Sunteți pe pagina 1din 36

Principii Bioetica

Principiile morale

1. Principiul non-vătămării “primum non nocere”

2. Principiul autonomiei

3. Principiul beneficiului

4. Principiul dreptăţii, echităţii


Principiul non-vătămării
- A nu face rău - considerată datoria oricui
care are în îngrijire un pacient
- Trebuie să acţionăm în aşa fel încît să nu
cauzăm un rău inutil sau să lezăm alte
persoane
- Cu sau fără intenţie
Principiul non-vătămării
- Nu este o cerinţă de a face imposibilul - nu
putem cere perfecţiunea în medicină!
* Rezultatele tratamentelor pot fi incerte, pot
cauza mai mult rău decât bine
* Cunoştinţe parţiale despre boli
* Diagnosticul şi tratamentul - raţionamente
fără rezultat sigur
* Puterea de a controla evoluţia naturală a
bolilor este limitată
Principiul non-vătămării
- Standarde de performanţă - ce aşteptăm de la medici şi
alte cadre medicale

- Medici - prudenţă, silinţă, răbdare, înţelepciune


- un anumit nivel al cunoştinţelor - depăşirea
competenţelor - risc nejustificat pentru pacient

- Mediul în care este acordată îngrijirea medicală - resursele


disponibile
Principiul non-vătămării
- O afecţiune gravă poate justifica o manevră
terapeutică riscantă - consimţământul pacientului -
obligatoriu!

Principiul non-vătămării:
* Evitarea riscurilor inutile
* Când riscul este inevitabil - minimizare pe cât este
rezonabil posibil
Ex. Puncţia lombară
Principiul nondaunarii
(nonmalefic)
Respectarea acestui principiu ridica
urmatoarele probleme:

• Problema “dublului efect”


• Problema “actiunii si non-actiunii”
• Problema deciziei prin substitutie
Principiul autonomiei
Autonomie
gr. Autos - sine şi normos - regulă- dreptul la alegere
liberă, individuală (autonomie personală)

- Indivizii raţionali au dreptul la autodeterminare

- O persoană acţionează autonom atunci când


acţiunile sale sunt rezultatul propriilor alegeri şi
decizii
Principiul autonomiei
- Kant
* indivizii raţionali sunt scopuri în sine
şi nu mijloace pentru scopurile altora
* indivizii au valoare intrinsecă - este
datoria celorlalţi să respecte această valoare
şi să evite a-i trata ca şi cum ar fi simple
părţi ale lumii ce pot fi manipulate după
dorinţa altora
Principiul autonomiei
- A acţiona autonom - a decide pentru tine
însuţi

- Decizia se ia într-un anumit context

- Indivizii din jur pot exercita influenţe,


impune restricţii
Principiul autonomiei
Respectul persoanei
- fundament al relaţiei medic-pacient
- Două cerinţe:
• Dreptul individului de a lua decizii legate de
îngrijirea medicală sau cercetarea pe subiecţi
umani – “Consimţământ vs. Refuz”

• Necesitatea de a proteja pe cei cu autonomie


redusă sau absentă
Principiul autonomiei
Avantaje:

- Ajută pacienţii să realizeze şi să obţină ceea ce


doresc

- Promovează starea de sănătate - pacienţii pot


decide mai bine pentru ei decât alţii

- Stimulează pacienţii să-şi asume responsabilitatea


deciziilor şi controlul asupra propriilor vieţi
Principiul autonomiei
Dezavantaj
- deseori contrabalansat de principiul non - vătămării

Cerinţe
- Pacientul doreşte să ia decizii
- Pacientul doreşte să primească informaţii
- Medicul doreşte şi poate furniza informaţii
- Pacientul înţelege informaţia
- Pacientul analizează adecvat informaţiile medicale
primite
Principiul autonomiei
Componente:
• Consimtamantul medical informat
• Capacitatea de decizie a pacientului
• Dezvaluirea adevarului medical
• Participarea la experimentul medical
(voluntariatul)
Principiul binefacerii
Hipocrat - să ajuţi sau cel puţin să nu faci rău

“A ajuta” “a face bine” = principiul


binefacerii

Ar trebui să acţionăm în aşa fel încât să


promovăm starea de bine a altor persoane
Principiul binefacerii
Unii filozofi - avem datoria de a nu leza pe
alţii, dar nu şi datoria de a promova starea
de bine a altora
Kant: a face bine - un act de caritate
Singer: “dacă ne stă în puteri să prevenim răul
fără a sacrifica nimic de importanţă morală
comparabilă, atunci avem datoria morală să
o facem”.
Principiul binefacerii
In medicina acest principiu
- este o datorie
- impune profesionistilor sa actioneze pentru
promovarea sanatatii si pentru prevenirea sau
indeparatrea factorilor de risc
Până unde merge datoria medicului de a face bine?
- Nu putem cere medicului să-şi sacrifice complet
interesele şi starea de bine pentru a-şi ajuta
pacienţii
- Standarde de binefacere - medicul - sacrificii
rezonabile pentru a-şi proteja pacienţii
Principiul
dreptăţii, echităţii
Aristotel- principiul dreptăţii formale- cei
egali trebuie trataţi egal, cei inegali trebuie
trataţi inegal
Dreptate:
- Ceea ce se cuvine, se merită, este corect
- Are valoare atunci când se îndeplinesc
anumite standarde (politice, economice,
sociale, culturale)
Principiul
dreptăţii, echităţii
Echitate:
Prezumţia că toţi cetăţenii au aceleaşi drepturi
politice, acces egal la serviciile publice, în
faţa legii
Aşteptăm şi chiar cerem să fim trataţi just în
relaţiile noastre cu alţi oameni sau cu
instituţiile!
Principiul
dreptăţii, echităţii
- A fi trataţi corect nu este întotdeauna în avantajul
nostru (ex. plata impozitelor)
- Care este criteriul justeţei?- (tratarea urgenţelor în
ordinea gravităţii)

In medicina - două forme de echitate:


1. Oamenii cu probleme asemanatoare sa fie tratati
egal sau in mod asemanator (echitate orizontala)
2. Oamenii cu probleme diferite sa fie tratati
diferentiat, proportional cu inegalitatile dintre ei
(echitate verticala)
Principiul dreptăţii, echităţii
Principiul echitatii formale- cazuri similare
trebuie tratate similar
Diferenţe relevante - justifică tratarea diferită
a cazurilor

Principiile materiale- indică ce factori sînt


relevanţi în a decide dacă două cazuri sînt
similare
Principiul
dreptăţii, echităţii

Sistemul medical – alocarea resurselor =


distribuirea bunurilor si serviciilor îngrijirilor de
sănătate catre institutii, programe si oameni.
Resursele sunt limitate !!!

Este fiecare cetăţean îndreptăţit să primească servicii


medicale fie că a plătit sau nu pentru acestea?

Este fiecare cetăţean îndreptăţit să primească acelaşi


nivel de îngrijiri medicale?
Principiul
dreptăţii, echităţii
1. Principiul egalităţii
Beneficiile şi sarcinile trebuie să fie distribuite în
mod egal
Egalitarism radical - toţi să fie trataţi în acelaşi mod
în toate privinţele
2. Principiul necesităţii
Fiecare primeşte cât are nevoie
Egalitatea este atinsă în aceea că nevoile de bază ale
tuturor pot fi satisfăcute
Principiul dreptăţii, echităţii
3. Principiul contribuţiei
Fiecare trebuie să primească proporţia de bunuri sociale
care rezultă din munca sa
Cum se pot compara diferite activităţi?
4. Principiul efortului
Proporţia de bunuri primite de un individ este funcţie de
efortul făcut de acel individ
Premiza că indivizii au oportunităţi egale; dacă nu
profită de ele este greşeala lor
Problemă- chiar dacă societatea oferă oportunităţi egale,
natura nu le oferă (ex. persoane cu handicap)
Principiul
dreptăţii, echităţii
Teorii marxiste - principiul necesităţii
Teorii liberale - contribuţia personală
Teorii utilitariste - combinaţii de principii
care încearcă să maximizeze interesele
private şi publice
Joel Freinberg - combinaţie - după ce nevoile
de bază sunt satisfăcute se pot aplica
principiile contribuţiei şi efortului
Problematica eticii

• teorii etice
• principii etice
• reguli etice
• judecăţi etice
1. TEORIILE ETICE
= entităţi sistematizate alcătuite din principii şi
reguli
1.1. Teorii consequenţialiste (măsoară valoarea prin
finalitate)
- „scopul scuză mijloacele”
- binele individual subordonat binelui colectiv
- „cel mai mare bine pentru cel mai mare număr
de oameni”
1.2. Teorii deontologice (datoria şi obligaţia
trebuie să stea la baza fiecărui act, nu
consecinţele)
- religia şi tradiţiile divine
- acţiune „de dragul datoriei”

1.3. Teorii bazate pe virtuţi: - cinste


- compasiune
- onestitate
2. PRINCIPII ETICE
= baza pentru regulile etice care orientează
luarea deciziilor

• 2.1. Principiul respectării autonomiei


individului ( cu excepţia în care poate produce
rău altora, orice persoană cu discernământ are
dreptul să decidă ce va face cu sănătatea sa)
Stă la baza practicii medicale în ţările
vestice
• Problemă: discernământul
- cine îl stabileşte?
- care este vârsta minimă pentru a fi luat în
consideraţie?
- cât suntem de bătrâni pentru a nu mai fi luaţi
în consideraţie?
- Factori care pot influenţa: emoţii, consum
alcool, medicamente, droguri, etc.

• Rezolvare parţială:
Decizia pacientului să fie raţională (în cazul în
care decizia acestuia pare complet iraţională,
aceasta să nu fie luată în consideraţie)
Relaţia medic-pacient dominată de
medic are avantaje şi dezavantaje.
• Avantaje: = alege cel mi bun tratament
= medicul îşi ştie timpul şi resursele
= medicul îşi poate folosi toată experienţa

• Dezavantaje:= lipsă de consideraţie faţă de


convingerile, temerile pacientul
= medicul are şi el „o vârstă”
= medicul şi pacientul nu au aceleaşi
aşteptări
= sursă de plângeri şi litigii
Pentru o alegere în cunoştinţă
de cauză de către pacient:

• prezentarea obiectivă a faptelor


• expunerea şanselor
• expunerea, fără presiuni, a părerii
medicului
2.2. Principiul beneficienţei („să facă bine”)

• - Se află şi în jurământul Hipocratic


• - Aplicarea acestui principiu este vitală
• - Dilemă: cine să primeze: binele general sau
binele individual?(discuţie: cercetarea
medicală)
• - Poate intra în conflict cu principiul
autonomiei
2.3 Principiul non-malefic (al evitării
suferinţelor)
• - permite medicului să nu ţină cont de voinţa
cuiva pentru a evita suferinţa altcuiva (ex: un
salariat HIV + să nu lucreze în sala de
operaţie, părinţi decăzuţi din drepturi pentru
acte împotriva copiilor)

2.4. Principiul dreptăţii şi echitatii


• - folosirea într-o manieră corespunzătoare a
resurselor pentru îngrijiri de sănătate
3. REGULI ETICE

= stabilesc dacă anumite acţiuni trebuie


făcute sau nu
4. JUDECĂŢILE ETICE

= sunt concluzii specifice; verdicte