Sunteți pe pagina 1din 4

DREPTURI ŞI

ÎNDATORIRI
CETĂŢENEŞTI
DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI
CETĂŢENEŞTI
- Afirmarea drepturilor presupune
şi acceptarea îndatoririlor
- Constituţia prevede drepturile,
libertăţile şi îndatoririle cetăţenilor
- Între diversele tipri de drepturi sunt legături. Ex:
1. Drepturi politice (la vot, de a forma partide, etc.)
2. ... economice (la muncă)
3. ... civile (la opinie, întrunire)
4. ... sociale (la concedii, asigurări)
5. ... culturale (la educaţie, etc.)
ÎNDATORIRI CETĂŢENEŞTI
AVOCATUL POPORULUI: instituţie care are grijă
ca drepturile şi libertăţile cetăţenilor să fie respectate
Cetăţenii trebuie să respecte: Constituţia, autoritatea
conducătorilor aleşi, legile ţării
Situaţiile de conflict între cetăţeni şi autorităţi: se
rezolvă în justiţie în contencios administrativ
Obligaţiile cetăţeneşti sunt:
plata taxelor şi impozitelor,
fidelitatea faţă de ţară,
apărarea ţării etc.
SOCIETATEA CIVILĂ
- Foarte importantă într-o democraţie
DEFINIŢIE: totalitatea organizaţiilor, grupurilor,
care nu deţin puterea, dar prin activitatea lor pot
influenţa deciziile autorit.
ROLURI: - apărarea cetăţenilor
de abuzurile autorităţilor
- furnizarea unor mijloace de
control şi influenţă a deciziilor
politice
Exemple: ONG-uri, asociaţii, cluburi, etc.