Sunteți pe pagina 1din 11

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

FORMAREA STATULUI MEDIEVAL MOLDOVA

-Secolul XIV-

Prof. coord.: Cuc Sorin Studentă: Stepan Emanuela-Denisa


ORADEA,2017
OBIECTIVE

• Să precizeze etapele formării Moldovei


• Să stabilească continuitatea în utilizarea simbolurilor statale (stema) ale
vechiului stat moldovenesc în prezent;
• Să numească domnitorii Moldovei
• Să determine spațiul ocupat de Moldova
 Chiar și după retragerea lor din 1242, tătarii au păstrat în
stăpânirea lor ținutul dintre Carpați și Nistru.

Atacau des, trecând munții, Transilvania și Ungaria,


prădând, arzând și luând robi.

 Începând cu anul 1345 regele Ungariei, Ludovic I, organizează


mai multe expediţii împotriva tătarilor, care aveau ca scop
controlul asupra drumului comercial ce lega Marea Baltică şi
oraşele-porturi de la Dunărea de Jos şi Marea Neagră, drum
aflat sub controlul tătarilor.
Descălecatul lui Dragoș

• În anul 1343, regele Ludovic trimite o armată


puternică împotriva tătarilor condusă de voievodul
Dragoș.
• Tătarii au fost învinși și siliți să se retragă dincolo de
Nistru.
• 1353 se întemeiază la răsărit de Carpați o provincie
nouă MOLDOVA.
...1359 anul marilor schimbări
• Bogdan, venit tot din Maramureș, de ani
de zile era în ceartă cu regele Ungariei
pentru că acesta încălca drepturile
băștinașilor.
• Îl sili pe Balc să se retragă peste munți
• 1365 Moldova devine independentă
• În istoriografia modernă, dinastia
Bogdăneștilor este redenumită ca dinastia
Mușatinilor, din cauza unei femei,
Margareta Mușata.
• Laţcu, fiul lui Bogdan, este succesorul său în perioada 1365-1375; intră în
legătură cu papalitatea, cu scopul de a contracara tendinţele lui Ludovic I; va
accepta constituirea unei episcopii catolice la Siret, în 1370. Laţcu va fi
recunoscut ca duce al Moldovei.
• Petru Muşat (1376-1391) organizează ţara din punct de vedere statal şi se
afirmă în plan internaţional. În 1387 sunt puse bazele mitropoliei Moldovei,
cu sediul la Suceava, care va fi recunoscută de Patriarhia de la Constantinopol
abia în anul 1401, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
• Roman I (1391-1394) va elibera teritoriul sud-estic până la Nistru şi marea
Neagră de sub dominaţia tătară şi se va intitula în 1393 drept „voievod şi
domn singur stăpânitor al Ţării Moldovei, de la munte până la Mare”.
• Noul stat Moldova, al cărui proces de formare se încheie în timpul lui Roman I,
este recunoscut şi în Europa vremii.
Moldova cuprindea întreaga
clină orientală a Carpaților,
cu toate trecătorile ei, de la
izvoarele Ceremușului până
în Vrancea apoi bazinul
Siretului și al Prutului
Întrebări....
• Cine a fost primul Domnitor al Moldovei?
• Sub domnia cui și în ce an a devenit Moldova o provincie independenta?
• Unde se afla capitala Moldovei?
• Conform legendei, de unde provine numele de Moldova?
• Care este stema Moldovei?
• Cine a fost Roman I si ce s-a declarat el? De ce?
BIBLIOGRAFIE
• Djuvara Neagu , O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri,
2000, București, Editura Humanitas
• Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor,
1977, București, Editura Științifică și Enciclopedică
• *** Legenda lui Dragoș Vodă
• Oprea H. Dumitru, Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul
românesc (secolele IX-XVIII) – partea a doua, 2011, accesat:
https://istoriiregasite.wordpress.com/2011/08/03/autonomii-locale-
si-institutii-centrale-in-spatiul-romanesc-secolele-ix-xviii-partea-a-
doua/