Sunteți pe pagina 1din 9

Calcularea costurilor prin

metoda pe faze si implicatiile


asupra procesului decizional
Introducere
• Caracteristic metodei de calculaţie pe faze este faptul că urmărirea
cheltuielilor de producţie se face pe fiecare fază sau etapă de
producţie prin care trece produsul respectiv şi numai după aceea se
calculează costul unitar pe produs.
• Problema specifică a calculaţiei pe faze constă în faptul că fazele de
calculaţie se stabilesc prin secţionarea procesului tehnologic în
punctele sale cheie. Fazele de calculaţie sunt tratate ca şi centre de
responsabilitate atât în ceea ce priveşte producţia, cât şi costurile.
• La stabilirea fazelor de calculaţie se au în vedere fazele procesului
tehnologic. Problema care se ridică este aceea că trebuie să existe
posibilitatea delimitării cheltuielilor pe faze, iar la finele fiecărei faze
să se poată măsura şi exprima cantitativ producţia obţinută.
Producţie în curs de execuţie

Element de Faza 1 Faza 2 Faza 3 Total


cheltuială SB SP SL SB SP SL SB SP SL SB SP SL
0 14500 10300 12600 - - - 3200 2000 2600 17700 12300 15200
1 300 180 270 180 100 130 160 80 120 640 360 520
2 450 320 390 290 190 240 - - - 740 510 630
3 270 170 230 - - - - - - 270 170 230
4 15000 9500 13000 10000 8000 11000 8000 4000 6000 33000 21500 30000
5 4875 3087,5 4225 3250 2600 3575 2600 1330 1950 10725 6987,5 9750
6 580 460 520 400 290 350 320 220 280 1300 970 1150
Total 64375 42798 57480

Din procesul de producţie rezultă următoarele cantităţi evaluate la cost antecalculat:


produsul SB – 7500 buc la un cost unitar prestabilit de 28.5 lei/ buc
produsul SP – 6000 buc la un cost unitar prestabilit de 24 lei/ buc
produsul SL – 10000 buc la un cost unitar prestabilit de 19 lei/ buc.
În cursul lunii se înregistrează
următoarele cheltuieli:
Element de
cheltuială Faza 1 Faza 3 Total
SB SP SL SB SP SL Faza 1 Faza 2
Consum de
mat prime 45000 25000 30000 6500 4000 5500 100000 16000
Consum de
mat auxiliare 2000 1000 1500 1000 400 800 4500 2200
Consum de
mat directe
nestocate 8000 4200 4300 1100 700 1000 17500 2800
Coeficientul de repartizare a cheltuielilor cu energia şi apa este
calculat mai jos:
Produs fabricat Faza 1 Faza 2 Faza 3
Nr ore Cheltuiala Nr ore Cheltuiala Nr ore Cheltuiala Chi 5000
aferentă aferentă aferentă K=   3.14 , unde
Br 1590
SB 250 785 190 597 190 597
SP 130 408 150 471 150 471 Chi – cheltuiala indirectă ce trebuie repartizată;
SL 170 534 180 568.5 180 568.5 - baza de repartizare.
TOTAL 550 1727 520 1636.5 520 1636.5 Coeficientul se înmulţeşte cu numărul de ore aferente obţinerii
fiecărui produs.

Cheltuieli cu amortizarea în sumă de 8260 lei, care se repartizează pe faze în funcţie de durata rămasă de funcţionare a utilajelor, iar pe purtători în
cadrul fazei se repartizează în funcţie de numărul orelor de funcţionare a utilajelor. Utilaje se folosesc doar în fazele 1 şi 2, iar situaţia acestora este
prezentată în tabelul de mai jos:
Nr. crt Faza 1 Faza 2
Nr. DRF/ utilaj Nr. DRF/ maşină 8260
Coeficientul de repartizare a amortizării pe faze este:  5.55
utilaje de maşini 1488
1 5 croit
utilaje 7 ani (84 luni) de cusut
8 maşini 2 ani (24 luni) Astfel cheltuiala aferentă fiecărei faze este:
2 5 utilaje 5 ani (60 luni) 12 maşini 4 ani (48 luni) Faza 1 – 5.55 * 720 = 3996 lei
Total 10 utilaje 720 luni 20 maşini 768 luni
Faza 2 – 5.55 * 768 = 4264 lei.
Repartizarea pe purtători se face în funcţie de numărul orelor de funcţionare a utilajelor astfel:
Produs fabricat Faza 1
Nr ore Cheltuiala
Coeficientul de repartizare în cadrul fazei 1 este 7.68 (3996/
aferentă
520), iar în cazul fazei 2 este 8.88 (4264/ 480).
SB 180 450
SP 140 350
SL 160 400
TOTAL 480 1200
Chetuieli cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi sunt de 1200 lei ce privesc doar faza 1, care se repartizează pe
purtători după numărul orelor de funcţionare a utilajelor.

Produs Faza 1 Faza 2


fabricat Nr ore Cheltuiala Nr ore Cheltuiala
aferentă aferentă Coeficientul de repartizare a acestor cheltuieli este 40
(1200/ 480) şi cheltuielile determinate pe produse
SB 240 1843 180 1598
SP 120 922 140 1243
SL 160 1231 160 1423
TOTAL 520 3996 480 4264
Produs fabricat Faza 1 Faza 2 Faza 3
SB 25250 20500 18500
SP 18600 16450 14270 Cheltuieli cu salariile directe si cele neimputabile ( TESA) sunt
SL 21450 21000 16540 prezentate mai jos. Repartizarea cheltuielilor cu salariile indirecte si
contribuţiile aferente acestora se face în funcţie de salariile directe
Total 65300 57950 49310
totale. Pentru calculul contribuţiilor s-a avut în vedere procentul de32%.
Salarii 9700 8900 8500
neimputabile
• Cheltuieli cu salariile personalului administrativ 31500 lei, repartizarea facandu-se în functie de salariile directe totale.
• Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2700 lei si cheltuieli cu impozite si taxe (impozite pe clădiri) de 3500 lei. Acestea se
repartizează pe faze si purtători în funcţie cheltuielile materiale totale.
• Productia în curs de execuţie la sfarsitul lunii a fost stabilită prin inventariere, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor din
fiecare fază pentru fiecare element de cheltuială.
• Se cere: să se înregistreze în contabilitatea de gestiune în ordine cronologica si sistematica toate cheltuielile încorporabile în
costuri, să se determine costul de productie al celor trei produse, să se determine si să se înregistreze eventualele diferente între
costurile antecalculate si cele efective si să se închidă conturile.
1.La începutul lunii preluarea producţiei în curs de execuţie
921 = 933 164.652,50
2. Preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiară în contabilitatea de gestiune
% = 901 469.947
921 386.102
923 42.107,50
924 41.737,50
3. Repartizarea salariilor indirecte de la nivelul de faze asupra salariilor directe.
Faza 1 Faza 2 Faza 3
Salarii 9700 8900 8500
indirecte
Salarii directe 65300 57950 49310
921.4.1 = 923.4 27100
totale
Salarii pe SB SP SL SB SP SL SB SP SL
fiecare
produs 25250 18600 21450 20500 16450 21000 18500 14270 16540

Coeficientul de repartizare a salariilor directe la nivelul fazei 1 este 0.15 obţinându-se raportând salariile indirecte de la nivelul
fazei 1 la salariile directe aferente fazei 1 (9700/ 65300).
Coeficientul de repartizare a salariilor directe la nivelul fazei 2 este 0.15 obţinându-se raportând salariile indirecte de la nivelul
fazei 2 la salariile directe aferente fazei 2 (8900/ 57950).
Coeficientul de repartizare a salariilor directe la nivelul fazei 3 este 0.17.
• 4. Repartizarea contribuţiilor aferente salariilor indirecte de la nivelul fazelor, utilizând ca bază de repartizarea contribuţiile
aferente salariilor directe.
8807.5 921.5.1=923.5 8807.5

• 5. Repartizarea salariilor ale personalului administrativ de 31500 lei în funcţie de salariile directe totale.
• Coeficientul de repartizare este 0.18, obţinut raportând salariile personalului administrativ la totalul salariilor
directe (172560 lei).

• 31500 921.4.1=924.4 31500

• 6. Repartizarea contribuţiilor aferente salariilor personalului administrativ

• 10237.5 921.5.1=924.5 10237.5

• 7. Repartizarea altor cheltuieli de exploatare în valoare de 2700 lei în funcţie de cheltuielile materiale directe.
• Coeficientul de repartizare este 0.017, obţinut raportându-se alte cheltuieli de exploatare la totalitatea cheltuielilor
materiale directe (2700/ 157460).

• 2700 921.6.1=923.6 ac 2700

• 8. Repartizarea cheltuielilor cu impozite şi taxe de 3500 lei, care se va face utilizând ca bază de raportare totalul cheltuielilor
materiale.
• Coeficientul de repartizare este 0.022, obţinut raportându-se cheltuielile cu impozite şi taxe la totalitatea cheltuielilor
materiale directe (3500/ 157460).

• 3500 921.6.1=923.6 it 3500


• 9. Stabilirea şi înregistrarea producţiei în curs de execuţie la sfârşitul lunii

• 933= 921 11140.4

• 10. Decontarea cheltuielilor efective aferente producţiei obţinute

• 902= % 921545813
• 11. Înregistrarea producţiei obţinute în cursul lunii la preţ de înregistrare.
• Produsul SB – 7500 BUC la cost antecalculat de 28.5 lei/ BUC = 213750 lei
• Produsul SL – 6000 BUC la cost antecalculat de 24 lei/ BUC= 144000 lei
• Produsul SP – 10000BUC la cost antecalculat de 19 lei/ BUC= 190000 lei

931 = 902 547750


931.B 213750
931.L 144000
931.P 190000
12. Determinarea şi înregistrarea diferenţelor de preţ

Contul 902 SB Contul 902 SL Contul 902 SP


Cost efectiv Cost antecalculat Cost efectiv Cost antecalculat Cost efectiv Cost
antecalculat

217316.5 213750 145913.25 144000 182583.25 190000


3566.5 diferenţă 1913.25 diferenţă 7416.75 diferenţă
nefavorabilă nefavorabilă favorabilă
903 = 902 1937
• 903.SB
3566.5

1913.25
903.SL
7416.75
903.SP

13. Închiderea conturilor contabilităţii de gestiune

901 = % 545813
931 547750
903 1937

În urma acestor înregistrari rămân deschise conturile care reflectă productia în curs de executie, respectiv 933 şi 901 cu
11140.4 lei.
În studiul de caz prezentat s-a constatat că societatea a reusit să obtină cele trei produse: sacouri de bumbac, sacouri
poliester, sacouri lana cu un cost total de productie mai mic decât costul antecalculat, datorat diferentei favorabile.

S-ar putea să vă placă și