Sunteți pe pagina 1din 4

AUTORITATEA ÎN

REGIMURI
DEMOCRATICE.
AUTORITATEA ÎN
REGIMURI
NEDEMOCRATICE
REGIMURI DEMOCRATICE
▲ PUTEREA este îngrădită şi controlată prin:
- exercitarea funcţiilor publice (funcţiile: pe durată limitată)
- separarea puterilor în stat (legislativă, executivă, judecătorească)
▲ SUVERANITATEA POPORULUI
- puterea politică emană de la popor
- poporul controlează puterea (prin alegeri)
▲ GUVERNAREA POPORULUI
- direct (referendum)
- indirect (prin reprezentanţi)
▲ RESPECT PENTRU “STATUL DE DREPT”
- legile întemeiază realizarea justiţiei
- legea presupune egalitatea între cetăţeni
- Constituţia: “nimeni nu e mai presus de lege”
DIFERENŢE ÎNTRE REGIMURI
POLITICE
▲ SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT
-respectată doar în regimurile democratice
-presupune colaborarea între deţinătorii puterii
-respectarea legii exclude abuzul de putere
▲ DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI
- drepturi cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni în
mod egal; ele sunt respectate în regimurile democratice
- nu trebuie nesocotite / înstrăinate
(VIAŢĂ, PROPRIETATE,
LIBERTATE, CĂUTAREA
FERICIRII)
REGIMURI NEDEMOCRATICE
- Totalitare, - Autoritare, - Monarhii absolute
▲ STATE TOTALITARE
-încalcă drepturile omului şi principiile democratice
-puterea în stat e deţinută de un partid unic
-statul controloează toate activităţile
-legea e rezultatul voinţei partidului
-conducătorul partidului are întreaga putere politică
▲ TIPURI DE STATE TOTALITARE
- de extremă stânga (comuniste)
- de extremă dreaptă (fasciste, naziste)