Sunteți pe pagina 1din 24

Utilizarea informaţie ARPA

pentru rezolvarea
situaţiilor de foarte mare
apropiere
Identificarea situaţiei
existente şi stabilirea celei
mai bune variante de
evitare
1

Setările radarului ARPA


RM 160
12 NM Drumul
NUP 12.0
NN (R) Vectors 12 min
Trails
Viteza NNEBL 1 110 (T)
(prin apă)VRM 1 1,5 NM

Drumul
NN

Identificarea elementelor de referinţă privind mişcarea


navei noastre
RM 160
12 NM Mişcarea 12.0
NUP
radar (R) Vectors 12 min
Trails
Stabilizare EBL 1 110 (T)
Scala de imagine radar 1,5 NM
distanţe VRM 1

Felul vectorilor
afişaţi (R sau T)

Baza de timp
(lungimea)
vectorilor afişaţi

Identificarea elementelor de setare radar ARPA


RM 160
12 NM
NUP 12.0
(R) Vectors 12 min
Trails
Felul (R/T) şi Valoarea EBL 1 110 (T)
relevmentului electronic VRM 1 1,5 NM

Valoarea
distanţei indicate
de cercul mobil

Identificarea elementelor de setare radar ARPA


2

Identificarea ţinţei periculoase


RM 160
12 NM
Analizăm NUP 12.0
traiectoriile (R) Vectors 12 min
relative Trails
EBL 1 060 (T)
CPA = 0 CPA > dsig VRM 1 2,0 NM

Cercul mobil la
valoarea
CPA < dsig
distanţei de
siguranţă

D.p.v. CPA NT A şi NT B
sunt periculoase

Identificarea ţintei (ţintelor) periculoase


RM 160
12 NM
Analizăm NUP 12.0
traiectoriile relative (R) Vectors 12 min
d.p.v TCPA Trails
EBL 1 060 (T)
TCPA ~ 1+1/2 Vector VRM 1 2,0 NM
= 12+6 = 18 min
TCPA ~ 2+1/2 Vector
Cercul
= 12+12+ 6 = 30 min mobil la
valoarea
distanţei de
siguranţă

TCPA NT B < TCPA NT A


NT B crează mai repede situaţia de F.M. apropiere

Identificarea ţintei (ţintelor) periculoase


3
Stabilirea situaţiei de întâlnire
conform COLREG
RM 160
12 NM
Se comută pe NUP 12.0
Vectori Reali (T) (R)
(T) Vectors 12 min
Trails
Vectorul real de EBL 1 131 (T)
mişcare pt NN
VRM 1 2,0 NM

Drumuri care se
Drumuri care se
intersectează
intersectează

Situaţia de întâlnire:
NT A – drumuri care se intersectează
NT B – drumuri care se intersectează

Identificarea ţintei (ţintelor) periculoase


4

Navele periculoase arborează


lumini sau semne speciale ?
(conform COLREG)
5

Nava este PRIVILEGIATĂ ?


(conform COLREG)
RM 160
12 NM
Vectori Reali (T) NUP 12.0
(T) Vectors 12 min
Trails
EBL 1 131
186 (T)
Asp
Asp= =Bd
Tb VRM 1 2,0 NM

NT A – neprivilegiată
NT B – privilegiată

Identificarea ţintei (ţintelor) periculoase


6
Care este cea mai bună soluţie
de evitare ?
• Există prevederi COLREG care ne spun ce
trebuie făcut ?
• Stabilim momentul începerii manevrei de
evitare
• Putem determina manevra de evitare
utilizând facilitatea TRIAL a radarului ARPA
• Ce altă alternativă avem ?
`

Se navigă la o distanţă suficient


de mare
Nu există de coastă
pericole de navigaţie în
Manevra
apropiere cea mai bună
Schimbare de drum la Tb
7

Pe durata manevrei de evitare


urmărim cum evoluează situaţia
8

După ce nava ţintă a trecut în


siguranţă, revenim la parametrii
iniţiali de marş ai NN
9

Determinăm poziţia NN şi
revenim la rută
Time OUT
Interpretarea
informației furnizate
de Radarul ARPA
050
12 NM ?
?
12.0
(R) Vectors 12 min
1
Trails
EBL 1 280 (T)
VRM 1 3,0 NM

Cum este setat radarul din punct de vedere al mişcării şi


imaginii radar?
a) RM ; HUP
b) TM ; HUP
c) RM ; NUP CORECT: C)
d) TM ; NUP
RM 075
12
NUP 12.0
(R) Vectors 12 min
2
Trails
EBL 1 200 (T)
VRM 1 2,0 NM

CORECT: A)

Care dintre navele aflate pe radar este cea mai


periculoasă? (A / B / C / D)
TM 315
12 NM
NUP 15.0 3
(T) Vectors 12 min
[C] Trails
[B]
EBL 1 235 (T)

[A] VRM 1 3,0 NM

[D]

CORECT: B)

Care dintre navele aflate pe radar este cea mai periculoasă ?


A/B/C/D
RM 230
12 NM
NUP 12.0 4
(R) Vectors 12 min
Trails
EBL 1 280 (T)
[B]
VRM 1 2.0 NM
[A]

[C] Care dintre ţinte este cea mai


periculoasă şi ce manevră
trebuie să întreprindă NN?
[D] a) B; schimbăm la Tb
b) B; schimbăm la Bd
c) B; reducem viteza
CORECT: C
d) C; NN si NT C schimbă la Tb

S-ar putea să vă placă și