Sunteți pe pagina 1din 5

Contracte

1/21/2018 1
Conţinutul contractului – clauze
contractuale

 Clauze negociate
 Clauze standard
 Clauze nelegale
 Clauze abuzive
 Clauze neuzuale

1/21/2018 2
Conţinutul contractului

 Clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard.


 Clauzele standard care prevăd în folosul celui care le propune:
- limitarea răspunderii,
- dreptul de a denunţa unilateral contractul,
- dreptul de a suspenda executarea obligaţiilor,
- decăderea din drepturi a celeilalte părţi ori din beneficiul termenului,
- limitarea dreptului de a opune excepţii,
- restrângerea libertăţii de a contracta cu alte persoane,
- reînnoirea tacită a contractului,
- legea aplicabila,
- clauze compromisorii = Clauze prin care se deroga de la normele
privitoare la competenta instanţelor judecătoreşti

nu produc efecte decât daca sunt acceptate, in mod expres, in


scris, de cealaltă parte.
Conţinutul contractului – clauze
contractuale
 Clauza de neconcurență
 Clauza de confidențialitate
 Clauza compromisorie
 Clauza penală

1/21/2018 4
Conţinutul contractului – clauze
contractuale
 Clauza de hardship: obligatia partilor de a
proceda la negocieri in vederea adaptarii
contractului sau de a recurge, in subsidiar, la un
tert (arbitru), daca pe parcursul derularii
executarii unui contract se produce o
imprejurare, o situatie de orice natura,
independenta de culpa vreunuia dintre parti si
care afecteaza grav echilibrul contractului,
provocand o ingreunare substantiala a executarii
acestuia cel putin pentru una din parti.

1/21/2018 5