Sunteți pe pagina 1din 16

MIJLOACE DE PLATĂ

ȘI
CONVERTIBILITATEA
MONEDELOR
Mijloacele de plată internaţionale =
totalitatea instrumentelor de plată prin
care se poate lichida o obligaţie ce
rezultă din operaţiuni comerciale,
tranzacţii financiare sau de credit
derulate la nivel internaţional.
Clasificare mijloace de plată:
1 - monede naţionale
2 - valute
3 - devize
4 - monede internaţionale
1. MONEDELE NAȚIONALE
► Monedele naţionale neconvertibile
sau cu convertibilitate limitată au o
însemnătate redusă în mijlocirea
plăţilor internaţionale.
► Acestea sunt în principal monedele
ţărilor cu nivel de dezvoltare mai
redus care dispun de rezerve mici de
valute convertibile.
2. DEVIZELE
► Devizele:
- în sens restrâns, includ titluri de credit pe
termen scurt exprimate în valută
- în sens larg, cuprind şi titlurile de valoare
exprimate în valută (acţiuni, obligaţiuni).

► Devizele folosite cel mai frecvent pe plan


internaţional dunt: cecul, cambia, biletul
la ordin, cardul bancar.
3. VALUTELE
► Orice monedă naţională, dacă este
deţinută de nerezidenţi sau dacă se află
în afara graniţelor ţării de emisiune este
considerată valută. În categoria largă a
valutelor se identifică valutele
convertibile.
► Numai valutele convertibile pot fi
acceptate ca mijloace de plată
internaţionale.
VALUTELE
► după natura lor:
- valută în numerar (efectivă)
- valută în cont (scripturală)

► în funcţie de capacitatea de preschimbare:


a) monedă neconvertibilă
b) monedă cu convertibilitate limitată
c) monedă cu convertibilitate oficială
d) monedă liber-utilizabilă
CONVERTIBILIATEA MONEDELOR
a) MONEDE NECONVERTIBILE
► nu sunt acceptate ca mijloc de plată
internaţional
► participăla tranzacţii simple de
vânzare/cumpărare de monedă
naţională contra altor valute, dar
numai pe teritoriul ţării de emisiune
► monede total neconvertibile practic
nu există
b) MONEDE CU CONVERTIBILITATE LIMITATĂ
► se află, de regulă, într-un proces de trecere la
convertibilitatea oficială
• Convertibilitatea externă asigură preschimbarea
monedei cu acest statut numai pentru deţinătorii
nerezidenţi şi numai pentru anumite tipuri de
operaţiuni (operaţiuni de cont curent);
• Convertibilitatea internă asigură preschimbarea
numai în interiorul țării de emisiune şi în anumite
condiţii precizate de regulamentul valutar (pentru
anumite operațiuni sau în limita anumitor
plafoane).
c) MONEDE CU CONVERTIBILITATE OFICIALĂ
► elimină toate restricţiile şi
discriminările, în sensul că moneda
respectivă poate fi preschimbată în altă
monedă în mod liber, indiferent de
calitatea persoanei care solicită
operaţiunea sau de natura operaţiei
pentru care se efectuează
preschimbarea.
d) MONEDE LIBER UTILIZABILE

► au însuşirea de a fi folosite cel mai


frecvent ca mijloc de plată internaţional
şi de a fi cel mai intens tranzacționate
pe principalele pieţe valutare (USD,
GBP, EUR, JPY).
CONDIȚII DE TRECERE LA
CONVERTIBILITATEA OFICIALĂ

- condiții economice
- condiții financiar-monetare
- condiții sociale
- condiții organizatorice
4. MONEDELE INTERNAȚIONALE - DST
► Funcții:
- Etalon al valorii
- Mijloc de rezervă
- Mijloc de plată

► Mecanism DST:
- existența alocărilor în conturile țărilor
membre
- utilizarea sumelor alocate
- determinarea rezervei în DST
4. MONEDELE INTERNAȚIONALE - EUR

► Criterii de convergență nominală:


- stabilitatea prețurilor
- finanțe publice solide
- finanțe publice durabile
- durabilitatea convergenței
- stabilitatea ratei de schimb valutar
MONEDELE INTERNAȚIONALE - EUR
Convergența nominală versus Convergența reală

Indicatori economici nominali


Indicatori economici reali
(Tratatul de la Maastricht)

Evoluția prețurilor la produsele de consum Trend-ul de creștere al PIB

Rata dobânzilor pe termen lung Performanțele pieței muncii

Deficitul bugetar Trend-ul de creștere a productivității muncii

Datoria publică Balanța comercială pentru bunuri și servicii

Stabilitatea cursului de schimb Rata investițiilor/PIB


MONEDELE INTERNAȚIONALE - EUR
► Trecerea la EUR presupune:
- mobilitatea factorilor de producție
- un anumit nivel al PIB/locuitor
- flexibilitatea veniturilor salariale
- flexibilitatea prețurilor
- integrarea fiscală
- grad de deschidere a economiei
- structura economiei etc.