Sunteți pe pagina 1din 14

Evoluția comunei Moroeni

Localizarea
• Comuna Moroeni este așezată pe cursul superior al râului Ialomița și este cuprinsă intre
coordonatele de 44°50′ și 25°15′ latitudine nordică și intre 25°38′ longitudine
estică.Comuna Moroeni ocupă o poziție sud-estică în cadrul României având o orientare
nord-sud.
Fig.2 Localizarea județului Dâmbovița din care face parte comuna Moroeni
Atestarea istorică

 Localitatea Moroeni este atestată istoric din sec. XIX - anul 1800.
 În vatra satului sau găsit urme de aşezări geto-dacice din sec. XI şi monede greceşti din sec. II
înainte de Hristos.
Perioada 1810-1838
 Din punct de vedere demografic, comuna Moroeni a cunoscut o evoluţie semnificativă de-a
lungul timpului, astfel, în anul 1810, se înregistrau 70 locuitori, cu 21 case (sat mic), cu 35
bărbaţi şi 35 femei,
 În 1835 erau 61 gospodării, iar, în 1838, aici trăiau 140 familii, cu 585 locuitori, din care 25
muncitori cu sapa.
Anul 1912
 La sfârșitul secolului al XIX-lea, (anul 1912) comuna făcea parte din plaiul Ialomița-
Dâmbovița al județului Dâmbovița și era formată din trei sate:
 Moroeni,
 Lunca
 și Muscelu, cu 1132 de locuitori.

 Fig 5 Satul Muscel


Anul 1910-1925
 Localul din Lunca a fost construit in 1910 din initiative locuitorii comunei si a ilustrului
invatator Ion Cioranescu.

 În 1925, comuna avea în compunere aceleași trei sate și făcea parte din plasa Pucioasa a
aceluiași județ, având 2177 de locuitori.

 Fig 6. Prima școală


Anul 1925-1970
 În 1937, în comună locuiau 786 familii cu 3.036 locuitori, iar la 1975 existau 539 gospodării.
 În 1950, a fost inclusă în raionul Pucioasa al regiunii Prahova și apoi (după 1952) în raionul Târgoviște al
regiunii Ploiești. În 1968, a căpătat forma actuală și a fost inclusă din nou în județul Dâmbovița,
reînființat.

 A doua școală a fost construită in 1965 cand populatia scolara a mai crescut
Anul 1970-2000
 In anii 1977-1992, a fost scoala cu clasele I-X pentru clasele a IX-X- profil mecanic si silvic.
 În 1980 se înregistrau 1.700 gospodării, la 1981 - 5.009 locuitori, iar în anul 2000, populaţia comunei
număra 5.065 locuitori, din care 2.490 erau bărbaţi şi 2.591 femei.
 În anul 2000- Alimentarea comunei cu apa potabila se face din 2 bazine Galma si Rateiul, prin 2
conducte pentru satul Moroieni: Lunca, Capul Satului, Pucheni;
Anul 2000-2010
• În anul 2000, populaţia comunei număra 5.065 locuitori, din care 2.490 erau bărbaţi şi 2.591 femei. La
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002, comuna Moroeni figurează cu o populaţie stabilă de
5.120 locuitori distribuiţi în cele 6 sate astfel:
• Moroeni – 1.551 locuitori,
• Dobreşti – 149 locuitori,
• Glod – 1.508 locuitori,
• Lunca – 1.235 locuitori,
• Muscel – 101 locuitori şi Pucheni – 576 locuitori, ponderea deţinând-o populaţia tânără.

• Fig 9. Pucheni Fig 10. Lunca


• În anul 2009, comuna Moroeni număra 5.241 locuitori, reprezentând 1.748 gospodării amplasate pe o
suprafaţă de 385 hectare, teren intravilan, densitatea în zona locuibilă fiind de 32 locuitori/hectar.


Anul 2009-2017
 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Moroeni se ridică la 5.227 de locuitori, în
creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.120 de locuitori.
 Majoritatea populației este ocupată în industrie la întreprinderile ROMCIF Fieni, SELUM Fieni, Oțelăria
Târgoviște, iar un număr destul de redus se ocupă cu agricultura, în special cu creșterea animalelor.
 2016: Construirea noii Primarii
Concluzii
• Viziunea cetatenilor comunei Moroeni prevede dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si
social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea
traditiilor, reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in
• deplin respect fata de mediul inconjurator.

• Comuna Moroeni beneficiează de următoarele lucruri:

• • poziție geografică avantajoasă privind diversitatea reliefului


• • -varietatea si complexitatea formațiunilor geomorfologice
• • -zonă montană ca resursă diversificată (păduri, minereuri, ape, fond cinegetic, peisaje, calitatea
mediului)
• • -reșea hidrografică bogată, cu potential energetic
• • -varietatea patrimoniului
• • -existenţa de monumente deosebite, incluse în lista monumentelor geologice, naturale si istorice de
importanta nationala