Sunteți pe pagina 1din 4

LIMITE ALE

LIBERTĂŢII
ABORDĂRI ALE
LIBERTĂŢII
1. Libertatea exterioară:
- în raport cu legile naturii
- în raport cu ceilalţi oameni
2. Libertatea interioară: să faci ce doreşti
3. Libertatea naturală (negativă): posibilă în
lipsa constrângerilor
4. Libertatea pozitivă: obţinută prin deschiderea
faţă de ceilalţi
LIMITAREA LIBERTĂŢII
- Se face în condiţiile impuse de lege
- În democraţie: “liber e cel ce se supune legilor”
- Fiecare persoană are drepturi
ce nu pot fi anulate sau încălcate
PRIVAREA DE LIBERTATE:
- suspendarea totală sau parţială
a libertăţii unui individ pentru o
perioadă. Poate fi:
a. nelegitimă: este ilegală
b. legitimă (conform legii): are scop recuperator şi
vizeză latura colectivă sau personală a libertăţii
CONDIŢII CARE IMPUN
LIMITAREA LIBERTĂŢII
A. Modul de manifestare a libertăţii: atunci când
atentezi la libertatea altcuiva,
propria ta libertate va fi
pusă sub semnul întrebării
datorită acţiunii viitoare a legii
B. Tipul de guvernare:
- în statele democratice: legea protejează libertatea
- În statele nedemocratice: libertatea e grav afectată