Sunteți pe pagina 1din 13

METODOLOGIA CERCETĂRII

ȘTIINȚIFICE

Curs 3

03.11.2016
Etapele unui studiu de cercetare

Pregătirea studiului de cercetare


comportă mai multe subetape:

•1.Documentarea bibliografică
•2.Definirea fenomenului
•3.Formularea temei de cercetare
•4.Aspecte manageriale
3.2 Definirea problemei studiate

Definirea problemei se bazează pe:

1. Cunoaşterea prealabilă a problemei, prin


documentare riguroasă, documentare care poate
justifica pertinenţa problemei propuse (revista
literaturii de specialitate).

În prima etapă se cercetează bibliografia propriu-


zisă, adică se identifică publicaţiile care se referă la
subiectul în discuţie; apoi se vor selecta publicaţiile
necesare studiului apreciind validitatea lor
(problemele de documentare bibliografică vor constitui
un capitol separat).
3.2 Definirea problemei studiate

2. Formularea unei ipoteze ştiinţifice, etapă care


reprezintă fondul problemei.

Ipoteza este o afirmaţie (nu o întrebare) despre o


posibilă relaţie între factorii studiaţi şi criteriile de
raţionament.
Ipoteza poate fi: ipoteză “nulă” - nu există această relaţie
şi “alternativă” - există relaţia. Ipoteza va trebui apoi
dovedită sau respinsă, testul tehnic sau statistic arata
probabilitatea conform căreia asociaţia observată este
reală sau ea survine din întâmplare.
3.2 Definirea problemei studiate.

3. Motivarea organizării studiului

Trebuie făcută o motivare corectă legată de


(originalitate) inexistenţa unor studii
referitoare la problema pe care o va dezbate
studiul.
3.3 Formularea temei de studiu

Pentru formularea temei de studiu trebuie


menţionate:
1. obiectivul sau obiectivele
2. tipul de studiu ales pentru cercetarea
respectivă.
3.3 Formularea temei de studiu

Există în general patru tipuri de obiective:

1.obiective care se referă la evoluţia şi


prognosticul unei îmbolnăviri, obiective prin
care se încearcă înţelegerea şi cunoaşterea
unor evenimente ce pot să apară la un
pacient pe parcursul bolii;

2. obiective care se referă la etiologia bolii


(cauze de natură bacteriană, virală,
parazitară) sau la cauzalitate (relaţia factor de
risc-boală);
3.3 Formularea temei de studiu

3. obiective legate de performanţa unor


teste de diagnostic sau de screening, de
evaluare a strategiei de diagnostic sau de
interpretare a unui test;

4. obiective care se referă la impactul unei


intervenţii, evaluarea unei intervenţii
terapeutice, de depistare a unor boli, de
prevenţie, de educare pentru sănătate.
3.3 Formularea temei de studiu

Obiectivele unui studiu se împart în:


1.obiectivul major, (unul din cele patru
enumerate anterior)
2. obiective secundare, care pot aborda şi
alte fenomene biologice decât cel major, cu
condiţia să nu altereze realizarea acestuia.
3.3 Formularea temei de studiu
ALEGEREA TIPULUI DE STUDIU

• Alegerea tipului de studiu este strâns legată de


obiectivul ales. Dacă obiectivul este descrierea
distribuţiei caracteristicilor unei populaţii, aprecierea
frecvenţei unui fenomen de sănătate, analiza acelui
fenomen în funcţie de timp, loc, persoană, se va alege
un studiu epidemiologic descriptiv, studiu care nu are o
ipoteză fixată anterior.

• O ipoteză se poate formula ca rezultat al studiului


descriptiv, dar nu se va face verificarea ei în cadrul
studiului.
3.3 Formularea temei de studiu
ALEGEREA TIPULUI DE STUDIU (Clasificări posibile)

• Studiu teoretic
• Studiu practic

• Dacă intenţia studiului este de a emite o


judecată asupra unei posibile relaţii între
factorii studiaţi, atunci problema de cercetat
este fundamentată de o ipoteză care
trebuie verificată sau dovedită
3.4 Aspecte manageriale

Aspectele manageriale includ:

• justificarea bugetului: estimarea sumei necesară


realizării studiului și aprecierea durate studiului;

• defalcarea bugetului pe necesități legate de


achiziționare de aparatură, reactanți, truse pentru
personal (munca depusă, pregătire, deplasări în
teren, participări la congrese sau conferințe,
documentare); materiale consumabile etc.
Menţionăm că aspectele manageriale vor trebui
precizate în detaliu în protocolul studiului.
Etapele unui studiu de cercetare

Pregătirea studiului de cercetare


comportă mai multe subetape:

•1.Documentarea bibliografică
•2.Definirea fenomenului
•3.Formularea temei de cercetare
•4.Aspecte manageriale