Sunteți pe pagina 1din 12

ATRIBUTUL

Parte secundară de
propoziţie care
determină un
substantiv sau un
înlocuitor al lui.
Întrebări:care? Ce fel
de?,câţi, câte, cât?al(a
ai,ale)cui?
FELURILE ATRIBUTULUI.
• -Atribut substantival.Cărţile fetei sunt noi.
• Atribut pronominal.Mama ei este chirurg.
• Atribut verbal.Am o mare dorinţă de a scrie.
• Atribut adverbial.Blocul de aici a fost construit
cu doi ani în urmă.
• Atribut interjecţional.Am auzit o melodie pfiu!
• Atribut adjectival.”Mircea însuşi mână-n luptă
vijelia-ngrozitoare...” M.Eminescu,Scrisoarea III.
ATRIBUTUL ADJECTIVAL
• -se exprimă prin:
• -adjectiv propriu-zis:gard înalt,mac roşu,ideeextrem de
interesantă,copil isteţ ,apă mai puţin adâncă,cel mai bun coleg .
• -locuţiune adjectivală:
– Erau acolo fel de fel de oameni.
– Persoanele numai piele şi os sunt mai rezistente.
– Ieri am cunoscut un om pestriţ la maţe.
• adjectiv provenit din verb la participiu.:
– Am regăsit timpul pierdut.
– Romanul scris de el este de apreciat.
• adjectiv provenit din verb la gerunziu.
– “Eu n-aş alege lira vibrândă de iubire
– Ci ceea care falnic îmi cântă de mărire”.M.Eminescu.
• adjectiv provenit din adverb:
– Aşa oameni nu-mi plac.
• Numeral cu valoare adjectivală(de mai multe tipuri).
-cardinal-Pe stradă am văzut doi colegi de-ai mei.
ATRIBUTUL ADJECTIVAL
-se exprimă prin:
-numeral ordinal:A doua clasă avea ferestrele deschise.
-numeral colectiv:Ambele braţe îi erau încărcate de flori.
-numeral fracţionar:Problema celor două pătrimi mă obseda.
-numeral distributiv:Mersul câte doi demonstrează o anumită
ordine.
-numeral multiplicativ:Simţea in el o putere înzecită.
-adjective pronominale:
-demonstrative:Dimineaţa aceasta este cea mai frumoasă.
-posesive:Norocul tău sunt eu.
-nehotărâte:Fiecare om are greşelile lui.
-Ai la tine niscaiva bani mărunţi?
-negative:N-am niciun ban la mine.
-interogative:-Care elev lipseşte astăzi?
-relative:Am aflat ce elev a fost premiat.
-de întărire:Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare..
ATRIBUTUL SUBSTANTIVAL.

Atribut substantival apoziţional:


-Tanti Mia a venit la mine astăzi.
-Ştefan cel Mare,domnitorul Moldovei,a luptat cu turcii.
-Atribut substantival genitival:
-Crengile copacilorsunt încărcate de zăpadă.
-Staţionarea înapoia unei maşini este interzisă.
-Atribut substantival exprimat printr-un substantiv la cazul
acuzativ cu prepoziţie.
-Am văzut ieri un pod de piatră.
-Atribut substantival exprimat printr-un substantiv la cazul
dativcu sau fără prepoziţie:
-Mi-ar fi plăcut la tine o comportare conform aşteptărilor
tuturor colegilor.
-Acel băiat este nepot de soră mamei.
-Atribut substantival exprimat printr-o locuţiune substantivală.
-Obiceiul aducerilor aminte l-a moştenit de la mamă.
ATRIBUTUL PRONOMINAL.
-se exprimă:
-printr-un pronume personal (şi personal de politeţe).
-Cartea lor este de lăudat.
-Spunem Măriei Tale că nu vom preda cetatea.
-pronume reflexiv: Lauda de sine /Nu miroase bine.
-pronume posesiv:Câinele alor mei este foarte rău.
-pronume demonstrativ:Cartea acestuia este la mine.
-pronume relativ:Bunicii,al căror nepot a venit la gară,sunt
în vârstă.
-pronume interogativ-Norocul cui ţi-a trezit invidia?
-pronume nehotărât:Părerea fiecăruia trebuie reţinută.
-pronume negativ:-Nu te interesează părerea nimănui
despre tine şi despre ai tăi?
ATRIBUTUL VERBAL,
-este exprimat printr-un verb la modurile:
-gerunziu:-Se auzeau glasuri murmurânde la tot pasul.
-Cu ochii sclipind de bucurie ,părea fericită.
-infinitiv. -Dorinţa de a învăţa a fost moştenită.
-Învăţaţi arta de a vă ajuta semenii.
-locuţiune verbală la infinitiv:Plăcera de a se da de-a dura
pe covor este puerilă.
-supin:Tema de scris a fost grea./El nu are timp de pierdut.

-
ATRIBUTUL ADVERBIAL,
-se exprimă printr-un :
-adverb sau locuţiune adverbială:
-El s-a lovit de pragul de sus.
-Plecarea lui pe neaşteptate i-a surprins pe toţi.
-Ziua de mâine se anunţă frumoasă.
-Învăţatul din când în când nu va da rezultate.

ATRIBUTUL INTERJECŢIONAL,
-se exprimă prin:
-interjecţii:-Am auzit o melodie pfiu!
-Halal coleg ţi-ai ales!
-Ne-am săturat de aâţia indivizi tralala!
FIŞĂ DE LUCRU.
• Găsiţi atributele şi arătaţi felul lor:
– Din umbra falnicelor bolţi /Ea pasul şi-l arată (M.Eminescu-
Luceafăru)l.
– Şi-n marea noapte care vine/Duioase-şi pleacă fruntea
lor.(Macedonski- Rondelul rozelor ce mor).
– Prin noapte,toamna despletită/În mii de fluiere
cântă.(G.Bacovia-Singur).
– La casa amintirii cu-obloane şi pridvor/Păianjeni zăbreliră şi
poartă şi zăvor. (Aici sosi pe vremuri –I.Pilat)
– Bătrânul îi întinse mâna tremurândă cu sfială.
– Profesorul,Ion Popescu, a participat la congres.
– Mersul şontâc-şontâc e cam inestetic.
– Copilul a trecut in clasa a treia.
– Tema de scris nu a fost grea.
REZOLVARE
-falnicelor,marea
despletită,tremurândă,mii,a treia.Atribute
adjectivale.
-Lor.Atribut pronominal.
-amintirii, cu obloane,pridvor,Ion Popescu.
Atribute substantivale.
-şontâc-şontâc.Atribut interjecţional.
-de scris.Atribut verbal.
TEMĂ PENTRU ACASĂ.

Alcătuiţi o compunere de 20-25 de rânduri folosindu-


vă de imaginea de mai jos.Utilizaţi in compunere:5
atribute adjectivale ,3 atribute substantivale,2
atribute adverbiale,2 atribute pronominale şi 1
atribut interjecţional.