Sunteți pe pagina 1din 13

Propunere pentru programa școlară cu

teme din natație pentru clasele a IX-a și a


X-a

Coordonator științific: Absolvent:


Prof. Univ. Dr. Enoiu Răzvan Bartha Csaba
Introducere
 Înotul ocupă un loc deosebit de important în existența
omului modern. Valentele sale în scopul menținerii
unei sănătăți puternice sunt foarte bine cunoscute și
fundamentate, cu toate acestea existând numeroși
oameni, care refuză să înțeleagă beneficiile practicării
înotului și rezultatele pe care le are acesta asupra
dezvoltării ființei umane.
Scopul alegerii temei
 Motivele care au impus abordarea acestei tematici îmbină
pe de o parte preocupările noastre pe linie profesională din
ultimii ani iar pe de altă parte dorința noastră de a propune
un instrument cu totul original în ceea ce privește
abordarea, conținuturile si mijloacele prin care sunt atinse
finalitățile propuse pentru disciplina de educație fizică și
sport.
 Un alt motiv în scopul alegerii acestei teme este
reprezentat de faptul că am absolvit Facultatea de Educație
Fizică și Sporturi Montane cu specializarea natație, în
consecință doresc să continui activitatea profesională pe
această direcție și să lucrez nemijlocit în practică, utilizând
întregul bagaj profesional dobândit.
Importanța teoretică și practică a
lucrării
 Din punct de vedere teoretic, lucrarea își dorește să
realizeze o selecție a mijloacelor din natație pe care să
le structureze adecvat, compatibilizându-le prin
dozare, adresabilitate și recomandări metodice,
reunindu-le într-o propunere de programă destinată
orelor de activități sportive atât în învățământul
preuniversitar cât și în cluburile școlare.
Ipoteza lucrării
 Utilizând în procesul educațional la vârsta cuprinsă
între 15 și 16 ani o programă cu conținut exclusiv din
natație, bazată pe construcția progresivă a cunoașterii,
pe flexibilitatea abordărilor și pe parcursuri
diferențiate, atunci vom realiza obiectivele prevăzute
în programa națională de educație fizică.
Locul, durata și subiecții cercetării
 Cercetarea s-a efectuat în perioada septembrie 2014 –
mai 2015, în cadrul Facultății de EFSM.
 Subiecții cercetării au fost divizați în două grupe,
grupa de control – reprezentată de clasele a IX-a și a X-
a de la Liceul Teologic Reformat din Sf. Gheorghe, și
grupa experimentală cu care s-a lucrat în cadrul
Bazinului de înot din Sf. Gheorghe, după modelul
programei propuse cu teme din natație.
Interpretarea detelor cercetării
Clasa a IX-a
100m spate

2.3
2.29
2.28
2.27
2.26
2.25
100m spate
2.24
2.23
2.22
2.21
2.2

Testarea inițială
Testarea finală
100m bras 100m liber
2.24

2.37 2.23

2.36 2.22

2.21
2.35
2.2
2.34
100m bras 2.19 100m liber

2.33
2.18

2.32 2.17

2.31 2.16

2.15
2.3 Testarea inițială Testarea finală
Testarea inițială Testarea finală
Clasa a X-a

100m spate

2.27

2.26

2.25

2.24

2.23 100m spate

2.22

2.21

2.2

2.19

2.18
Testarea inițială Testarea finală
100m bras 100m liber
2.35

2.34

2.21
2.33
2.2

2.32 2.19

2.18
100m bras 100m liber
2.31 2.17

2.16 100m liber


2.3 Testarea
Testarea
inițială
finală
2.29

2.28
Testarea inițială Testarea finală
Concluzii și propuneri
 Elevii celor două clase au reușit să-și îmbunătățească
timpii în procedeele spate, craul și bras
 În cadrul probei tehnice s-a constatat îmbunătățirea
execuției elementelor componente în procedeul
fluture
 Aspectul pozitiv remarcabil este reprezentat de faptul
că toți subiecții implicați în cercetare au reușit să îsi
îmbunătățească distanțele de înot în toate cele 4
procedee
Recomandări
 Având în vedere că ipoteza lucrării s-a confirmat,
propun utilizarea programului experimental cu teme
din natație destinat nivelului claselor a IX-a și a X-a
acolo unde condițiile permit acest lucru.
 De asemenea, propun utilizarea programului
experimental pentru a fi aplicat în practică la nivelul
centrelor pentru copii și în cadrul specializării natație.