Sunteți pe pagina 1din 6

PUTERE.

AUTORITATE.
IERARHIE
DEFINIŢII
- PUTEREA
Capacitatea unei persoane, a unui grup, a unei instituţii,
de a-şi impune propria voinţă asupra altora (capacitatea
de a conduce, de a controla pe cineva sau ceva).

- AUTORITATEA
Puterea de a-ţi impune propria voinţă în faţa celorlalţi,
în condiţiile în care aceştia o acceptă, considerând-o
legitimă. Este legată de un anumit tip de constrângere.

- CONSTRÂNGEREA
Posibilitate sau acţiune prin care obligi pe cineva să
facă, sau să nu facă, ceva.
AUTORITATEA ŞI FORMELE EI
- Implică puterea şi dreptul de a folosi puterea. Este
vorba de o putere legitimă.
- Are legătură directă cu ierarhia
- Se exprimă în cazul relaţiilor:
a. personale,
b. din cadrul unui grup,
c. între individ şi o instituţie
- Două mari categorii în care
includem conceptul de “autoritate”:
a. Autoritatea în viaţa privată b. ..... în viaţa publică
AUTORITATEA ÎN
VIAŢA PRIVATĂ
- Legată de: principii morale, tradiţii,
reguli, rolul fiecăruia
Ex: - în familie – părinţii
- în grup. de prieteni – liderul
- Viaţa privată: viaţa fiecăruia; e legată
de intimitate (ceea ce nu este cunoscut)
AUTORITATEA ÎN VIAŢA PUBLICĂ
- Rezultă din necesitatea organizării şi
conducerii societăţii
- Exercitată de: - instituţii
- persoane
- Deciziile sunt luate de:
a. autorităţi locale
b. ... centrale (ale statului)
- Statul are autoritate politică rezultată din legi
- Statul acţionează prin istituţiile sale
IERARHIA ŞI FORMELE EI
Ierarhia presupune tot timpul o structurare şi o
stratificare în funcţie de un etalon (putere,
autoritate, prestigiu, bogăţie etc).
a. Ierarhia socială există în funcţie de: autoritate,
prestigiu, influenţă etc.
b. Ierarhia organizaţională are unele caracteristici:
- decizii importante sunt luate la vârf
- există relaţii de autoritate între niveluri
- creşte performanţa nivelurilor inferioare
- coordonează şi soluţionează probleme complexe