Sunteți pe pagina 1din 22

ŞCOALA PRIMARĂ

“TEDDYBÄR”
BUCUREŞTI, SECTOR 1

PROF. ÎNV. PRIMAR


RĂDUŢĂ GEORGIANA
ARGUMENT

 În perioada şcolară mică,copilul câştigă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să


înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte,
valoarea socială a acţiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce
după anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele celorlalţi
semeni adulţi.

 Educaţia rutieră trebuie implementată de la vârsta preşcolară în scopul dezvoltării


capacităţilor de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor
abilităţi specifice percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi
concentrării, a capacităţii de a lua repede decizii corecte.
 În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai
prin educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar
copilul îşi dezvoltă deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie
rutieră în care ajunge să fie implicat.

 Acţiunea de învăţare a circulaţiei rutiere se exercită prin intermediul


particularităţilor de vârstă şi a celor individuale, copilului dezvoltându-i-se nu
numai interese cognitive, ci şi capacităţi, aptitudini, abilităţi, deprinderi.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:

 Activitatea porneşte de la premisa


că ,la vârstele mici ,capacitatea
copilului de a lua decizii este
afectată de multiple procese, cum
sunt:

 Estimarea eronată a distanţei,


vitezei şi timpului
 Anticiparea inadecvată a posibilelor
acţiuni ale altor participanţi la
trafic
 Perceperea inadecvată a cauzalităţii
accidentelor de circulaţie, ceea ce
provoacă o acceptare a riscului,
întrucât sunt ignorate implicaţiile
periculoase ale traficului rutier
 Impulsivitatea, specifică şcolarilor
mici, generată de conduita lor
neastâmpărată
 Ritmul propriu în procesul asimilării
informaţiei
MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢII :

 Materialele care au fost utilizate în


cadrul activităţii se referă la abordarea
integrată, respectul pentru interesul
copilului, adaptarea la specificul mediului,
funcţia jocului pentru educaţia rutieră.
Ele asigura antrenarea copilului în
exersarea unor deprinderi şi capacităţi
vizând învăţarea regulilor de circulaţie
rutieră.
 Conţinuturile posibile pentru lărgirea
sferei de reprezentări despre
elementele educaţiei rutiere au fost
eşalonate în activităţi de tipul:
Lecturi după imagini
Observări / memorizări / povestiri /
convorbiri
Activităţi artistico-plastice / activităţi
practice
Jocuri şi activităţi liber-creative
Jocuri interdisciplinare
OBIECTIVE CADRU
 Însuşirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a
unor reguli şi norme corecte de deplasare pe
drumurile publice
 Cultivarea interesului şi curiozităţii pentru
cunoaşterea şi respectarea în practica zilnică a
unor indicatoare, semne, reguli şi norme de
circulaţie potrivit vârstei
 Formarea unor deprinderi de educaţie rutieră şi
moral-civică, necesare protejării vieţii, pe baza
unor reguli cunoscute şi unanim acceptate
 Educarea capacităţii de a manifesta un
comportament disciplinat şi preventiv pe drumurile
publice prin respectarea şi aplicarea în situaţii
diverse a unor cunoştinţe privind normele de
educaţie rutieră cunoscute
TEMA:
„ŞI NOI SUNTEM PIETONI!”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să-şi însuşească şi să respecte
regulile de circulaţie a pietonilor pe
drumurile publice .
DICŢIONAR RUTIER:
 Pieton
 Trotuar
 Loc de joacă
 Accident
TEMA:„TRAVERSAREA NU-I UN JOC,
PE MARCAJ LA SEMAFOR”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să posede deprinderi de a
traversa strada prin locuri marcate

DICŢIONAR RUTIER
 A traversa
 Marcaj – zebră
 Semafor
 Semn de circulaţie „Trecere pentru
pietoni”
AŞA DA! AŞA NU!
TEMA: „PE ORICE VREME E PREZENT
ÎN INTERSECŢIE, ATENT
TRAFICUL ÎL DIRIJEAZĂ
STRADA O SUPRAVEGHEAZĂ.”

OBIECTIVE DEREFERINŢĂ:

 Să cunoască rolul agentului de


circulaţie şi modul său de
semnalizare

DICŢIONAR RUTIER:
 Agent de circulaţie
 Baston reflectorizant
 Intersecţie
 Semnal
 Trafic rutier
TEMA: „DE VREI SĂ CIRCULI CORECT

LA INDICATOARE SĂ PRIVEŞTI ATENT

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să cunoască indicatoarele rutiere
pentru pietoni

DICŢIONAR RUTIER:
 Presemnalizare trecere pietoni
 Accesul interzis pietonilor
 Trecere pentru pietoni
 Trecere denivelată pentru pietoni
 Copii
 Drum obligatoriu pentru pietoni
TEMA: „DE E IARNĂ, FII PRUDENT,
FEREŞTE-TE DE ACCIDENT!”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Să înveţe ce înseamnă circulaţia pe
timp de iarnă, unde se pot juca, în
condiţii meteorologice deosebite

DICŢIONAR RUTIER:

Vizibilitate redusă
Partea stângă a sensului de mers
Loc de joacă special amenajat
TEMA : „CU UN MIJLOC DE TRANSPORT
TREBUIE SĂ CIRCULI PRUDENT!”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Să-şi însuşească regulile ce se impun
atunci când folosesc mijloacele de
transport

DICŢIONAR RUTIER:
 Pasager
 Staţie
 Autovehicul
TEMA: „DE E NOAPTE , FII PRUDENT,
FEREŞTE-TE DE ACCIDENT!”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să înveţe ce înseamnă circulaţia pe
timp de iarnă, unde se pot juca, în
condiţii meteorologice deosebite
DICŢIONAR RUTIER:
 Acostament
 Vizibilitate redusă
 Partea stângă a sensului de
mers
 Elemente reflectorizante
 Lanţ antiderapant
TEMA: „CU BICICLETA DE PORNEŞTI
VOIOS ÎN GRABĂ MARE,,
TU TREBUIE SĂ ŢII CONT
TOT DE INDICATOARE!”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să cunoască regulile de circulaţie pentru
biciclişti

DICŢIONAR RUTIER:
 Biciclist
 Accesul interzis bicicletelor
 Pistă obligatorie pentru biciclete
JOCUL COPIILOR ŞI CONDUITA PREVENTIVĂ

UN COPIL
de Gh. Zarafu

Jocu-i pentru parc sau curte


Toţi copiii să m-asculte!
Nu pe străzi sau pe trotuar…

Fii cuminte aşadar,


Poartă-te civilizat,
Să nu fii accidentat!
Modalităţi de evaluare aplicate în cadrul activităţii de educaţie rutieră
Fişe cu caracter interdisciplinar
1.Identificaţi greşelile pe care le fac copiii din imagine.
2.Alegeţi imaginea în care copilul se comportă ca un bun pieton.
1. Identificaţi ordinea imaginilor şi stabiliţi
relaţiile dintre acestea
Interpretarea unei situaţii care necesită un comportament preventiv

 Într-una din zilele vacanţei de vară pe care Costel a petrecut-


o în satul bunicilor, băieţii au scos mingea, dornici să joace un
meci de fotbal. Locul retras în care se jucau de obicei era
ocupat de alţi copii care se amuzau cu fel de fel de jocuri,
ştiindu-se feriţi de accidente. Unul dintre băieţi le-a propus să
meargă pe o stradă ce nu era prea circulată de maşini. Credeţi
voi că a acceptat Costel propunerea prietenului său? Dacă da
,ce credeţi că s-a întâmplat, iar dacă nu a acceptat spuneţi ce
credeţi despre comportamentul lui Costel ?
4.Numiţi obiectele prezentate în fiecare sector de cerc urmărind sensul
indicat de săgeată. Asociaţi fiecărei imagini reguli şi norme de circulaţie.
Rezolvarea unor fişe cu tematică rutieră

S-ar putea să vă placă și