Sunteți pe pagina 1din 13

Cap.

3 Sinteza mecanismelor cu
roţi dinţate
3.7. Interferenţa şi subtăierea

3.8. Aplicaţii ale deplasărilor de profil

3. 9. Roţi dinţate cilindrice cu dinţi ȋnclinaţi


3.7. INTERFERENŢA ŞI SUBTĂIEREA

Angrenarea exterioară

M  K1 K 2
O1 r b1

e1
e1 conjugat cu e2
K1 M   K1 K 2
e1 e1 nu este conjugat cu e2
e2 e2

K2 Angrenarea interioară

M  K1 K 2

r b2
(l) e1 nu este conjugat cu e2
O2
M   K1 K 2
e1 conjugat cu e2
3.7. INTERFERENŢA ŞI SUBTĂIEREA
Interferenţa profilelor reprezintă intersectarea acestora ȋn anumite poziţii relative
ale celor două roţi dinţate nematerializate ȋncă.

Dacă fenomenul se produce la prelucrarea profilelor, atunci apare aşa numita


subtăiere, adică roata sculă taie flancul teoretic al semifabricatului.
O1
CA  CK1
h0 a  mx
 r  sin  0
sin  0
0

h0 a  mx mz1
 sin  0
sin  0 2
h0 a  x
z1  2
h 0a
K1 A 0 h0a-mx1 sin  0
C mx1
2
3.7. INTERFERENŢA ŞI SUBTĂIEREA

Pentru x0
h0 a
z1   z min
O1 sin  0
2

2
2  h0 a 2
zmin  
0 sin  0 sin 2  0
2

angrenare cu cremaliera de referinţă

zmin  17
angrenare cu roată dinţată sculă
K1 A 0
z min  14
h 0a h0a-mx1
C mx1
3.8. APLICAŢII ALE DEPLASĂRILOR DE PROFIL

1. Evitarea subtăierii

Se poate alege z1<=Zmin, dacă coeficienul de deplasare satisface relaţia:

a) z  z min x0

b) z  z min x0
3.8. APLICAŢII ALE DEPLASĂRILOR DE PROFIL

2. Asigurarea unei distanţe dorite ȋntre axe aw diferite de a

aw  rw1  rw 2 
m
z1  z2  cos 
2 cos  w
a w  a0 cos 
0   1
a0 cos  w
 cos  
 w  arccos 
 0  1 

2x1  x2 
inv w  inv  tg  x1  x2  k
z1  z 2 x
 1  z1  x1, x2
 x1  x2 
1
 z1  z 2 inv w  inv  
 x2 z 2
2  tg
3.8. APLICAŢII ALE DEPLASĂRILOR DE PROFIL

3. Creşterea durabilităţii angrenajului

3.1. egalizarea alunecărilor specifice ale profilelor la intrarea şi ieşirea


din angrenare (pentru ameliorarea condiţiilor de uzare, ungere şi
creşterea randamentului mecanic).

3. 2. egalizarea tensiunilor de ȋnconvoiere la baza dinţilor.

3.3. egalizarea presiunilor de contact pe flancurile dintelui la intrarea şi


ieşirea din angrenare.

Din condiţiile 3.1, 3.2 şi 3.3 rezultă criteriile de determinare a


coeficienţilor de deplasare x1 şi x2
3.8. APLICAŢII ALE DEPLASĂRILOR DE PROFIL

3. Creşterea durabilităţii angrenajului

Condiţii la limită:
1Evitare a ascuţirii dinţilor
s a1  0,25  m s a 2  0,25  m
2 Evitare a interferenţei

3 Gradul de acoperire
  1,2
3.9. ROŢI DINŢATE CILINDRICE CU DINŢI ȊNCLINAŢI
3.9. ROŢI DINŢATE CILINDRICE CU DINŢI ȊNCLINAŢI
pn
h0
0n

n
N
T T

b

t
N

h0

0t pt
3.9. ROŢI DINŢATE CILINDRICE CU DINŢI ȊNCLINAŢI
pn
h0
0n pn  pt  cos  mn  mt  cos 

n  n   t  cos 
N
T

T  n  h0  tan 0 n  t  h0  tan 0t
b

 0n   n  0t   t
t
N

h0

0t pt tan n  tan t  cos 

Coeficientul de deplasare de profil xt   xn  cos 


X  xn  mn  xt  mt
3.9. ROŢI DINŢATE CILINDRICE CU DINŢI ȊNCLINAŢI
pn
h0
0n
Raza cilindrului de divizare
1
n r  mt  z
N
2
Raza cilindrului de bază
T T

b

t
rb  r  cos  t
N

h0 Pasul de bază ȋn secţiune frontală

0t pt
pbt  pt  cos  t    mt  cos  t
Grosimea dintelui pe cilindrul de divizare şi pe cilindrul de rază oarecare
  1    
st    2  xt  tg t   mt sty  d y      2  xn  tg n   inv t  inv ty 
2  z  2  
  1    
et    2  xt  tg  t   mt ety  d y      2  x n  tg n   inv t  inv ty 
2  z  2  
d
 ty  arccos(  cos  t )
dy
3.9. ROŢI DINŢATE CILINDRICE CU DINŢI ȊNCLINAŢI
pn
h0
0n
Distanţa dintre axe la un angrenaj
zero respectiv deplasat
n
mt cos  t
N
a  ( z1  z 2 ) aw  a
T

T 2 cos  wt
b

Raza cilindrului de picior


t mt  z
rf  r  h f   h0 f  xt  mt
N

h0
2
Raza cilindrului de cap
0t
ra 2  a w  r f 1  c
pt

Gradul de acoperire      
d a21  d b21  d a22  d b22  2  a w  sin  tw
Gradul de acoperire frontal  
2    m n  cos  t
b  sin 
Gradul de acoperire axial  
  mn
unde: "b" este cea mai mică dintre lăţimile raţiilor angrenajului.