Sunteți pe pagina 1din 20

Cadru didactic: Prof.înv.primar.

NISTOR ROXANA
:
• Este indispensabilă vieții;
• Nu are culoare (incolor) și nici miros (inodor);
• În natură, apa se găsește în :
*stare lichidă: în râuri, fluvii, mări, oceane,
*stare solidă: gheață, zăpadă,
*stare gazoasă: norii,
• Apa care este potrivită consumului uman se
numește apă potabilă;
Circuitul apei în natură (denumit uneori și ciclul
hidrologic sau ciclul apei) este procesul de circulație
continuă a apei în cadrul hidrosferei Pământului.
Acest proces este pus în mișcare de radiația solară și
de gravitație.
În cursul parcurgerii acestui circuit, apa își schimbă
starea de agregare fiind succesiv în stare solidă, lichidă
sau gazoasă. Apa se mișcă dintr-un element
component al circuitului în altul, de exemplu dintr-
un râu într-un ocean, prin diferite procese fizice,
dintre care cele mai însemnate sunt evaporația,
transpirația, infiltrația și scurgerea. Științele care se
ocupă cu studiul mișcării apei în cadrul acestui circuit
sunt hidrologia și meteorologia.
Descriere
Apa se găseşte în natură în :
-stare lichidă (ape curgătoare, lacuri, mări, oceane)
- stare solidă (gheaţă, zăpadă, grindină etc.) şi
- stare gazoasă (nori, aburi).
În principiu, ciclul apei constă din următoarele procese:
•Evaporarea este procesul prin care apa se transferă de la suprafața
oceanelor și a altor corpuri de apă în atmosferă. Acest transfer
implică o schimbare de stare de agregare a apei, din stare lichidă în
stare gazoasă. Sursa de energie a acestui proces o constituie energia
solară. Pe lângă aceasta, apa se mai elimină în atmosferă prin
transpirația solului, plantelor și, în mult mai mică măsură, cea a
animalelor, numit evapotranspirație. Aproximativ 90% din apa din
atmosferă provine din evaporație și numai 10% din
evapotranspirație.
•Condensarea este procesul prin care vaporii de
apă din aer se transformă în picături lichide de
apă,formând nori sau ceață.
Precipitațiile sunt constituite din apa care s-a condensat în
atmosferă și cade pe suprafața pământului. Forma de
precipitații care apare cel mai frecvent este ploaia, alte
forme fiind zăpada, grindina, chiciura, lapovița și
prelingerea de apă din ceață.
•Topirea este procesul de transformare a apei din
starea solidă (gheață sau zăpadă) în stare lichidă.
Iarna, din cauza temperaturilor foarte scăzute, picăturile
de apă din atmosferă îngheaţă şi se transformă în zăpadă.
Astfel, apa a trecut în stare solidă. Acest fenomen se
numeşte solidificare.
Ciclul hidrologic îl reprezintå soarele, a cårui energie determinå trecerea apei din
stare lichidă în stare gazoaså,respectiv într-un vapor de apå.
O treime din energia soarelui care ajunge pe påmânt respectiv fiecare a treia
razå a soarelui este folositå în procesul de evaporare a apei. Mai târziu, aceastå
energie este eliberatå din nou prin condensarea vaporilor de apå și transformarea
lor în picåturi de ploaie.
Cantitåțile enorme de energie implicate în acest proces provin chiar din locurile
unde se produce evaporarea. Acest lucru determinå fenomenul de råcire.

Oricine poate experimenta acest fenomen pe propriul corp, dupå o


partidå de înot în aer liber. Vântul ajutå apa så se evapore mult mai
rapid. Cu cât suflå mai tare vântul, cu atât mai rapidå este
evaporarea apei și devine mai intenså senzația de
råcorire. Cu cât este mai cald și mai uscat aerul, cu atât este mai
mare cantitatea de apå care se evaporå și este transportatå sub
forma vaporilor de apå. Dacå aerul este deja umed și rece,se
absoarbe o cantitate reduså de apå. În acest caz, apa se evaporå lent.
Acesta este și unul dintre motivele pentru care rufele se usucå mai
încet pe vreme ploioaså decât pe vreme însoritå.
Cantități de apă transportate annual în cadrul circuitului apei

Cantitate medie
transportată anual
Fluxul de apă (mii km³/an)

Precipitații pe suprafața uscatului 107

Evapotranspirație de pe suprafața uscatului 71

Scurgere de suprafață și subterană 36

Precipitații pe suprafața oceanelor 398

Evaporație de pe suprafața oceanelor 434


Volume de apă acumulate în rezervoarele circuitului natural al apei

Volumul de apă Procent


Rezervor (milioane km³) din total

Oceane 1370 97,25


Calote glaciare și
29 2,05
ghețari
Apă subterană 9,5 0,68
Lacuri 0,125 0,01

Umiditate în sol 0,065 0,005

Atmosferă 0,013 0,01


Cursuri de apă 0,0017 0,001
Biosferă 0,0006 0,00004
Modificarea ciclului apei
Circuitul natural al apei este afectat de anumite
procese geologice. El nu a fost identic cu cel din diferite ere
geologice. Modificările geologice ale circuitului apei se
produc relativ lent.
Acțiuni antropogene de diferite genuri, cum ar fi emisia de
gaze în atmosferă, despăduririle, extragerile de apă din
cursuri de apă sau strate subterane și altele pot însă
influența circuitul apei atât la scară locală cât și la scară
planetară. Disciplina care se ocupă cu studiul influenței
activităților umane asupra ciclului natural al apei și a
măsurilor necesare pentru a nu produce o desechilibrare a
acestui ciclu se numește gospodărirea apelor.
Circuitul apei în natură:
 În natură apa există peste tot: în pământ, la suprafața lui
și în aer;
 Apa de la suprafața pământului, încălziă de soare, se
evaporă;
 Vaporii se ridică în aer și formează norii;
 Când norii întâlnesc zone cu aer mai rece, vaporii de
apă se condensează, transformându-se astfel în picături
de ploaie;
 Apa ajunge astfel din nou pe pământ, apoi își reia
circuitul;
Fişă de evaluare formativă---CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ
1.Uneşte prin săgeţi fenomenul învăţat cu explicaţia
corespunzătoare:
EVAPORARE Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă, la temperaturi mai mari de 0 C.
TOPIRE Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă, când întâlneşte un strat rece de aer.
SOLIDIFICARE Trecerea apei din stare lichidă în formă de vapori, la temperaturi ridicate.
CONDENSARE Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă, la temperaturi mai mici de 0 C.

2.Completează:
În natură, apa se găseşte în următoarele stări de agregare:
stare ……………. :
stare ……………. :
stare ……………. :
Scrie cel puţin câte 2 exemple pentru fiecare stare de agregare a apei.

3.Bifează cu X explicaţia potrivită:


Circuitul apei în natură reprezintă:
 drumul continuu pe care-l face apa, trecând prin cele 3 stări de agregare;
 solidificarea apei în anotimpul iarna;
 trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă, la temperaturi ridicate
Stabileşte starea de agregare a apei în situaţiile
ilustrate.

solidă solidă solidă solidă

lichidă lichidă lichidă lichidă

gazoasă gazoasă gazoasă gazoasă

solidă solidă solidă solidă


lichidă lichidă lichidă lichidă
gazoasă gazoasă gazoasă gazoasă
Temă pentru acasă.
- REALIZAȚI O MACHETĂ CU TEMA ,,CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ,,
Cadru didactic: Prof.înv.primar.
NISTOR ROXANA
CLASA a-III-a

S-ar putea să vă placă și