Sunteți pe pagina 1din 12

CURENŢI

EXPONENŢIALI
 Curenţi de joasă frecvenţă
 La aceşti curenţi, intensitatea creşte lent,
progresiv, sub formă de pantă
 Curenţii exponentiali, dar şi triunghiulari, sunt
cel mai frecvent utilizaţi în stimularea selectivă a
muşchilor scheletici afectaţi prin lezarea şi
deteriorarea integrităţii nervilor periferici
 Aceşti curenţi NU au efect asupra musculaturii
normal inervate şi a fibrelor nervoase senzitive,
deoarece apare efectul de acomodare
 Pentru a avea succes, tratamentul cu aceşti
curenţi exponenţiali trebuie instituit cât mai
repede după apariţia leziunii neuronului motor
periferic (maxim 7-10 zile)
 Curenţii exponenţiali nu reprezintă o procedură
de recuparare în sine, ci este una folosită pentru
pregătirea pacientului pentru procedurile de
kinetotarapie recuperatorie
 Metode de diagnostic prin electrostimulare:
 Testul galvanic al excitabilităţii
 Testul faradic al excitabilităţii
 Metoda curbei I/t (cel mai des folosită datorită
aprecierii cantitative mai precise ale proceselor de
denervare şi permite o apreciere cantitativă a
procesului de reinervare)
CURBA I/T
 Determinarea curbei:
1. Tehnica bipolară - electrozii de marime
egală se dispun la capetele muschiului
- K(-) distal în toate
cazurile în care nu există răspuns paradoxal
(intens. A > intens. K)
- dacă există raspuns
paradoxal se inversează K cu A
2. Tehnica monopolară - electrodul diferent se
plasează pe pct. motor al muşchiului
- electrodul indiferent
la capătul proximal
- electrodul diferent =
K (-), cu excepţia cazurilor de răspuns paradoxal
CURBA I/T

 Datele obţinute se trec într-un grafic: pe ordonată


intensitatea (mA), pe abcisă timpul (ms);
 Măsuratorile se fac cu două tipuri de curenţi

- imp. drept.→ curba CID


- imp. triunghiulare → curba CIT
TEHNICA DE APLICARE A
ELCTROSTIMULĂRII
 Se va fixa durata impulsului (determinată grafic
cu ajutorul curbei I/t);
 Se va fixa durata frontului ascendent = durata
impulsului (durata frontului descendent = 0);
 Frecvenţa cu care se instituie tratamentul este
determinată de gradul afectării neuro-musculare;
Modalităţile de fixare a electrozilor

Tehnica bipolară: cei 2 electrozi se aplică pe


extremităţile muşchiului afectat; electrodul negativ se
aplică distal în zona anatomică de trecere spre
tendon, cel pozitiv se aplică proximal

Tehnica monopolară: electrodul negativ se aplică


pe punctul motor al muşchiului afectat, cel indiferent
se fixează la capătul proximal al muşchiului
 Dacă muşchiul nu răspunde la poz. corecte ale
electrozilor? după toate variantele încercate, se
poate mări durata impulsului de stimulare (dar
nu se va mări intensitatea curentului);
 Se recomandă 7-10-14 zile de tratament, apoi se
repetă determinarea curbei I/t pentru
eventualele modificări în funcţie de progresele
obţinute;
 Pe măsură se îmbunătăţeşte calitatea contracţiei
se poate creşte nr. de impulsuri excitatorii pe o
sedinţă, frecvenţa impulsurilor, durata aplicării
şi se poate scădea progresiv durata impulsurilor
şi durata pauzelor;
PACIENTA NR.1
 Nume: Jucan Ana
 Vârsta: 59 ani

 Diagnostic: pareză facială


stângă de tip periferic după
neurinom de nerv acustic
operat
 Procedură: curent
exponenţial pe hemifaţă
stanga pentru pareză medie,
pentru musculatura mimicii
 I=5mA
 t=5min
PACIENTA NR.2
 Nume: Pop Raveca
 Vârsta: 30 ani
 Diagnostic: tetrapareză flască
prin mielită cervicală de
etiologie posibil virală
 Procedură: curenţi
exponenţiali la membre
superioare bilateral
 Membrul superior drept: pe
loja posterioară a antebraţului
pentru extensia degetelor
 Membrul superior stâng: pe
loja anterioară a antebraţului
pentru flexia degetelor