. Pompa electrică Bosch


Cercetare aplicativă
Cu ajutorul interfeței de diagnoză Delphi DS 150 E, s-au
efectuat măsurători a parametrilor de funcționare ai motorului.

Fig.3.1. Interfața de diagnoză Delphi


Măsurarea presiunii în rampa comună, în functionare,
regim de mers în gol, înainte de modificarea sistemului

Fig.3.2. Măsurarea preliminară a presiunii în rampa comună


Cu ajutorul unui ampermetru, s-a măsurat intensitatea
curentului electric consumat de pompa electrică.

Fig.3.3. Ampermetrul utilizat


Încercarea experimentală

Fig.5.2. Conectarea bornei pozitive

Fig.5.1. Indicația ampermetrului

Fig.5.3. Conectarea bornei negative


Fig.5.4. Măsurarea presiunii asigurate de pompa electrică

Fig.5.5. Măsurarea presiunii în rampa comună


CONCLUZII
Prin montarea pompei de alimentare BOSCH, se elimină cauza
așchierii paleților culisanți, fapt care duce la o fiabilitate net
superioară a întregului sistem.
Oscilațiile de presiune în rampa comună au scăzut, de la 126
Bar la 97 Bar.
Complexitatea sistemului este, de asemenea, crescută prin
utilizarea pompei electrice.
Pompa manuală cu membrană de cauciuc pentru amorsarea
sistemului nu mai este necesară.
După o staționare indelungată, motorul pornește mai repede,
sub intervenția mai scurtă a motorului electric de pornire.
Nu s-au observat efecte adverse în funcționarea motorului, cu
excepția unui zgomot de mică amplitudine, provenit din funcționarea
pompei electrice.
Vă mulțumesc!