Sunteți pe pagina 1din 4

PARTICIPAREA

CETĂŢENEASCĂ
PARTICIPAREA ÎN
SOCIETATEA DEMOCRATICĂ
- Este o formă de libertate, dar şi de responsabilitate
cetăţenească, care presupune: libera voinţă, iniţiativă
personală, contribuţie individuală etc.
- Cetăţenii îşi folosesc libertatea pentru
a participa la viaţa societăţii
- Participarea cetăţenească are diverse
forme: votul, activitate în diverse
organizaţii, participare la manifestaţii etc.
- Toţi cetăţenii au drepturi şi obligaţii (ex.: votul)
DECIZIA
- Decizia şi participarea cetăţenească implică şi
asumarea consecinţelor acţiunilor proprii
- Tipuri de decizii: politice, economice, sociale ş.a
- Decizia presupune luare unei hotărâri în legătură
cu o problemă, pe baza unei analize critice a
mai multor alternative
- Participarea la decizii:
a. directă – iau personal o decizie
b. indirectă – deleg pe altcineva
să ia o decizie în locul meu
RESPONSABILITATEA
CETĂŢENEASCĂ
- Are o legătură directă cu decizia şi participarea
- Presupune să nu depăşim limita între public şi
privat fără consimţământul persoanei vizate
- Poate fi exercitată:
1)indirect: deleg o
persoană să îmi
reprezinte interesele
2)individual: îmi asum responsabilitatea deciziei