Sunteți pe pagina 1din 110

Rinichiul – Anatomie Corelativă

Rinichiul – Anatomie Corelativă

Functiile rinichiului
I. Functia excretorie

I. Functia de reglare:
 a compozitiei mediului intern
 a echilibrului volemic
 a echilibrului acido-bazic

III. Functia endocrina


Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Anatomia normala a rinichiului


I.Aspectul macroscopic
a) exterior:
- organ pereche
- situat retroperitoneal
- in jgheabul intervertebral
- intre coasta 12-a – vertebra lombara 3
- dimensiuni: 11 - 12 cm / 5 - 7,5 cm / 2,5 - 3 cm
- greutate: B = 125 - 170 g; F = 115 - 155 g
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Anatomia normala a rinichiului


I.Aspectul macroscopic
a) exterior:

- învelit intr-o capsulă


- hilul se găsește în partea concava
- hilul  sinus  pelvisul renal
M. Voiculescu -2002
M. Voiculescu -2002
M. Voiculescu -2002
Rinichiul – Anatomie Corelativa
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Anatomia normala a rinichiului

II.Aspectul macroscopic
b) Sectiunea longitudinala
- 1 – corticala
- 2 – medulara
Corticala + Medulara = LOB
Sunt 14 lobi (7 anteriori si 7 posteriori)
Rinichiul – Anatomie Corelativă

I. Corticala
- grosimea = 1-2 cm
- aspect granular
- formează:
- capișoane deasupra piramidelor (cortex centrilobar)
- septuri intre piramide (ale lui Bertin = cortexul septal)
- prezintă la jonctiunea cu medulara:
- striații longitudinale deschise = striațiile Ferrein și
conțin porțiunile drepte ale tubului contort proximal, ansa
ascendentă groasă și tubul colector
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativa

II.Medulara
- este formată din:
- piramide: 10-18 mase striate cu baza
la nivelul joncțiunii cortico-medulare
- papila: varful piramidei
- se termina cu area cribrosa care contine 10-25
(20-72; media 44) orificii = deschiderea tuburilor colectori
Rinichiul – Anatomie Corelativa
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Nefronul

Definiție: unitatea morfo-functională a rinichiului

Alcătuire:
- corpusculul renal Malpighi
- tubi
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Clasificarea nefronilor:
- dupa lungimea ansei lui Henle:

- 2 tipuri de nefroni

- cu ansa scurta: 80%

- cu ansa lunga: 20%


Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Glomerulul

Definiție: structura înalt specializată a cărei principală


funcție este filtrarea
 1 milion (0,7 – 1,2) nefroni / rinichi la adult
 0,5 milioane / rinichi la vârstnici
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Glomerulul

 structurat să ofere cea mai mare suprafață de filtrare


pe unitatea de volum și să asigure cel mai ridicat coeficient de filtrare
pentru apă și moleculele cu GM < 68 kD

 lungimea capilarelor = 16 km

 suprafata capilarelor = 1,6 m2


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Structură glomerul:
- ghem capilar
- celule
- celule endoteliale
- celule epiteliale viscerale (podocitele)
- celule epiteliale parietale
- celule mezangiale
- structura matriceala extracelulara:
- membrana bazala glomerulara
- mezangiu
Rinichiul – Anatomie Corelativă

1. Ghemul capilar

Este alcatuit din:


- un conglomerat de 4-8 anse capilare
- suspendate in spatiul Bowman între:
- arteriola aferentă
- arteriola eferentă
- sprijinite pe mezangium
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

BARIERA DE FILTRARE GLOMERULARĂ


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Selectivitatea filtrării:

 sarcina electrică a moleculelor

 greutate (< 150kDa)

 conformația moleculară.
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele endoteliale glomerulare

 un singur strat de celule turtite (12 m)

 au numeroase fenestrații cu dimensiuni relativ mari


(60-90 nm) care reprezintă 20-50% din suprafața
capilară.

 acoperite de glicocalix, care este încărcat


electronegativ.

 microalbuminuria semn de disfuncție endotelială.


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Hialuronan
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară

 matrice acelulară de care sunt atașate podocitele și


celulele endoteliale
 Origine dublă:
- endotelială
- epitelială (podocit)
 grosimea: 350- 400 nm
 contribuie la realizarea selectivității filtrării glomerulare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


- Alcatuită din 3 straturi:
- lamina densa – unica, situată central (230-275 nm)
- lamina rara interna (20-40 nm)
- lamina rara externa (20-40 nm)
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară

- Conține:

 colagen tip IV dispus sub forma de rețea


  1 si  2
  3, 4 si 5
 laminină

 proteoglicani heparan sulfat


Rinichiul – Anatomie Corelativă
Laminina
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
MICROSCOPIE ELECTRONICĂ
Subțierea neuniformă a MBG
Rinichiul – Anatomie Corelativă
MICROSCOPIE ELECTRONICĂ
Aspect pseudolamelar al MBG
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (Podocitele)

 sunt celule epiteliale înalt specializate, diferențiate


terminal
 sunt cele mai mari celule din glomerul
 se gasesc pe fata externă a MBG
 formă particulară: din corpul celular pornesc
procese pediculate majore care se divid apoi în
pedicele
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (Podocitele)


 piciorușele adiacente provin din prelungiri
podocitare celulare diferite și interdigiteaza formând o
rețea care conferă rezistență capilarelor.
 între piciorușe se delimitează un spațiu de 40nm
(25-60nm) numit – fantă de filtrare
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (podocitele)


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (Podocitele)

 Domeniul bazal podocitar este ancorat de MBG


prin α3β1 integrine și α și β distroglicani.
 Domeniul apical podocitar este acoperit de
sialoproteine polianionice, în principal
podocalixină
 Domeniul bazo-lateral al pedicelelor adiacente
realizează diafragma de filtrare
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celula epiteliala viscerală (Podocitul)

 funcții: filtru + sinteză


- mecanic
- electrostatic
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Celula epitelială viscerală (Podocitul)
Caracteristici ale podocitului Funcții Consecințe ale alterării
Glicocalix electronegativ Component major al barierei de Proteinurie
Diafragma de filtrare filtrare
Citoschelet bogat în actină Menținerea/modificarea formei Ștergerea proceselor pediculate →
Sensor mecanic (diafragma de podocitului și a fantelor de filtrare Proteinurie
filtrare)
Suportul structural al peretelui ansei Balonizarea peretelui ansei capilare
capilare → Aderență la capasula Bowman →
Sinechii → Glomeruloscleroză
Aparat secretor Sinteza (colagen tip IV) și remodelarea Modificarea (îngroșare, dedublare,
(metaloproteinaze) membranei bazale rupturi) membranei bazale →
glomerulare Proteinurie
Relație structurală cu endoteliul Menținerea endoteliului prin sinteza Alterarea endoteliului
de VEFG
Exprimarea de receptori pentru Adaptarea diafragmei de filtrare la Reorganizarea citoscheletului, a
angiotensină, aldosteron, vitamină D condițiile hemodinamice diafragmei de filtrare (deficit de
nefrină) și a membranei bazale
glomerulare (exces de colagen) →
Proteinurie
Exprimarea de Toll 4 receptori Participare în apărarea imună Reorganizarea citoscheletului și a
înăscută diafragmei de filtrare → Proteinurie
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Celula epitelială viscerală (Podocitul)

Reacția podocitelor la injurii:

Ștergerea proceselor pediculate este o modificare adaptativă activă a


formei celulei, care are ca substrat reorganizarea scheletului de actină, dispoziția
filamentelor de actină devenind din paralelă, în rețea.

Apoptoza, necroza și detașarea podocitelor denudează membrana


bazală și inițiază glomeruloscleroza segmentară.

De-diferențierea, proliferarea podocitelor.


Glomeruloscleroza focal segmentara

ME: Stergerea pedicelelor


Glomeruloscleroza focal segmentara

ME: Pedicele cu morfologie pastrata, Pedicele complet aglutinate


GLOMERULONEFRITA CU LEZIUNI MINIME

ME: Pedicele sterse in totalitate


Glomeruloscleroza focal segmentara

ME: Pedicele sterse in cea mai mare parte. Vacuole lipidice in celulele endoteliale.
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale parietale


 se găsesc pe MBG și împreună formează foița
externă a capsulei Bowman
 se continuă cu
- cu epiteliul visceral la polul vascular
- cu epiteliul tubular la polul urinar

 pot prolifera cu formare de excrescențe semilunare

 sunt plate, sărace în organite și lipsite de prelungiri


citoplasmatice
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Mezangiul glomerular
- situat axial în glomerul
- reprezintă suportul structural pentru capilarele
glomerulare
- este format din:
- celule mezangiale
- matrice mezangiala
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
1. Celulele mezangiale
- se comportă asemenea celulelor musculare netede
- au configurație stelată
- prelungirile citoplasmatice patrund în spațiul
subendotelial printre celulele endoteliale
- conțin filamente de actină și miozină
- sunt prezenti receptori pentru
- angiotensina
- prostaglandine (PGE2, PGI)
- peptidul natriuretric atrial
- parathormon
- vasopresina
- funcții
- contractilă
- endocitică (macrofag glomerular)
- endocrină
- inflamatorie: interleukina-1, TNF, prostaglandine, metaloproteine
- fibrilogenetica: PDGF, TGF-
- sinteza a matricei mezangiale
Rinichiul – Anatomie Corelativă

2. Matricea mezangială
- produsă de celulele mezangiale

- conține:

- fibrilina 1 si 2
- colagen tip IV (α1, α2) si V
- fibronectin
- laminin
- proteoglicani
Rinichiul – Anatomie Corelativă

(PAS, X 400)
hipercelularitate mezangiala minima cu
leziuni nodulare importante
Rinichiul – Anatomie Corelativă

(PAS, X 120)
Hipercelularitate mezangiala difuza cu minime leziune nodulare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

(Coloratie argentica, X 400)


leziuni nodulare mesangiale importante cu ingrosare difuza a
membranei bazale glomerulare
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativa
RELAȚIILE DINTRE POPULAȚIILE CELULARE ALE NEFRONULUI ÎN
MENȚINEREA BARIEREI DE FILTRARE GLOMERULARĂ
Ang II–induced albumin endocytosis by podocytes is mediated by the AT1 receptor.

Ina Maria Schießl et al. JASN 2016;27:731-744

©2016 by American Society of Nephrology


Endocytic vesicles in podocytes contain plasma albumin.

Ina Maria Schießl et al. JASN 2016;27:731-744

©2016 by American Society of Nephrology


Rinichiul – Anatomie Corelativa
Rinichiul – Anatomie Corelativă