Sunteți pe pagina 1din 5

LIBERTATEA

ŞI FORMELE
EI
IDEEA DE LIBERTATE
LIBERTATEA – drept fundamental al omului
Este: valoare personală (a fiecărui individ),
valoare colectivă (a oamenilor)
Presupune: - drepturi ale persoanei
- absenţa constrângerilor
- posibilitatea de a participa la decizii
TIPURI DE LIBERTATE:
a. personală
b. politică
c. economică
LIBERTATEA PERSONALĂ
- Dreptul fiecărei persoane de a refuza
amestecul altora în viaţa sa
- Libertăţi personale:
a. Libertatea deciziilor în probleme de
interes personal
b. ... de întrunire şi asociere
c. ... de credinţă
d. ... cuvântului
LIBERTATEA ECONOMICĂ
- Definiţie: posibilitatea omului de a acţiona liber, în
dubla calitate de: producător şi consumator
- Se fundamentează pe proprietatea privată şi presupune:
1. Libertatea agentului economic de a acţiona în limitele
legii, după cum consideră că este mai bine, pentru
atingerea scopurilor sale economice
2. Libertatea schimburilor de bunuri şi
servicii între producător şi consumator
3. Libertatea consumatorului de a
alege bunurile şi serviciile dorite, în
cantităţile necesare.
LIBERTATEA POLITICĂ
Definiţie: posibilitatea cetăţenilor de a participa la luarea
deciziilor, în mod direct sau indirect (prin reprezentanţi)
Presupune: 1. libertatea votului – fiecare votează cu cine vrea
2. libertatea opoziţiei politice – în orice stat democratic trebuie
să existe partide de opoziţie, care să poată acţiona liber şi legal
3. libertatea de acţiune a unor organizaţii – este vorba de
organizaţii ce pot oferi posibilitatea exercitării libertăţii
personale şi politice (organizaţii caritabile, ecologice etc.)
4. libertatea de informare civică – cetăţenii au dreptul de a se
informa cu privire la deciziile politice
5. libertatea de control a actului de conducere – cetăţenii pot
controla şi critica acţiunile aleşilor
6. libertatea legală – “liber este cel ce se supune legilor”