Sunteți pe pagina 1din 28

Prof.

Maria Păduraru
Ca să poţi deveni sfânt în toate faptele şi mişcările
tale, trebuie să veghezi să nu te cuprindă somnul, şi nu
oamenilor să placi în purtări ci lui Dumnezeu.

Obs! Aici cuvântul somn are un sens figurat.


Creştinii cinstesc şi sărbătoresc nu numai evenimentele importante pentru
mântuire, ci şi persoane care, prin viaţa lor curată, prin credinţă şi prin jertfa
lor, au plăcut lui Dumnezeu şi care, făcându-ni-se pildă de jertfire, ne ajută pe
drumul mântuirii.
Naşterea Domnului Învierea Domnului
Cinstirea sfinţilor este o datorie pentru noi, deoarece:

1) în primul rând
datorită faptului că
închinându-ne lor, Il
cinstim pe Dumnezeu
Care i-a făcut sfinţi;
2) în al doilea rând,
pentru că, respectând
sfinţenia lor, suntem şi
noi chemaţi să-I imităm;
3) în al treilea rând,
pentru că ei au puterea
să mijlocească pentru
noi înaintea lui
Dumnezeu.
Moduri de cinstire a sfinţilor

-alegerea numelor
sfinţilor ca nume de
botez pentru copii
(ex. Maria);
-alegerea sfinţilor ca
ocrotitori ai familiei
creştine şi a unor
instituţii;
- zidirea de biserici în
cinstea lor;
(ex. Biserica Sf. Dimitrie
din Tesalonic, Grecia)
-pictarea chipurilor
sau a faptelor din viaţa
lor în icoane sau pe
pereţii bisericilor;
-cinstirea sfintelor moaşte;
 -înălţarea unor cântări
şi rugăciuni deosebite,
cum sunt acatistele etc;

 La Sfânta Liturghie
auzim de multe ori
spunându-se:
“Pe toţi sfinţii
pomenindu-i, iară şi iară
cu pace Domnului să ne
rugăm.”
Sfinţii, pentru că au fost şi ei oameni ca şi noi, cunosc slăbiciunile noastre şi
tăria vrăjmasului nostru. De aceea, orice creştin care se închină lor cu evlavie şi
cu credinţă primeşte ajutor şi întărire în vreme de încercare, de tulburare şi de
ispită.
Sfinţii, cu excepţia Maicii Domnului şi a Sfântului Ioan
Botezătorul, sunt sărbătoriţi în ziua în care au murit şi s-au unit cu
Hristos, în viaţa veşnică.
Calendar creştin ortodox
 Biserica creştină
comemorează mulţi
sfinţi. Numele şi ziua
sărbătoririi acestora se
găsesc în calendarele
creştine. Unii dintre
aceştia se bucură de o
mai mare popularitate în
rândul credincioşilor.
Sărbătorile sfinţilor cu cinstire
generală în toate Bisericile
Ortodoxe:
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul
de mir -26 octombrie
Sfântul Ierarh Nicolae – 6 decembrie
Sfântul Arhidiacon Ştefan
27 decembrie
Sfântul Vasile cel Mare -1 ianuarie
Sfântul Ioan Botezătorul
7 ianuarie/ 24 iunie/ 29 august
Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi
Ioan Gură de Aur
30 ianuarie
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de
biruinţă – 23 aprilie
Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena
21 mai
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
29 iunie
Sfântul prooroc Ilie Tezviteanul
20 iulie
În cinstea sfinţilor al
căror nume şi sfârşit nu
se cunosc, Biserica
Ortodoxă a fixat o zi
specială închinată
cinstirii lor- Duminica I
după Rusalii, numită
Duminica tuturor
sfinţilor.
Troparul duminicii tuturor sfinţilor

Cu sângele Mucenicilor Tăi, celor din toată


lumea, ca şi cu porfiră şi vison Biserica Ta fiind
împodobită, printr-înşii strigă către Tine,
Hristoase Dumnezeule: poporului Tău trimite-i
îndurările Tale, pace obştii Tale dăruieşte şi
sufletelor noastre mare milă.